”Behövs en palett av lösningar”

HVO och RME utgör två av många delar i att fasa ut fossilt bränsle

Den här typen av diesel, HVO, produceras från vegetabiliska oljor som till exempel rapsolja, men även frånavfall, restoljor och fetter, som använd matlagningsolja.

ENERGI (JB)

För att uppnå en övergång från det fossila till förnyelsebart finns inte en enda lösning, ett alternativ, det krävs många rätt använda lösningar. HVO och RME hör hit.

Det finns alternativ till fossila bränslen, men frågan är hur marknaden för biodiesel ser ut efter regeländringar och i en tid med ekonomisk osäkerhet. Karin Varverud, hållbarhetschef och vd för Energifabriken Norge ger en bild av hur läget för bränslen som HVO och RME ser ut.
– Jag kan säga att det som har skett på marknaden är att tillgången på HVO har ökat. Det beror på att produktionskapaciteten har ökat globalt. Den har byggts ut och fortsätter att byggas ut. Det är det som har varit den huvudsakliga flaskhalsen de senaste två åren, vilket har lett till väldigt höga priser på HVO. Det har ju marknaden reagerat på. Hela världen ökar produktionskapaciteten.

– Tittar vi nu 2024 och några år framåt så ser det ut som att tillgången på HVO kommer ifatt. Det avspeglar sig i att priset på HVO gått ner väsentligt. Sedan är det ju det där med reduktionsplikt och det i sig är inget unikt för Sverige:
– Många länder i världen har mål och inblandningsmandat för biobränslen och det är det där de långsiktiga målen som har lett till att man bygger fler fabriker. Nu ser vi att det vänder så det tycker vi är väldigt positivt för marknaden. Det fungerar som vilken fri marknad som helst.

Den minskade reduktionsplikten ställer ändå till för många företag i Sverige som har tydliga mål och strategier för att minska sina utsläpp. Många har förlitat sig på den planerade utvecklingen i reduktionsplikten.
– De företagen får, om de inte ändrar sin strategi, nu ökade utsläpp till följd av att inblandningen av biobränsle minskar i diesel.

Kanske väljer flera företag att själva kompensera genom köpa mer rena biodrivmedel. I det korta perspektivet kan det gynna företag som Energifabriken.
– Sedan tycker vi att det är en negativ signal som politiken sänder att man tar så lätt på klimatproblematiken och gör så drastiska åtgärder, men på kort sikt kan det faktiskt vara så att de produkter vi säljer får en ökad efterfrågan. Karin Varverud fortsätter:
– Jämför man med vad det kostade att köra på reduktionspliktsdiesel förra året och att köpa HVO i år så kan man utan att öka sina bränslekostnader reducera sina utsläpp ännu mer.
– Problematiken i samhället är att vi fortfarande använder fossil diesel som måttstock när vi ska avgöra om något är dyrt eller billigt. Om man struntar i det och ser att i fjol hade jag en viss bränslekostnad på reduktionspliktsdiesel och minskade utsläppen med 30 procent. Jag kan för samma peng minska mina utsläpp med 70, 80, 90 procent i år.
– Det är ju den effekten det här har fått eller så kan jag få en lägre kostnad och öka mina utsläpp, men då har man ju släppt hela sin målsättning.

RME då, är det något som fortfarande finns och folk kör på?
– Absolut. Det är ett bränsle som används i den tunga trafiken och i värmebranschen.
– RME är ett ännu billigare bränsle. Vi har sett under andra halvan av 2023 vi haft en otroligt hög efterfrågan på det för att det haft ett konkurrenskraftigt pris. Det ligger fortsatt ganska stabilt.
– De här bränslena kompletterar varandra och har sina användningsområden och nyttjas för omställningen i samhället.

– Vi behöver förstå att vi behöver en palett av olika lösningar i samhället för att komma från den fossila energin. Där står inga lösningar mot varandra. HVO, RME, elektrifiering och biogas, alla de hör lösningarna vi har kommer att behövs. Från vår sida, i våra branschorganisationer så är alla eniga om det. Vi jobbar med flera olika energislag i vår koncern och den gemensamma ”fienden” är de fossila bränslena.
– Vi kommer behöva kombinera olika lösningar för att skapa effektiva energiflöden för vårt samhälle, säger Karin Varverud. Man får ha ett lite öppet sinne.

Text: BO BÄCKMAN

Share