Förebyggande mot toppbrott

Kunskap och skogsbruksplan är en bra kombination

Helt kan man inte undvika skador på skogen, men med rätt insatser blir skadorna avsevärt mindre.

SVERIGE (JB)

Kan man som skogsbrukare förebygga framtida skador och då främst toppbrott. Ja, det kan man till ganska stor del dock inte helt, det kan givetvis bli extremväder någon gång som ger skador trots förebyggande insatser men åtgärderna som gjorts betyder att skadorna blir avsevärt mindre än om man inte gjort något.

Share

Stort intresse för träbyggande

Välbesökt seminarium i Karlstad

Pär Larsson, platschef, Stora Enso Gruvöns sågverk och Anton Kullh, kommersiell chef för Stora Robert Berg, naturvårdsspecialist, Stora Enso. Ensos träprodukter

KARLSTAD

Det var positiva tongångar när drygt 100-talet personer från näringsliv och kommuner i Värmland slöt upp i Karlstad i påskveckan för att diskutera träbyggande. Stora Enso, som är Europas största leverantör av träprodukter, hade tre talare på plats under seminariedagen.

Share

Positiva tongångar för Södra

80-årsjubileum firades i Mjölby

Det var en stor uppslutning vid Södras årsmöte. Drygt ett hundratal skogsägare hade samlats i Kungshögaskolans aula. De fick ta del av såväl intressant historia som framtidsblickar.

MJÖLBY (JB)

Drygt ett hundratal skogsägare samlades den 14 mars i Kungshögaskolans aula till årsmöte för Södras skogsbruksområde i Mjölby

Share

Ungskog lockar älg och snytbagge

Erfarenhet och kunskap ger bästa skadeskyddet

Skogschefen på Baroniet Adelswärd AB Tony Andreasson har med goda kunskaper och
förvärvade erfarenheter under många år lyckats nå bra resultat med skogsskötseln på Baroniets
marker.

ÅTVIDABERG (JB)

Betesskador på ungskog och snytbaggegnag på plantor en verklighet att bemästra! Flera olika komponenter kan påverka det ekonomiska utfallet på såväl kort som lång sikt för det svenska skogsbruket och dess ägare. Det kan vara konjunktursvängningar som innebär sämre priser på virkessortimenten,

Share

Hästens hjälp vid forminnesvård

Cecilia Berndtsson är en av få i Sverige som arbetar i skogen med häst, och kan ta ut lön för det.

”Att hålla på i skogen är det roligaste arbete som finns”

GRUMS (VB)

Cecilia Berndtsson är en av tre i Sverige som sköter skogsarbetet med hästen som främsta redskap, och tar ut lön för det. När vi möter henne en sen vinterdag vid Lassehall i Grums kommun är det på uppdrag av Skogsstyrelsen hon arbetar.

Share

Band och ris minskar körskador

Risbäddar skyddar djupa spår och tryckskador.

Trycket halveras när skotaren utrustas med band

MANGSKOG (JB)

Klimatet ändras och tjälen har varit i stort sett obefintlig de senaste åren. För skogsägarna har det skapat problem. Men för Mats Classon i Mangskog som brinner för god skogsvård blev detta ett sätt att utveckla det egna företaget. Han var en av de första att använda mindre maskiner och dessutom sätta band på dem och vi vill veta varför.

Share

Skogsmaskiner i snabb utveckling

Tedh Pettersson och Fredrik Karlsson, maskinägare och skördarförare, och Markus Pettersson, son till Tedh.

Flervägs dataöverföring under senaste tioårsperioden

ÅTVIDABERG (JB)

Att kunna dels se tillbaka tio till femton år och se vad utvecklingen lett fram till i dagens skogsmaskiner jag som pensionär med förflutet i branschen kan

Share

Stor spretighet mellan regioner

På bilden presenterar Martin Sundström, LRF Konsult, Skogsbarometern 2017.

Skogpriserna fortsätter uppåt i landet som helhet men går nedåt i Värmland

VRETA KLOSTER (JB)

Marknaden för skogsfastigheter förväntas vara fortsatt stabil under 2018. Enligt LRF konsult bedömning är även prisnivåerna ungefär som nu. Däremot syns stora regionala skillnader. Att industrin tycks omättlig är positivt men gör leveransen svår att hålla.

När skogsmarkspriserna och Skogsbarometern för 2017 presenterades var det med ett utökat innehåll och inför en stor skara i publiken. Man hade även förlagt träffen till Vreta Klusters aula. Bland deltagarna i publiken fanns rådgivare, fastighetsmäklare, bankfolk med flera.

Share