Lågtrafikerade vägar kan överföras

Väghållaransvar ger orimliga kostnader för landsbygdsföretag

Här ansluter väg 801 mot Europaväg 22 idag. Efter ombyggnaden av europavägen vill Trafikverket alltså att de boende utmed vägen ska ta över ansvaret för denna, med allt vad det innebär.

SÖDERKÖPING (JB)

Trafikverkets planer på att överföra ansvaret för 2 000 mil väg på landsbygden till de som bor och verkar där, kan få oöverblickbara konsekvenser. Vem vågar investera i en verksamhet på landsbygden om den allmänna väg som finns, kan komma att överföras till enskild och när de boende utmed vägen som en följd av detta, tvingas ta både det ekonomiska och juridiska ansvaret.

Share

Fullsatt på årets lantbrukarkonferens

Fullsatt på Hushållningssällskapets informationsrika lantbrukskonferens.

Nyheter och försöksresultat presenterades för över 100 deltagare

ÖSTERGÖTLAND

Det var fullsatt med över 100 deltagare på årets Lantbrukarkonferens som arrangerades av Hushållningssällskapet Östergötland. En hel del nyheter presenterades.

Share

Södergård 1, Uppgränna

Med 250 meter Vätterstrand

Bostadsbyggnad från 1859 med en boyta om 140 kvadratmeter. Ekonomibyggnader, 15 hektar mark och 6,5 hektar vatten i Vättern. Mycket vackert ostört läge med fantastisk utsikt. Välkommen till Södergård 1 som är veckans gård till salu.

Vyerna man ser från E4:an norr om Gränna, är välkänt vackra. Med rätt ljus är de utan överord underbara och med Visingsö som fulländar utsikten. därute. Längs det som idag är turistväg, den gamla E4:an och tidigare Riksettan, kommer man ändå närmare den har fina bygden.

Share

Säljer allt från skruv till maskiner

Henrik Åhs (till vänster), innehavare av Järnia i Arvika och Sunne, och medhjälparen Erik Anghill.

ARVIKA (JB)

Henrik Åhs som sedan tidigare driver Järnia i Sunne har även öppnat en Järniabutik i Arvika. Hans medhjälpare i den nya butiken heter Erik Anghill.

Share

Ominne – en hide away vid Fryken

31-årige Martin Simonsson är vd för Ominne Hide Away. Den vackra och tillgivna katten heter Smirre.

ÖJERVIK (JB)

Många Sunnebor har hört talas om det men har inte varit här. Lite privat, lite undanskymt kanske. Det är dags att ändra lite på det. Martin Simonsson 31, blev tillfrågad om han ville ta över som vd för Omin ne Hide Away för ett år sedan. Han hade då ett jobb inom Västanå teater där han gjorde det mesta bakom kulisserna.

Share

Matteskällan Ena mitt i skogen

Stigen till Matteskällan går bitvis på spångar.

HAGFORS (JB)

Bland de mer sällsamma platser man kan besöka i Hagfors kommun finns Matteskällan Ena. Såväl vägen dit och själva historien kring källan och bosättningen är spännande. Idag finns ännu spåren av livet och arbetet på platsen.

Share

Ny ordförande för skärgårdssamarbete

Representanter från Sverige, Finland och Åland samlade till ett seminarium angående ”Skärgårdens landsbygdspolitik” i Norrköping.

NORRKÖPING (JB)

Nordiska skärgårdssamarbetet är ett samarbetsorgan mellan Sverige, Finland och Åland. Det är uppbyggt med en operativ tjäns – temannadel, samt ett råd bestående av politiker. Vid rådets årsmöte, som i år hölls i Norrköping, valdes Göran Gunnarsson (C) från Sverige, som dess nya ordförande. Själva seminariet öppnades sedan av Lars Nyberg, som är ordförande i tjänstemannadelen.

Share

Veteranplöjning i Godegård

Fem traktorer och lika många förare klarade snart av gärdet. Förarna från vänster Ivar Åsén, Henrik Karlström, Tomas Johansson, Jan-Olov Carlsson och Leif Nilsson.

GODEGÅRD (JB)

Oftast anordnas veterantraktorplöjningar på slätten med stora fina fält. Där kan stordragarna få visa vad de går för. Men även i skogsbygden finns det gärden som behöver plöjas. Då är kanske de stora delburna flerskäriga plogarna inte till nytta. Man hinner knappt sätta ner plogen i backen förrän det är dags att hissa upp den igen.

Share