Blöt säsong ger problem

Många lantbruk går över till planlagertork

Med varmluftstillsats kan man torka även vid höga vattenhalter.

SVERIGE (JB)

Årets skördesäsong har varit blöt och besvärlig i stora delar av landet, något som verkligen har satt press på spannmålslogistiken ute på gårdarna. Mottagning och mellanlagring av våt…

Share

Ny produktionsan-läggning invigd

Stolt dag för Lantmännen

Lantmännen Biorefineries nya produktionsanläggning på Händelö i Norrköping är nu klar. Bild: FILIP LUNDAHL

NORRKÖPING (JB)

När Lantmännen Biorefineries nya produktionsanläggning för utvinning av veteprotein invigdes fanns stolthet och framtidstro i luften.

Share

Miljö viktig del i jordbrukarstödet

Nya ettåriga ersättningar är några av nyheterna för 2023

2023 är starten på en helt ny jordbrukspolitik som ska gälla de kommande fem åren. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Från 2023 har jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU fokus på miljö och hållbarhet samt konkurrenskraftiga företag. Mycket är sig likt från tidigare år, men det finns också en del…

Share

Konkurrens kan undvikas

Finns förutsättningar för olika sorters pollinatörer att samsas

Sedan millennieskiftet har antalet honungsbisamhällen i Sverige ökat med mellan 60-70 procent. Bild: JORDBRUKSVERKET

SVERIGE (JB)

Ett samhälle av honungsbin behöver stora mängder pollen och nektar för att upprätthålla yngelproduktion och producera den viktiga honungen. Vilda bin behöver också pollen…

Share

Biodlare debuterade

Premiär för Säbyvikens Biodling på Östgötadagarna

Björn Granstrand och Annie Ingemansson har dukat upp inför Östgötadagarna.

VADSTENA (JB)

Vid en smal grusväg en kilometer bortom Örberga kyrka finns Säbyvikens Biodling. Gården deltar för första gången i Östgötadagarna. Annie Ingemansson och Björn Granstrand…

Share

Vad menas med fossilfritt?

Projekt tar fram definition av vad termen innebär inom livsmedelskedjan

Ett samarbetsprojekt ska definiera vad fossilfritt betyder inom livsmedels- och lantbruksbranschen. Bild: SVENSKT SIGILL

SVERIGE (JB)

För att ett begrepp ska ha trovärdighet krävs en tydlig definition. En term som hittills varit otydlig är termen “fossilfritt”, när den använts inom livsmedels- och lantbruksbranschen. Nu har…

Share

Insatser för biologisk mångfald

Mindre växtskyddsmedel vanligaste insatsen

Sju av tio bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en rapport från undersökningsföretaget Landja. Bild: LRF

SVERIGE (JB)

Frågan om biologisk mångfald är avgörande inte bara för att ha fungerande jordbruk utan för planeten i stort. Och det är lantbrukarna som går i bräschen. En undersökning visar att…

Share

Här är natur och uteliv vardag

Fritidshemmet Rödingen fick hälsa på nyfödda lamm

Fåren låter sig snällt klappas, här av Tuva Wijk.

HÄSTHOLMEN (JB)

Det sprids en nyhet i samhället. Två lamm har kommit till världen i Västergården i Hästholmen. Barnen på fritidshemmet Rödingen, som har profilen Natur och Uteliv, blir inbjudna att…

Share