Det ska bara kola, inte brinna

Kolmilan Kristin tändes vid Grönkullen

Tänt var det här! Yngve Allansson tänder kolmilan vid Grönkullen, Nestorn Håkan Lindgren kommer med elden. Svinhult.

DRE (JB)

Det vackra septembervädret hade lockat ett 70-tal intresserade att komma till Grönkullen i Svinhult för att få se den 102 kubikmeter stora milan tändas.

Share

Granbarkborren sprids från statlig mark

”Regeringen måste ta ansvar”

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.

Regeringen måste ta ansvar för hur staten som markägare misslyckas med att bekämpa granbarkborren. Det menar Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.

Share

Samarbete vid brand är lösningen

Samlade resurser vid skogsbränder

Extrem torka och kraftig vind är två komponenter som kan försvåra släckningsarbetet vid skogsbrand. Magnus Wessén (infällda bilden). 

ÖSTERGÖTLAND (JB) 

De flesta stora skogsbränder startar i samband  med ihärdig torka. Förra årets exceptionella torka  ledde till stora skogsbräder runt om i landet.

Share

Rekordfå skador 2018

Beslut om hänsyn till fornlämningar har visat sig betydelsefullt

AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen. Bild: PRIVAT.

FORNLÄMNINGAR (JB)

Antalet skador på fornoch kulturlämningar i samband med skogsbruk är det lägsta sedan Skogsstyrelsen började sin uppföljning 2012. Antalet skador eller grova skador har minskat från 20 till 13 procent och skadorna är lägre i alla landsdelar.

Share

Granbarkborren i fokus på Södras årsmöte

Södra – Norrköping Skogbruksområde höll årsmöte i Stadium arena. Torkan och granbarkborrens framfart var två saker som utmärkte 2018.

SKOGSBRUK (LT)

Sommaren 2018 bjöd på både svår torka och granbarkborrens framväxt. Det var två av de stora samtalsämnena när Södra/Norrköping skogsbruksområde höll årsmöte i Stadium Arena. Nu gäller det att ha god beredskap 2019 för att försöka minska skadeverkningarna.

Share

Projektet Mersmak röjning startar i vår

Länstidningen bjöds in till Nytorp för information

Håkan Jansson, vice ordförande i förtroenderådet inom Åtvidaberg Östra i
Södra, och Björn Holmberg, ordförande i samma skogsbruksområde.

ÅTVIDABERG (JB)

Landets skogstillgångar har haft och kommer även i fortsättningen att ha stor betydelse för vårt välstånd. Under senare tid har det också stått klart att våra skogstillgångar har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle.

Share

Grålleklubben arrangerade skogsdag

En familjedag med trevliga arrangemang

Andreas Fors kör ut virke med sin David Brown 31 F, utrustad med halvband.

VALDEMARSVIK (LT)

Det var folk lite överallt i skogen när Svenska Fergusonklubben Grålle arrangerade en skogsdag på gården Klinten, i Fyllingarum strax norr om Ringarum.

Share

För ökad jämställdhet i skogen

Skogsbolagets nya affärsmodell ska hantera urbanisering och ökad jämställdhet

38 procent av all skog i Sverige ägs av kvinnor. Bild: CICCI WIK

NORRA SVERIGE (JB)

Pär Lärkeryd hade goda erfarenheter av jämställdhetsarbete med sig i bagaget när han tog över som vd i Norra Skogsägarna. Men han visste ingenting om skog.

Share