Skogsägarna tror på lönsamhet och en framtid i skogen

Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god.

Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god. Även skogsindustribolagen rapporterar om förbättrad lönsamhet och ökad försäljning. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

– Det är en kombination av flera faktorer som bidrar. Dels är byggtakten fortsatt hög i Sverige samt i övriga Europa och USA. Dels ser vi att med ett ökat välstånd och en växande befolkning följer en stigande efterfrågan på mjukt papper. Dessutom stärker den expansiva internethandeln efterfrågan på förpackningsmaterial och därmed svensk skogskonjunktur, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna.

Den ökade lönsamheten märks också i investeringsviljan. Drygt sex av tio skogsägare skulle investera mer i skog om de hade en miljon kronor. 65 procent anser att det skulle vara en lönsam affär. Skogsägare under 40 år är mest positiva till skog som investering. Priset på skogs-mark steg under första halvåret 2017 och närmare sju av tio skogsägare tror på ett positiv pris-utveckling för skogsfastigheter de närmaste åren.

Mjuka värden, som känslan av att äga skog eller rekreation och jakt, betyder mest i skogsägandet men svaren skiljer sig mellan olika grupper. Känslan av att äga skog har störst betydelse för äldre skogsägare medan de yngre tycker att god långsiktig investering är viktigast. Även de som äger större fastigheter ser skogen som en god investering. Rekreation och jakt är viktigast för ägare av mindre skogsfastigheter.

Stor optimism om virkesmarknaden

Förra årets positiva syn på timmerprisutvecklingen stärktes ytterligare under 2017, över hälften, 52 procent, av skogsägarna tror på stigande timmerpriser både för det kommande året och på tre års sikt. Även den positiva synen på massavedspriserna håller i sig och nästan fyra av tio tror att priserna stiger de närmsta tre åren. Avverkningsviljan ligger på samma nivå som förra året, 36 procent.

– I årets undersökning kan vi konstarera att fler genomförde en avverkning än de som sa sig planera för det. De flesta som avverkar gör det för att tiden är inne för avverkning men vi ser en trend i att priset spelar en större roll. En fjärdedel anser att priset var en av de avgörande faktorerna. Skogsägare har generellt lägre krav på lönsamhet jämfört med andra företag  men genom en långsiktig planering kan man öka värdet på skogen och få en bra avkastning, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Läs mer och ladda ner rapporten här
Källa LRF-Konsult

Share

20 finalisterna i Årets Gröna kommun

20 kommuner har nominerats till att bli Årets Gröna kommun.Det är LRF och de svenska bönderna som för första gången utser vilken kommun i Sverige som är bäst på att skapa bra förutsättningar för det gröna näringslivet.

Share

Drönare hittar skador i skogen

På surfplattans skärm följer David Bönner drönarens färd. Han kan antingen låta den flyga själv efter förprogrammerad rutt eller styra den manuellt.

RIMFORSA (JB)

– Jag tror stenhårt på det här sättet att hitta och förebygga skador. Som skogsägare är det skönt att kunna veta att man har koll på sin skog och på lång sikt sparar det mycket pengar, säger David Bönner som satsat på drönare för att hitta toppbrott, barkborreangrepp och vindfällen.

Share

”Skogen är bästa arbetsplatsen”

Tim Nordling, områdeschef i Södra, vill marknadsföra skogsarbetet som attraktivt och han framhåller skogen som en fantastisk arbetsplats.

TRANÅS (JB)

Den svenska skogen har en avgörande betydelse för vårt lands ekonomi. Den sysselsätter, med underleverantörer och kringverksamheter, omkring 200 000 personer.

Share

Ullen försvann på två minuter

Det var full fart på klippscenen hela dagen.

BOXHOLM (JB)

Nu är fåren på Lagnebrunna gård i Boxholm välklippta och fina. Den här gången skedde klippningen under överinseende av domare och en intresserad publik. I mitten av september avgjordes SM i fårklippning på familjen Wiströms vackert belägna gård cirka fyra kilometer från tätorten.

Share

Ominne – en hide away vid Fryken

31-årige Martin Simonsson är vd för Ominne Hide Away. Den vackra och tillgivna katten heter Smirre.

ÖJERVIK (JB)

Många Sunnebor har hört talas om det men har inte varit här. Lite privat, lite undanskymt kanske. Det är dags att ändra lite på det. Martin Simonsson 31, blev tillfrågad om han ville ta över som vd för Omin ne Hide Away för ett år sedan. Han hade då ett jobb inom Västanå teater där han gjorde det mesta bakom kulisserna.

Share

#meetoo leder till paradigmskifte?

Under några veckor nu i höst har en stor kampanj rullat i sociala medier. Under hashtaggen #metoo berättar tusentals kvinnor och tjejer världen över hur de på olika sätt utsatts för sexuella trakasserier i olika former eller rent av övergrepp. Det är en skrämmande bild som växer fram där en enskild kvinnas beskrivning av detta fenomen, följs av ytterligare kommentarer och vittnesmål från en rad andra kvinnors egna upplevelser i samma riktning.

Share

Reko-bas ska snart dra igång

Reko-ringar innebär att konsumenten handlar direkt av producenten utan mellanhänder. Jordbruksverket drar nu igång en stödfunktion för Reko-ringarna. På en del håll ställer man sig dock frågande till vad den här hjälpen ska vara bra för.

KARLSTAD (JB)

Jordbruksverkets satsning Reko-bas drar igång i början på december och ska göra det enklare att starta upp Reko-ringar.

Share