Mossebo ska generera egen el

Nytt hos en som haft solceller i 32 år

Jörgen Rolf utanför gårdsbutiken som fått en anläggning för solel. Han gillar teknik och har redan låtit solen ordna gårdens varmvatten i 32 år, men nu ska det alltså även bli egen el.

ENERGI (JB)

På Mossebo Gårdsbutik & Rökeris tak sitter sedan november 160 solpaneler. Till det ska ett batteri kopplas och det ska leverera ut till nätet.

Jörgen Rolf som driver Mossebo Gårdsbutik & Rökeri har nyligen utrustat taket på butiken och rökeriet med solceller. Anläggningen är dock inte helt klar. Han berättar:
– Vi har satt upp solceller för 61 kilowatt, för så mycket vi kan producera här på 63 ampere, men vi har också beställt ett effektbatteri som ska sitta till anläggningen, ett ganska stort batteri. Det är till för att hjälpa till att jämna ut spänningarna på nätet.

– Då ska vi sälja solcellström till Svenska Kraftnät som köper den tjänsten. Så är det tänkt. Batteriet har inte kommit än så det har jag inte provkört. Det är också lite installation med det där. Det är inte jätteenkelt och det tar ett tag, men kalkylen är fantastiskt bra på det.

Hur solanläggningen med batteri kommer att fungera är för tidigt att yttra sig om. Den blev klar i november med sina 160 paneler på taket. Nu återstår alltså att få batteriet på plats.
– Jag vet inte så mycket om anläggningen än. Jag vet att den fungerar och är igång.
– Batteriet har vi delade meningar om. Jag tycker väl också att kalkylen är väldigt för bra för att vara sann, men batterierna ger väldigt bra, tydligen gör de det. Min fru är väldigt skeptisk så jag hoppas verkligen att det går bra.

Det batteri som ska komma är också gjort för lågspänningsläget så det går att använda till lite mindre saker som kraftnätet också har nytta av. Det är lite dyrare än de här billigaste alternativen, Jörgen tror det är ett bra val.

Vad fick dig att skaffa en solanläggning?
– Jag är intresserad av sol. Jag skaffade solceller för 32 år sedan, men det är till varmvatten. Jag är teknikintresserad.
– Vi gör av med ungefär 100 000 kilowatt per år. En liten plan som finns bak i huvudet är att komma från nätet en dag. Där finns en tanke att kunna bli lite mer självförsörjande på el, kanske ha ett större dieselverk när de inte fungerar någonstans.
– Jag tänkte att om man kunde komplettera med en vindsnurra ihop med solcellerna så skulle det gå bättre på vintern. Då skulle man definitivt kunna få egen ström.

Att han haft solceller på bostaden i snart 32 år är inte Jörgen Rolfs enda erfarenhet av solenergi:
– Sedan har jag privat hållit på med min sommarstuga. Där har jag ingen el, men jag har satt dit solceller och ett litiumbatteri till det, så idag har vi den ström vi behöver där. Det klarar ett kylskåp i fyra dygn utan sol.

– Jag är intresserad av det och tycker det är bra om det går att utveckla det där så man kan använda det så mycket som möjligt.

Här i Mossebo är det landsbygd och den aktuella frågan om beredskapstankar infinner sig. Mycket av det Jörgen Rolf berättar låter som om det är en portion sådant också i det här.
– Det är det definitivt. Det är också en sådan sak som vi förberett oss på. Vi har fortfarande vedeldning, tre ackumulatortankar och solcellerna.
– Jag har också två mindre ganska nya elverk, berättar Jörgen Rolf. De drar cirkulationspumpen och fläkten i pannan om jag behöver värma upp. Då får jag både varmvatten och värme i huset. Likaså vattenpumpen. När vi bytte källa så har jag en dränkbar pump som jag klarar med det ena elverket. Då finns det vatten både här i verksamheten och i bostaden.

Landsbygd, beredskap och verksamhet. Det är så det ska vara.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share