Sponsrade tjuren levererar

Jakob Wallin, Studsberg, och Carina Eriksson från McDonalds
i samspråk under pressträffen.

Hamburgerjätte vill försäkra sig om tillgång på svenskt kött

Motala (LT)

I Sverige pågår nu ett unikt samarbete mellan LRF, Sveriges nötköttsproducenter ( SNP )och McDonalds. Det kallas ”Projekt Romeo” och startade 2016. McDonalds Sverige ville försäkra sig om att ha svenskt kött i sina hamburgare. Eftersom det inte finns tillräckligt med kött på den svenska marknaden, beslöt de sig för att hjälpa de svenska lantbrukarna. De har därför gått in och sponsrar tjurar till nötköttproducenter, som utökar sin verksamhet med minst 20 kalvar per år.

Share

Bästa nyttan med teknik

Torbjörn Jernberg från Yodiwo berättade om den digitala utvecklingen.

Digitaliseringen av lantbruk belystes på Vreta Kluster

VRETA KLOSTER (JB)

Det hölls ett seminarium på Vreta Kluster som tog upp digitaliseringen av lantbruket. Rätt använd kan den öka lönsamheten i de gröna näringarna. Utvecklingen av tekniken går fort och än återstår för de flesta områden att hitta den bästa nyttan av den.

Under rubriken Framtidens lantbruk är digitalt – är du synkad? gavs ett seminarium som kretsade kring digitaliseringen inom lantbruket. I inbjudan kallade man det för en

Share

Arla investerar stort

Mejeriföretaget Arla gör större investeringar än någonsin.

Arlas VD Patrik Hansson säger till Ekot att det handlar om att Arlas ägare; mjölkbönderna, vill möta konkurrensen mot importerade mejerivaror.

– De tror på en fortsatt ökad mjölkproduktion och de ser också att vi behöver bli ännu mer konkurrenskraftiga, säger Patrik Hansson till Ekot.

Arla har 13 anläggningar i Sverige och alla kommer att få del av kakan. Linköping får mest, 220 miljoner. Anläggningen i Jönköping får 40 miljoner.

Share

Nu ges nya möjligheter till rådgivning

Linnea Staaf är miljörådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Hushållningssällskapet i Östergötland är en av de organisationer som under många år har arbetat med Greppa Näringen. Aktiviteterna består av kvalificerad individuell rådgivning och kursverksamhet riktad till lantbrukare i Östergötland och det behövs fler lantbruksföretag som går med och får del av den kvalificerade rådgivningen som Greppa Näringen erbjuder.

Share

Ullen försvann på två minuter

Det var full fart på klippscenen hela dagen.

BOXHOLM (JB)

Nu är fåren på Lagnebrunna gård i Boxholm välklippta och fina. Den här gången skedde klippningen under överinseende av domare och en intresserad publik. I mitten av september avgjordes SM i fårklippning på familjen Wiströms vackert belägna gård cirka fyra kilometer från tätorten.

Share

Reko-bas ska snart dra igång

Reko-ringar innebär att konsumenten handlar direkt av producenten utan mellanhänder. Jordbruksverket drar nu igång en stödfunktion för Reko-ringarna. På en del håll ställer man sig dock frågande till vad den här hjälpen ska vara bra för.

KARLSTAD (JB)

Jordbruksverkets satsning Reko-bas drar igång i början på december och ska göra det enklare att starta upp Reko-ringar.

Share

Studiebesök på Skärvinge gård

Kristin Yderfors berättar om verksamheten på Skärvinge gård.

FINSPÅNG (JB)

LRF:s kommungrupp i Finspång arrangerade gårdsbesök för politiker och tjänstemän. Man hade lagt fokus på företagarvillkor och på hur kommunen kan bidra till att nå målen som rör tillväxt och ökad produktion i livsmedelsstrategin.

Share

Antalet fårgårdar ökar i Sverige

En fördel med att ha får och lamm är att barnen kan vara med och hjälpa till ibland.

STORFORS (JB)

Antalet får i Sverige ökar. Enligt Jordbruksverkets senaste siffror är antalet får nästan fem procent högre i år än vad det var i juni förra året. Även antalet företag som har får har ökat med sex procent.

Share