Lågtrafikerade vägar kan överföras

Väghållaransvar ger orimliga kostnader för landsbygdsföretag

Här ansluter väg 801 mot Europaväg 22 idag. Efter ombyggnaden av europavägen vill Trafikverket alltså att de boende utmed vägen ska ta över ansvaret för denna, med allt vad det innebär.

SÖDERKÖPING (JB)

Trafikverkets planer på att överföra ansvaret för 2 000 mil väg på landsbygden till de som bor och verkar där, kan få oöverblickbara konsekvenser. Vem vågar investera i en verksamhet på landsbygden om den allmänna väg som finns, kan komma att överföras till enskild och när de boende utmed vägen som en följd av detta, tvingas ta både det ekonomiska och juridiska ansvaret.

Share

Mjölkens dag i riksdagen

Östgötapolitikern Magnus Oscarsson (KD) satte fokus på mjölken för fjärde gången

Paneldebatt i riksdagen om den svenska mjölken. Anordnaren av Mjökens dag, Magnus Oscarsson (KD), ses tvåa från vänster i främre raden.

I riksdagens korridorer kallas KD-politikern Magnus Oscarsson från Ödeshög ibland för Mjölk-Magnus. Han har ett omvittnat engagemang för den svenska landsbygden och nyligen arrangerade han för fjärde gången Mjölkens dag i riksdagen.

Share

Blå sosse eller röd moderat…

Uppvuxen i bygden runt Skänninge, den lilla staden på slätten i en historiskt och nutida, hyfsat välmående jordbruksbygd, präglades min uppväxt med att möta bondehatet. Det förhatliga och i våra tider svårbegripliga statarsystemet avskaffades 1948. Ändå hade det satt avtryck i folkföraktet för överheten och de rika som levde väl på detta, så till den milda grad att jag som 10-15-åring

Share

Ungskog lockar älg och snytbagge

Erfarenhet och kunskap ger bästa skadeskyddet

Skogschefen på Baroniet Adelswärd AB Tony Andreasson har med goda kunskaper och
förvärvade erfarenheter under många år lyckats nå bra resultat med skogsskötseln på Baroniets
marker.

ÅTVIDABERG (JB)

Betesskador på ungskog och snytbaggegnag på plantor en verklighet att bemästra! Flera olika komponenter kan påverka det ekonomiska utfallet på såväl kort som lång sikt för det svenska skogsbruket och dess ägare. Det kan vara konjunktursvängningar som innebär sämre priser på virkessortimenten,

Share

Vårvintern en bra tid att beskära

Att beskära ett träd är mer än att bara ta bort grenar

Arborist och trädgårdsmästare Kristin Andersson sågar ner grenarna i omgångar för att undvika fläkskador. Underhållsbeskärningen skapar starka träd som på sikt ska ge mycket frukt.

GRUMS (JB)

Nu när den mest bistra vinterkylan har släppt och temperaturen känns mer som vårvinter än som midvinter är det tid att börja vårbeskärning av träd. Vi följer med tre trädgårdsspecialister ut på deras arbete i trädkronorna.

Share

Höstveteodling på Klostergården

30 års veteodlande i sammanställning av gårdsmästare Niclas Malm

Stora bilden: Klostergården i Vreta kloster utanför Linköping har drivits som försöksgård av Hushållningssällskapet sedan 1956. Gården drivs både ekologiskt och konventionellt.

VRETA KLOSTER (JB)

Ända sedan starten av Hushållningssällskapets växtodlingsdata i mitten av 80-talet har Klostergårdens insatser och skördar dokumenterats noga. En sammanställning av höstveteodlingen under drygt 30 år har gjorts av gårdsmästare Niclas Malm.

Share

Kandidat 1 Årets Östgötabonde

Bröderna Sjölander, Fröberga gård

Bröderna Erik och Johan Sjölander framhåller att det behövs djur för att kunna driva en gård ekologiskt.

Driver Kravcertifierat lantbruk tillsammans

SÖDERKÖPING (LT)

Johan och Erik Sjölander på Fröberga gård strax söder om Söderköping tror på och satsar på lantbruk. Sedan de köpte ut farbrodern Stig ur företaget, har de utvecklat verksamheten. Nu står de båda helt för driften sedan de för två år sedan även gjorde klart med sin far Sture.

Share

Kandidat 2 Årets Östgötabonde

Bröderna Malmström, Broby gård

Thomas Malmström, en av tre bröder som driver Broby gård, vid en stor äggpackningsapparat.

Växtodling och höns i samma kretslopp utanför Vadstena

Vadstena (LT)

Den gård som sonsönerna brukar i dag är betydligt större än den som farfar köper för 90 år sedan. År 1996 övertar Thomas, Peter och Stefan Malmström Broby gård efter sin far med 22 tusen höns och 190 hektar mark. De har låtit gården växa stegvis och parallellt till

Share