Smedjan visades under sommaren

Häfla Hammarsmedja är ett industriminne av riksintresse

Guiden Axel Grönlund utanför Hammarsmedjan.

REJMYRE (JB)

Häfla Hammarsmedja tillhör de mest bevarade järnbruken i Sverige, och startade redan år 1682. Verksamheten pågick under 241 år och lades abrupt ned 1924. Smedjan är förklarad industriminnesmärke år 1934 och är av riksintresse för kulturmiljövård.

Share

Vildsvinsproblem i villaträdgårdar

Vildsvin och grävling även i tättbebyggt område

Kommunjägaren Jarl ”Jalle” Karlsson har satt upp en viltkamera i utkanten av en tomt där
det fanns spår av vildsvin, eller är det grävling.

VALDEMARSVIK (JB)

Vildsvin orsakar stora skador i jordbruket, det är allom känt. Grävling är en svår predator för inte minst de markhäckande fåglarna ute i markerna. Men båda dessa djurslag kan också ställa till problem i trädgårdar även i tättbebyggda områden.

Share

Bland gravstenar och gammal skog

En stund i Värna – svensk landsbygd när den är som bäst

Välkommen till Värna. Den lilla socknen där man värnar om livskvaliteten.

VÄRNA (JB) 

Mysigt, charmigt och  vackert, men ändå lite  bortglömt. Värna må  vara litet till både yta  och befolkning, men  hjärtat är stort. Och  det ryms mer bland  ängarna och träden än  vad man först kanske  tror. 

Share

Mångsysslande smed belönas

Mikael Karlsson på smedjan utanför Österbymo får stipendium

Mikael Karlsson, till vänster, och Fredrik Ahlberg är två av smederna i nätverket Ydresmederna som håller igång Österby smedja.

YDRE (JB)

Ässjan är i full gång och hammarslagen dånar. Mikael Karlsson och Fredrik Ahlberg är i full gång i Österby gamla smedja vid Bulsjöån utanför Österbymo. Nätverket Ydresmederna träffas minst en gång i månaden.

Share

Hänförande natur i Getåravinen

Här finns många olika arter finns att se

Robert Nobel (infällda bilden), bror till Alfred Nobel, gjorde det möjligt för flanörerna under 1800-talet att promenera genom ravinen på de så kallade Nobelvägarna.

NORRKÖPING (JB)

En upplevelse för alla sinnen är ett besök i Getåravinen. Den spännande floran erbjuder flertalet olika arter som gullpudra, skavfräken, lundstjärnblomma bäckbräsma och storrams.

Share

Industrihistoria i Rinnaskogen

Fascinerande och spännande spår av gruvbrytning

Ulf Eriksson har ingen koppling till gruvhålen i Rinna mer än att han är intresserad av historien.

BOXHOLM (JB)

De som tar sig till de djupa gruvhålen i skogarna i Boxholms kommuns västra delar lär spärra upp ögonen. Mitt i den ödsliga Rinnaskogen dyker flera enorma gruvhål upp.

Share

Vasstak – en del av vår historia

I Danmark och Holland byggs nya hus med gammal metod

Ylvas ladugård är färdigt med nya ekstockar.

ÖDESHÖG (JB)

Varje århundrade rymmer sin historia. Den som var ung i mitten av 1900-talet kan minnas ladugårdar med tak av vass. Numera är de sällsynta i Sverige. De är vanligare längre söderut.

Share

TV-serie satte fart på tankarna

Vad händer om vi blir utan el i två veckor?

Emma och Michael Stenberg med sonen Rasmus i diskussioner kring matbordet. Tankarna om hur de egentligen skulle klara två veckor utan el väcktes efter tv-serien Nedsläckt land.

RINGARUM (JB)

– Det är nog dags att börja tänka om. Börja ta eget ansvar. Kanske låta själva resan bli en del av semester istället för att komma fram till själva semesterorten snabbast möjligt och sedan åka lika snabbt tillbaka hem igen när semestervistelsen börjar gå mot sitt slut. Orden är Emma Stenbergs.

Share