Arbetsmiljöverket i tillsynskampanj

Att utreda även tillbud kan minska olyckor

Alla länder som deltar i Slic-kampanjen ska genomföra egna tillsynsinsatser inom de särskilt olycksdrabbade branscherna skogsbruk, jordbruk, bygg och transport. BILD: ARBETSMILJÖVERKET

SVERIGE (JB)

Företag inom bland annat skog och jord, är föremål för en europeisk tillsynskampanj som ska vara klar i juni. Arbetsmiljöverket genomför 100 inspektioner hos arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket ska delta i en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom fyra särskilt olycksdrabbade branscher, jord, skog, transport och bygg. I kampanjen, Accidents at work, som organiseras av den europeiska arbetsmiljöinspektörskommittén Slic, Senior Labour Inspectors’ Committee, deltar alla EU-länder och Norge.

Ett syfte med tillsynsinsatsen är ”att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.”. För Sveriges del kommer cirka 100 inspektioner genomföras i maj hos arbetsgivare över hela landet. Det handlar om företag med minst tio anställda.
– Alla länder använder samma underlag, säger Magnus Henriksson som är projektledare för Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats.

– Alla deltagande länder kör den här kampanjen samtidigt. Den kör vi i vår och den ska vara klar i juni, då ska alla länder vara klara.

Vad är det ni ska titta på?
– Det vi tittar på är om de har identifierat vilka risker de har inom sin bransch, på sin arbetsplats. Har de riskbedömt de momenten eller arbetet de själva anser risk? Hur har de förebyggt för att det inte ska ske några olyckor? Förser de arbetstagarna med personlig skyddsutrustning, är den godkänd enligt de gällande standarder som gäller?
– Så tittar vi på om de haft olyckor. Om de haft det, har de rutin som beskriver hur de själva utreder olyckorna för att själva lära sig av det är så det inte sker igen? I sådana fall, hur ser den rutinen ut?

Tillsynen har vad Magnus Henriksson kallar för tre ben. Det ena handlar om det förebyggande arbetet, det andra om arbetsgivaren tillhandahåller personlig skyddsutrustning och det tredje är om det de senaste två åren inträffat arbetsolyckor som lett till att en arbetstagare som följd av olyckan inte kunnat arbeta under mer än tre arbetsdagar.

Vad vill ni ha av det enskilda företaget?
– Allt det här med riskbedömningar, personlig skyddsutrustning, rutiner för utredningar av olycksfall kommer vi ställa krav på om de inte har det. Det är egentligen den röda tråden inom alla de här branscherna.
– Hela kampanjen heter ju Accidents at work och handlar om olyckor och hur man ska eliminera dem på bästa sätt eller minska risken för att de ska uppstå helt enkelt.

En viktig del menar ni är att företaget utreder tillbud och olyckor, men polisen brukar ju komma när något allvarligt inträffat. Utreder inte de eller ni sådana här olyckor?
– Det finns ingen lag om att anmäla till polisen, men det finns däremot en lag om att man måste anmäla till oss på Arbetsmiljöverket om det inträffat ett allvarligt tillbud eller ett allvarligt olycksfall.
– Det är vi som är den myndighet som i regel, utreder det här parallellt ihop med polisen. De väntar in oss. Lägger vi ner det så lägger polisen ner det. De kör nästan aldrig utan att de kollat av om vår utredning går vidare eller inte. Vi stämmer av med varandra. För vår del är det jättebra att de är med på plats och tar bilder som vi får ta del av.

Här börjar det kännas som tårta på tårta om även det aktuella företaget ska utreda den inträffade olyckan, men det finns en poäng med det, liksom att företaget även utreder tillbud:
– Framför allt om det är en vanlig olycka som inte kräver att man anmäler till oss eller ett mindre allvarligt tillbud så ska de även utreda det, säger Magnus Henriksson. Det är jätteviktigt att de gör det för jag brukar säga att tillbud, ”nästanolycka”, är nästan viktigast att utreda av alla de här delarna.
– Gör de bra utredning på tillbud så kan det eliminera, eller i alla fall minska risken, för framtida olyckor. ”Han hade tur” är alltså inte tillräckligt.

Text: BO BÄCKMAN

Share