Tre trender inom svensk skog

Tallen har gått om granen vad gäller volym

I årets skogsdata framgår bland annat att tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Bild: PIXHILL

SVERIGE (JB)

När SLU Riksskogstaxeringen nyligen presenterade sin årliga officiella statistik kunde tre trender utläsas: tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något.

Share

Ett berg med stora naturvärden

Hela Omberg är en storartad naturupplevelse

Vid Stocklycke finns Ekoparkscenter med en ordentlig informationsplats där Sveaskog berättar både om sig själva och om berget och dess växtlighet.

OMBERG (LT)

Sveaskog har 37 ekoparker och den allra första är Omberg. Dåvarande landshövding Björn Eriksson inviger ekoparken år 2003 och de 20 åren firas med en rad jubileumsguidningar.

Share

Kan minska utsläppen

Myrar – en viktig biotop för mångfald och som kolsänka

Myrar kan omfatta större eller mindre ytor. I norr kan de närmast dominera landskapet medan de vanligen är mer blygsamma söderut.

SKOG (JB)

I Sverige utgörs fem miljoner hektar av skogen av myrmark. Som kolsänka och för den biologiska mångfalden är de en mycket värdefull del av landskapet.

Share

Även vägtisteln fyller en roll

Arterna är många och de behövs för att sköta skogen

På en vägtistel satt en humla och en guldbagge på blomman. Tydligen så samsades de bra om det begränsade utrymmet. När så en pärlemorfjäril anslöt sig blev det mycket trångt.

SKOG (JB)

Den biologiska mångfalden är värd att värna och bevara. Varje art har sin nisch och inte sällan är andra arter beroende av den. Även en vägtistel gynnar och bidrar.

Share

Klimatnytta syns i fastighetsannons

Ludvig & Co först ut med märkning av hur mycket kol fastigheten binder

En ny märkning i fastighetsannonser visar hur klimatnyttig skogen är. Bild: LUDVIG & CO

SVERIGE (JB)

Från och med denna sommar anger Ludvig & Co fastighetsförmedling en ny parameter i sina fastighetsannonser. Där anges hur mycket kol skogen binder vilket är ett mått på…

Share

DM i skogskörning har avgjorts

Roger Axelsson får representera Östergötland i SM 2024

Roger Axelsson från Boxholm med ardennerhästen Balder i momentet vagnbana.

LJUNGSBRO (JB)

I början av maj anordnade Östergötlands brukshästklubb dist – riktsmästerskap i skogskörning på Veda Enbacken i Ljungsbro. Vinnaren får representera Östergötland vid SM i…

Share

Skogsmarkpris-rapporten 2022

Fortsatt prisuppgång för skogsmark

Stefan Wärdig framför en bild som visar utvecklingen av skogspriser sedan 1995. Bild: BO BÄCKMAN

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Generellt har priserna ökat i riket och Östergötlands priser har ökat mer än genomsnittet. Det visar Skogsmarkprisrapporten för helåret 2022.

Share

Nej, se det snöar?

Efter snöfallen i november skrevs det en krönika i sanningsforumet DN med budskapet ”Snälla lantisar, ni måste sluta håna stockholmarna för att våra snökaos”.

Share