Truckbatterier blir energilager

Intressanta och lönsamma energilösningar

Energilager i form av en container med återanvända truckbatterier. Det blir ett viktigt komplement vid extra energibehov. BILD: 1745 Electric

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Att skapa energilager som kan finnas när det behövs lite extra ström och bidra till stabiliteten i elnätet kan ske genom att återanvända batterier.

Återanvändning eller återbruk ligger i tiden och är något som blir allt mer utbrett och faktiskt självklart. Det finns många vinster med detta, om inte annat för miljön. Tar man återanvändningen ett stycke till med nya idéer som ger nya lösningar och nytta så blir det ännu bättre.

Några företag samarbetar om något som bidrar till stabilitet i elnätet och börjar just med återvinning, av truckbatterier. Hos logistikföretaget Tree Logistics, nära Toyota i Mjölby, pågår arbetet med nästa steg.

– Man kan få ett batteri som bara har 40 procent kvar och energiåtervinna till upp mot 85-90 procent så det blir nästan som nytt, berättar vd för Tree Logistics, Joacim Palm.

Det är en omfattande procedur med att återvinna ett batteri. När allt är klart så testas det. Jimmy Ahlwin på 1745 Electric berättar:
– Om det är 70, 80 eller 90 procent, det är olika, då blir det energilager av det. Det kan stå här i tio år och underhållsladdas. Sedan, när det är helt slut det vill säga ner mot 50 procent då blir det återvinning.

– Det handlar om blybatterier i första hand, men i framtiden kan det även bli litiumbatterier.
– Energilager ska man koppla mot frekvensmarknaden. Vi ska kontinuerligt hålla 50 Hertz i elnätet. Det innebär att man kan använda väldigt många sådana här batterier och hjälpa till med Mjölby- Svartådalen Energis nät.

Ämnet är alldeles för omfattande för att reda ut här, men i korthet så används stabiliserande kraftkällor för att utjämna och täcka upp för nedgångar i strömförsörjningen. Driftsäkerheten i många verksamheter är väldigt central.

Den ojämna produktionen i väderberoende kraftkällor som vind och sol kräver komplement i elnätet.
– Vind och sol kan aldrig förändra den statiska delen som går in utan skickar ut exakt samma som kommer in hela tiden. Det är där bekymret ligger idag.

Översatt i energilager eller containrar som det pratas om här:
– Varje vindkraftverk kräver ungefär tre stora containrar med batterier för att kunna vara med och frekvensstyra. Tre MW krävs, en per container.

Energilager kan användas lokalt och även användas på samma sätt av den enskilda industrin eller lantbruket. Marcus Sånart som kom med den här idén för energilager och har flera företag, bland andra det i Boxholm som återvinner batterierna berättar om fler fördelar genom ett exempel med en industri som för några år sedan installerade en huvudsäkring om 1 000 ampere:
– Att ha en sådan koppling ger en hög tariff, en hög kostnad att bara ha anslutningen. Nu ligger de nästan uppe i det vid uppstart och måste bygga ut kabeln kanske med ytterligare 500 eller 1 000 A. Det är för stora pengar och så ligger du och betalar stora tariffkostnader bara för att kunna klara av att dra igång maskinerna på morgonen.

– Då finns en lösning med ett energilager, att ha en container som just vid uppstarten skjuter in den där extra kraften. Det finns de möjligheterna för industrier och motsvarande för lantbruken.
– Visst kostar energilager också, men man slipper den där tariffkostnaden. Under resten av dagen kan containern ligga som en frekvensvakt, den kan ligga som en köp- och säljcontainer så du kan köpa in strömmen på morgonen när det är billigt och skicka ut den på nätet på eftermiddagen när det är dyrt, köpa in på natten igen för att ha till morgonen för att starta upp allt.

Anläggningen i Mjölby hoppas man ha i drift inom ett halvår.
– Vi har redan en, i Bengtsfors. Den är byggd, färdigtestad gentemot elnätet och väntar bara in att bli certifierad av Svenska Kraftnät.

För Joacim Palm på Tree Logistics är delaktigheten och satsningen självklar:
– Jag ska gå in som delägare i det här nya bolaget, mest för att jag tror på det. Inte för att jag ska tjäna väldigt mycket pengar utan för att jag känner att det kommer hjälpa mycket med allting. Vi behöver ju det här.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share