Elmarknaden just nu:

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden.

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal.

Share

Fler vill anlägga solcellsparker

Översyn av regelverk behövs för att underlätta gröna omställningen

Solcellsparkerna blir fler och större, men regelverket måste moderniseras. Bild: PIXABAY

ÖSTERGÖTLAND (JB)

I takt med att elpriset ökat har även intresset för solceller stigit. Antalet anmälningar om solcellsparker har ökar explosionsartat, och nu menar många att regelverken behöver…

Share

Egen el från biogas

Många lantbrukare i länet har bra förutsättningar

Anders Karlberg driver Åkerby gård utanför Söderköping där han har en biogasanläggning som han kom i gång med 2020. Bild: CAROLINA FRANSSON, LRF

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Intresset hos lantbrukarna för att ha en egen biogasanläggning har ökat. Nu kan man samtidigt bli självförsörjande på el och sälja överskottet.

Share

Glädjande besked under elkrisen

Regeringen river hinder för att trygga elförsörjning skriver Svenskt Näringsliv

Elkrisen slår fortsatt hårt mot många företag och hushåll. En viktig förklaring är bristerna i det svenska energisystemet, skriver Svenskt Näringsliv.

SVERIGE (JB)

Elkrisen slår fortsatt hårt mot många företag och hushåll. En viktig förklaring är bristerna i det svenska energisystemet. I det korta perspektivet är det avgörande att återbetalningen av…

Share

Bråda dagar för värmepumpsföretag

Var förutseende nog att ha pumpar i lager när efterfrågan steg

När det gäller att borra nytt efter bergvärme är det väntetider även för Vadstena Villavärme som namnet till trots borrar och installerar över hela Östergötland.

VADSTENA (LT)

Företaget Vadstena Villavärme installerar värmepumpar och utför borrning efter vatten och för bergvärme. Man har en överraskande stor beredskap för den ökande efterfrågan.

Share

Bygger ny hetvattenackumulator

Ett led i Tekniska verkens plan att bli koldioxidneutrala

Tekniska verken bygger ny ackumulator för att nå miljömålen. Bild: WHITE ARKITEKTER

LINKÖPING (JB)

Tekniska verken i Linköping bygger nu en andra fjärrvärmeackumulator för att kunna jämna ut svängningar i värmeproduktionen och undvika användning av topplastpannor.

Share

Kompensation för höga elpriser

Regeringen fördelar sex miljarder på konsumenterna

Finansminister Mikael Damberg (bilden) och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar presenterade den nya elpriskompensationen. Bild: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

SVERIGE (JB)

De höga elpriserna har slagit hårt mot många hushåll som fått skyhöga räkningar. Därför har regeringen beslutat att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats.

Share

Nytt kompetenscenter för biogas

Stor satsning under tio års tid väntar vid Linköpings universitet

Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och föreståndare för nya kompetenscentrumet Biogas Solutions Research Center. Bild: MALIN HOELSTAD.

LINKÖPING (JB)

2012 startades Biogas Research Center vid Linköpings universitet för att främja utvecklingen inom biogas. Nu har Energimyndigheten beviljat ansökan om ett nytt kompetenscentrum som bygger vidare på Biogas Research Center och som kommer heta Biogas Solutions Research Center.

Share