Eldningsförbud i hela Östergötland

Stor risk för bränder i skog och mark

Jenny Knuthammar, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland, varnar för stor brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen Östergötland har nu utfärdat eldningsförbud i hela länet.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Länsstyrelsen Östergötland har, efter samråd med bland andra länets kommuner och räddningstjänster, fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Eldningsförbudet gäller från

Share

Farlig grillning lockar i vitsippetid

Varning för eld i torr skogsmark

Räddningschef Jörgen Nielsen utanför sin arbetsplats. Han avråder från grillning annat än på anvisade platser.

OMBERG (JB)

Vårvärme, solsken, vitsippor och coronaavstånd – allt talar för en tur till Omberg med korv eller annat grillvänligt i bagaget. Det blir snart fullt vid de fasta grillplatserna ovanför

Share

Ökade insatser mot granbarkborren

Fokus på skyddade skogar ska begränsa spridning

I skog som har ett formellt skydd, nationalparker, naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, är syftet att bevara den biologiska mångfalden.

LINKÖPING (JB)

Efter de omfattande angreppen av granbarkborre, ökar nu Skogsstyrelsen insatserna i skyddade skogar där det är möjligt. Detta för att begränsa spridningen av

Share

Full aktivitet på skogsdagen i Gryt

Samarbete mellan Grålleklubben och Södra

 Närmast i bild ser vi den mest långväga gästen på skogsdagen Leif Larsson från värmländska Östmark. Han assisteras av Micke Magnusson.

GRYT (JB)

Det rörde på sig i skogen på gården Danebo strax öster om Valdemarsvik, utmed vägen till Gryt. Svenska Fergusonklubben Grålle i samarbete med Södra

Share

Investeringar vid sågverket i Värö

Södras satsning ska stå klar under senhösten 2021

Södra kommer efter genomförda investeringar i produktion av korslimmat trä i Värö vara en av Nordens ledande aktörer i massivt byggande i trä. Bild: PER PIXEL PETERSSON

VÄRÖ (JB)

Södra gör omfattande investeringar vid sågverket i Värö i framför allt efterbehandling och torkar, men även i övriga delar av anläggningen.

Share

Granbarkborren

Utökat bekämpningsområde

SVERIGE (JB)

Efter de rekordstora angreppen av skadeinsekten granbarkborre under 2019, utökar nu Skogsstyrelsen bekämpningsområdet i de södra och mellersta delarna av landet. Ytterligare fyra län omfattas av de skärpta reglerna för hur angripna träd ska hanteras.

Share

Ny karta: störst risk för granbarkborre

Här är risken för angrepp av granbarkborre som störst i södra och delar av mellersta Sverige. Ju rödare, desto större andel av skogen finns i de högre riskklasserna. Grafik: SKOGSSTYRELSEN

En femtedel av skogarna i södra Sverige löper stor risk att drabbas av angrepp från skadeinsekten granbarkborre med stora skador på skogen som följd.

Share

Tolfte milan i Godegård tändes

Den välbesökta tändningen blir som en hemvändardag

Några av alla de som arbetat med milan och arrangemanget runt omkring.

GODEGÅRD (JB)

Efter en massa arbete med att resa Godegård skidklubbs mila stod hon så klar att tändas. En kolmila är alltid en hon, men vid Axhults såg heter den inget kvinnonamn utan går under ordningsnummer. Detta år heter hon Tolvan.

Share