Utvalda

Juryn består av Carl G Nilsson, Bengt Petersson, ordförande i hushållningssällskapet, Gunilla Aschan, hushållningssällskapet och Andres Norlén, Länstidningen. Ordförande i Juryn 2018 är Länstidningen Östergötland.

Share

Stor spretighet mellan regioner

På bilden presenterar Martin Sundström, LRF Konsult, Skogsbarometern 2017.

Skogpriserna fortsätter uppåt i landet som helhet men går nedåt i Värmland

VRETA KLOSTER (JB)

Marknaden för skogsfastigheter förväntas vara fortsatt stabil under 2018. Enligt LRF konsult bedömning är även prisnivåerna ungefär som nu. Däremot syns stora regionala skillnader. Att industrin tycks omättlig är positivt men gör leveransen svår att hålla.

När skogsmarkspriserna och Skogsbarometern för 2017 presenterades var det med ett utökat innehåll och inför en stor skara i publiken. Man hade även förlagt träffen till Vreta Klusters aula. Bland deltagarna i publiken fanns rådgivare, fastighetsmäklare, bankfolk med flera.

Share

Arbetshäst väckte gamla minnen

Annika Forsberg låter Margit Svensson prata lite med Granit. Hon har nog något gott till honom i väskan också. Bild: privat

VÄSTRA ÄMTERVIK (VB)

Kajsa Lander och hennes mormor Margit Svensson, kom på den strålande idén att ta en nordsvensk arbetshäst till Kålsgården i Västra Ämtervik. Kajsa Lander har två nordsvenska arbetshästar som hon kör mest för ro skull. När hon ska dra ut några vedpinnar ur skogen eller om det finns gäster hemma som vill ut en sväng. Kajsa arbetar annars på Studieförbundet Vuxenskolan i Molkom

Hemma på Kajsas gård finns alltså ytterligare en nordsvensk arbetshäst, nämligen Tindra, som är nio år i år och ett par år äldre än Granit.

Share

Vänern har fått nytt platsvarumärke

19 July 2016. Vänern, Hammarö, Sweden.

Tydligare profilering ska öka sjöns dragningskraft på boende och besökare

På Båtmässan i Göteborg 3-11 februari, fick Vänern ett nytt platsvarumärke. Det är första gången det nya platsvarumärket används och föreningen Gästhamnar i Vänern är först ut. Vänersamarbetet är initiativtagare till det arbete som pågått under 2017 för att ta fram en varumärkesplattform och grafisk profil för Vänern.

Det här är verktyg som vi hoppas att så många verksamheter kring Vänern som möjligt kommer att vilja använda sig av, i de sammanhang där det är en fördel att förknippas med Vänern, säger Laila Gibson, verksamhetssamordnare på Vänersamarbetet.

En tydligare profilering av Vänern med ett gemensamt varumärke, som bygger på Vänerns styrkor ska bidra till ökad kännedom om sjön och vad som finns kring den. Det ska också vara till nytta för företag, både för de som idag verkar vid Vänern och vid Vänern och vid nya etableringar.

Att tydligare lyfta fram Vänern och den livskvalitet som finns här ska även vara en fördel då det gäller att locka både fler boende och besökare. Arbetet med att ta fram den gemensamma plattformen har bestått av workshops med offentliga, privata och ideella aktörer, undersökningar bland lokalbefolkning, företag och besökare, analyser av Vänerns styrkor och lärdomar från andra platser.

I arbetet har bland annat Vänerkommunerna, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Dalslands Turist, Turistrådet Västsverige, Visit Värmland och Gästhamnar i Vänern varit delaktiga. Vänersamarbetet är en ekonomisk förening vars medlemmar är de 13 kommunerna runt Vänern. I Värmland: Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn och Säffle. I Västra Götaland ingår Grästorp, Gullspång, Götene Lidköping, Mariestad, Mellerud, Vänersborg och Åmål. Föreningen stöds även avRegion Värmland och Västra Götalandsregionen. Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete som bidrar till en hållbar tillväxt och en bra livs miljö för boende, brukare och besökare kring Vänern

Share

Bra resultat för Moelven

Under 2017 tjänade Moälven 420 miljoner NOK. Det är en förbättring av rörelseresultatet med 125 miljoner NOK jämfört med föregående år.

Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA, är mycket nöjd med fjolåret och säger att resultatförbättringen beror på en kombination av en effektivare verksamhet och goda internationella marknadsförutsättningar.

Share

Sockermästarens bostad finns kvar

Tack vare statusen som byggnadsminne är Sockermästarens bostad räddad från att rivas och ersättas med modern bebyggelse.

NORRKÖPING (JB)

En av Norrköpings äldsta industribyggnader var Sockerbruket Gripen på Gamla Rådstugugatan. Sockerbruket uppfördes år 1740 och blev det största av Norrköpings tre sockerraffinaderier. Rörsocker importerades till Sverige via Portugal och Holland för att raffineras och sedan säljas till konsumenter.

Share

Skogsägarna tror på lönsamhet och en framtid i skogen

Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god.

Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god. Även skogsindustribolagen rapporterar om förbättrad lönsamhet och ökad försäljning. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Share

20 finalisterna i Årets Gröna kommun

20 kommuner har nominerats till att bli Årets Gröna kommun.Det är LRF och de svenska bönderna som för första gången utser vilken kommun i Sverige som är bäst på att skapa bra förutsättningar för det gröna näringslivet.

Share