Stor spretighet mellan regioner

På bilden presenterar Martin Sundström, LRF Konsult, Skogsbarometern 2017.

Skogpriserna fortsätter uppåt i landet som helhet men går nedåt i Värmland

VRETA KLOSTER (JB)

Marknaden för skogsfastigheter förväntas vara fortsatt stabil under 2018. Enligt LRF konsult bedömning är även prisnivåerna ungefär som nu. Däremot syns stora regionala skillnader. Att industrin tycks omättlig är positivt men gör leveransen svår att hålla.

När skogsmarkspriserna och Skogsbarometern för 2017 presenterades var det med ett utökat innehåll och inför en stor skara i publiken. Man hade även förlagt träffen till Vreta Klusters aula. Bland deltagarna i publiken fanns rådgivare, fastighetsmäklare, bankfolk med flera.

Share

Sprid kunskap om skogen

Gallring är en viktig del i skogsarbetet.

Risk att urbaniseringen leder till att ungdomar inte upptäcker skogsyrket

VRETA KLOSTER (JB)

Skogen och skogsnäringen är en av våra viktigaste resurser. I vårt alltmer urbaniserade samhälle finns många som inte känner till skogens stora betydelse för Sverige. Att lära om skogen och skogsarbetet är därför en stor uppgift.

På Vreta utbildningscentrum är Anders Larsson enhetschef för

Share

Bra resultat för Moelven

Under 2017 tjänade Moälven 420 miljoner NOK. Det är en förbättring av rörelseresultatet med 125 miljoner NOK jämfört med föregående år.

Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA, är mycket nöjd med fjolåret och säger att resultatförbättringen beror på en kombination av en effektivare verksamhet och goda internationella marknadsförutsättningar.

Share

Stigande priser på skog

Men skillnaderna är stor mellan regionerna enligt LRF Konsults årliga jämförelse
När samtliga försäljningar av skogsmark summeras visar statistiken att riksgenomsnittet stigit till ett genomsnittspris om 415 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång om 3,8 procent.

Share

Skogsägarna tror på lönsamhet och en framtid i skogen

Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god.

Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god. Även skogsindustribolagen rapporterar om förbättrad lönsamhet och ökad försäljning. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Share

Drönare hittar skador i skogen

På surfplattans skärm följer David Bönner drönarens färd. Han kan antingen låta den flyga själv efter förprogrammerad rutt eller styra den manuellt.

RIMFORSA (JB)

– Jag tror stenhårt på det här sättet att hitta och förebygga skador. Som skogsägare är det skönt att kunna veta att man har koll på sin skog och på lång sikt sparar det mycket pengar, säger David Bönner som satsat på drönare för att hitta toppbrott, barkborreangrepp och vindfällen.

Share

”Skogen är bästa arbetsplatsen”

Tim Nordling, områdeschef i Södra, vill marknadsföra skogsarbetet som attraktivt och han framhåller skogen som en fantastisk arbetsplats.

TRANÅS (JB)

Den svenska skogen har en avgörande betydelse för vårt lands ekonomi. Den sysselsätter, med underleverantörer och kringverksamheter, omkring 200 000 personer.

Share

Tidig röjning ger hög tillväxt

I röjningen formas det framtida beståndet. Bild: ULRIKA LAGERLÖF/Skogssällskapet

Med metoderna tidig brunnsröjning och tidig röjning till täta förband går det att få granar med hög tillväxt och samtidigt gott om smakligt viltfoder. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat.

Share