Internationalisering av svensk miljöteknik

Miljöteknik är en växande sektor i Sverige, och den kan växa ännu mer genom export. Internationalisering är temat för årets upplaga av Connect Green Day. Denna mötesplats för entreprenörer och investerare arrangeras i fem svenska städer under hösten.

Sverige har både kompetens och lösningar, men det finns en stor outnyttjad potential i kommersialisering och internationalisering av svensk miljöteknik.

Share

Cykelhjälm av trä

Pressmeddelande: Skogsindustrierna

En miljösmart cykelhjälm – helt gjord av förnybar skogsråvara. Det stötdämpande skummaterialet i hjälmen består av nanocellulosa och visar möjligheterna att ersätta resurskrävande och oljebaserade material som plast.

Med stöd av Skogsindustrierna har utvecklingsbolaget Cellutech tagit fram en cykelhjälm helt baserad på skogsråvara. Hjälmen är en produkt som förverkligats från Skogsindustriernas inspirationsmiljö Ekoportal2035 och ett exempel på branschorganisationens nya vision om ett Sverige där skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi.

Share

Pengar till de gröna näringarna

Vreta Kluster – 2015-09-23

Pengar från Tillväxtverket till de gröna näringarna i regionen
Vreta Kluster, kompetens- och utvecklingscentrum för de gröna näringarna i Östergötland, har tillsammans med sju andra företagsinkubatorer och science parks tilldelats 33 miljoner kronor av Tillväxtverket i projektet Växtzon 1. Målet är att öka antalet stora tillväxtföretag genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och kapital.

Share

Ny guide för klimatanpassning

En ny vägledning ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning meddelar Skogsstyrelsen. Kommuner, landsting, företag med flera hittar hjälp och stöd för att rusta för ett förändrat klimat. Skogsstyrelsens karttjänster är ett sådant stöd.

Vägledningen innehåller verktyg för att arbeta med klimatanpassning, och ska vara till hjälp både för att komma igång men också för de som vill komma vidare.

Verktygssamlingen ”Åtgärda” består bland annat av checklistor, manualer, rapporter, karttjänster och databaser. Åtgärda-sidorna nås på Klimatanpassningsportalen, där Skogsstyrelsen är en av 17 samverkande myndigheter.

Sidorna ger stöd för att arbeta med olika risker, som översvämning eller värmebölja. Under rubriken ”Verktyg för anpassningsområden” hittar besökaren också verktyg för att jobba med exempelvis ekosystemtjänster, jord- eller skogsbruk.

Läs mer på Skogsstyrelsen

Share

Skonsamt skogsbruk

Ulf Bergqvist, en av grundarna och ägarna av Glottra, visar ett prydligt hygge.

Ulf Bergqvist, en av grundarna och ägarna av Glottra, visar ett prydligt hygge.

PÅLSBODA (JB)

Med lyhördhet för kundens, markägarens, önskemål och ett skonsamt bruk har fullserviceföretaget Glottra Skog sin givna nisch. Företaget tar även hand om virke av mindre dimension än vad som är vanligt. På det viset utnyttjas råvaran bättre.

Glottra Skog är ett skogsföretag som har fullservice. Man utför skogsbruksplaner, rådgivning, avverkning, dikning, plantering och övriga relaterade uppgifter. Företaget bildades 2001 av Torgny Gunnarsson och Ulf Bergqvist som fortfarande driver det. Glottra är verksamt i Närke, Sörmland och Östergötland.

Share

Ökar kunskapen om vindkraftsljud

Två nya projekt inom forskningsprogrammet Vindval ska öka kunskapen om hur människor upplever ljud från vindkraftverk. Totalt omfattar Energimyndighetens satsning närmare sex miljoner kronor.

Resultaten från de nya studierna kommer att ge säkrare modeller för att beräkna ljudets utbredning kopplat till kunskap om hur ljudet upplevs av människor.

Share

Flispannan torkar 80 ton per dygn

Lennart och Pontus Olsson har ersatt 25-30 kubikmeter olja med 300-400 kubikmeter flis. Bra för både miljön och den egna ekonomin.

Lennart och Pontus Olsson har ersatt 25-30 kubikmeter olja med 300-400 kubikmeter flis. Bra för både miljön och den egna ekonomin.

LAGGARP (JB)

När skörden är bärgad gäller det att kunna torka den och olika metoder finns. Lennart Olsson och hans son Pontus har investerat i en fliseldad varmlufts panna, och för dem är det en utmärkt lösning.

De är alltså nöjda med den nya pannan och tycker det är skönt att slippa oljan. 25-30 kubikmeter olja har ersatts av 300-400 kubikmeter flis.
– Vi tar det mesta från vår egen skog. Först avverkar vi och lövträd är bäst. Ris och stockar torkas ett år för att sedan flisas. Vi har en entreprenör som har en flistugg så vi slipper långa transporter. Flisen lagras i en planbottentork där det finns fläktar som driver in kalluft i kanaler. På detta sätt fortsätter så torkningen, berättar Lennart och Pontus.

Share

Ekogård med mjölk och kött

Kalvning sker året om så det är alltid fullt i de olika båsen på ekologiska Västanås gård.

Kalvning sker året om så det är alltid fullt i de olika båsen på ekologiska Västanås gård.

KRISTINEHAMN (JB)

En ko levererar varje dag, även denna söndag då Jordbrukaren besöker Västanås gård strax öster om Kristinehamn. Förutom mjölk, sistlidna natt även en liten kalv som på darrande ben letar efter mammans juver.

Oftast fixar dom det själva, menar Fredrik Hedberg, en av de sex familjedelägarna i gården. De föder ofta på natten och nästan alltid bara en kalv.

Share