Blå sosse eller röd moderat…

Uppvuxen i bygden runt Skänninge, den lilla staden på slätten i en historiskt och nutida, hyfsat välmående jordbruksbygd, präglades min uppväxt med att möta bondehatet. Det förhatliga och i våra tider svårbegripliga statarsystemet avskaffades 1948. Ändå hade det satt avtryck i folkföraktet för överheten och de rika som levde väl på detta, så till den milda grad att jag som 10-15-åring

Share

Om filterbubblor och parallella världar

Veckan som gick fick jag med all tydlighet se två helt skilda dimensioner och världar som bonden och dess organisationer ska förhålla sig till och agera mellan. Ena dagen hade jag förmånen att få moderera på Mjölkens dag i riksdagen som KD- riksdagsmannen Magnus Oscarsson, så förtjänstfullt riggat.

Share

En riktig gökunge

En riktigt gökunge brukar man ju kalla något som riskerar bli riktigt dyrt, framförallt när vi pratar om offentliga projekt. Något som jag ser har potentialen att bli

Share

Vad är egentligen normalt?

Med alla reportage om alternativa julbord och de vegetariska släktingarna och bekanta, på behörigt avstånd, är det läge att reflektera lite över våra matval. Vad som är normalt varierar över tid och med kultur och religion och geografi.

Share

Kooperativ nutid och framtid

I veckan hade jag förmånen att närvara på ett kooperativt forum som LRF ordnar sedan några år tillbaka. Där träffas alla kooperativa organisationer från jord, skog, trädgård och finans som tillhör det gröna näringslivet under ett dygn och dryftar strategiska framtidsfrågor för kooperationen.

Share

#meetoo leder till paradigmskifte?

Under några veckor nu i höst har en stor kampanj rullat i sociala medier. Under hashtaggen #metoo berättar tusentals kvinnor och tjejer världen över hur de på olika sätt utsatts för sexuella trakasserier i olika former eller rent av övergrepp. Det är en skrämmande bild som växer fram där en enskild kvinnas beskrivning av detta fenomen, följs av ytterligare kommentarer och vittnesmål från en rad andra kvinnors egna upplevelser i samma riktning.

Share

Ambivalens om livsmedelsstrategin

Först var den som Jesus, alla hade hört talas om den, men ingen hade sett den. Den nationella livsmedelsstrategin. Sedan kom den och blev rätt bra faktiskt. Så när som på lite enskilda punkter i form av orealistiskt höga ambitioner om ekolivsmedel men inga mätbara mål om svenska livsmedel i stort, lägg till lite Pandoras ask i form av justerad jordförvärvslagstiftning och så vidare. Men i stort rätt så bra.

Share

Buy land ’cause they don’t do it anymore!

Ett ämne som i skuggan av en livsmedelsstrategi och ökad försörjningsambition, blir allt mera aktualiserat, är bevarande av jordbruksmark. Rubriken är ett citat av Mark Twain som redan på 1880 talet lär ha sagt detta: ”Köp mark för det tillverkas ingen ny!”

Share