Kinda ÖKnehult 1:1

Fin herrgård med flyglar

Veckans gård är en fin herrgård med flyglar invid Stensjön, här får du 187 hektar, varav skog cirka 80 hektar samt betes- och åkermark cirka 70 hektar. Dessutom ingår mer än halva

Share

Spännande utgrävningar vid Högsby

Gamla boplatser hittade där E22-förbifarten ska gå fram

26 personer fanns på plats i ett skogsparti vid Högsby, utanför Söderköping för att få information om de pågående arkeologiska utgrävningarna innan arbetet med E22-förbifarten påbörjas om några år.

SÖDERKÖPING (JB)

Det är svårt att föreställa sig att E22-förbifarten ska gå genom ett skogsparti vid Högsby, beläget utmed Östra Rydsvägen, fem minuters bilfärd från utkanten av medeltidsstaden

Share

Gårdsjö Lövhagen, Vikbolandet

Fastigheten ligger fint på Vikbolandet och här bedrevs ett aktivt jordbruk med mjölkkor fram till 1960-talet. Gården har gått i släkten i många år men nu är det dags för ny ägare

Share

Uppskattad landsbygdsdag i Mjölby

Kommunens byalag på träff med politiker och sakkunniga

Birgitta Gunnarsson kommunalråd i Mjölby (C), uppskattar kontakterna med landsbygden och är glad över att alla 10 byalagen kom till Landsbygdsdagen. Hon har sällskap av Patric Andersson, samordnare från landsbygdsutvecklingsenheten på Jordbruksverket. Han höll ett intressant föredrag om bland annat vilka möjligheter det finns att få stöd för sin verksamhet.

MJÖLBY (JB)

Tisdagen den 23 oktober mitt i Mjölbyveckan var kommunens byalag inbjudna till en träff med tjänstemän, politiker och sakkunniga inom landsbygdsfrågor. Alla tio byalagen var

Share

Många olika sysslor i trädgården

Intresset att jobba med jorden växte fram

Nilz-Peter och Johanna månar om de småskaliga kunderna. Ibland får yngste sonen Douglas följa med föräldrarna och jobba.

SKÄRBLACKA (JB)

Att göra en nystart i livet är det nog många som drömmer om. Lämna det gamla och invanda för att ta klivet ut för att möta nya och spännande utmaningar. 2014 kände Nilz-Peter Larsson och sambon Johanna Dahlberg att det var dags för vidareutbildning efter år som färdtjänstchaufför och arbete inom vården.

Share

Med bilen på landet

Karin Jonsson bor på Vikbolandet och arbetar i Norrköping

Landsbygden är beroende av biltrafik. Utan den skulle det inte vara möjligt med varutransporter, människor tar sig inte till sina arbeten eller aktiviteter som främjar kropp och själ. Lilla bilden: Karin Jonsson (C) vet hur det är att bo på landet och ha sitt arbete inne i tätorten. Karin menar att utan bilen är landsbygden inte levande. Men hon är inte för en sänkning av priset på drivmedel.

De flesta som bor på landsbygden, framför allt i glesbygdsområden, är beroende av bilen. Den möjliggör att leva och bo där vi vill. Utan biltrafik skulle leverans av varor utebli, människor tar sig inte till sina 

Share

Skärgårdsstad med grönt boende

Spännande planer för Marvikens utveckling

Marviken, symbolen för människans optimism.

NORRKÖPING (JB)

År 1965 byggdes reaktorn Eva, det som skulle bli en milstolpe för den svenska linjen inom kärnkraftstekniken. Det hade satsats flera hundra miljoner kronor men trots alla pengar och all prestige stoppades det hela när byggnaden stod klar. Konstruktionen ansågs allt för osäker.

Share

Hästgård på Vikbolandet

Orrevalla 1:11 mellan Östra Husby och Mauritzberg

Nu kan vi presentera en riktig hästgård, vackert, högt belägen på Vikbolandet mellan Östra Husby och Mauritzberg. På gården finns två stall med tre boxar i varje samt en mindre del för lösdrift. Foderutrymmen och sadelkammare ingår, belyst ridbana med centralt läge på gården.

Share