Hållbar skogsgård

Följer de naturliga cyklerna och har solel

Lars Vikinge framför solanläggningen.

SKOG (JB)

Lars Vikinge följer de naturliga ekologiska kretsloppen i sitt skogsbruk. Han har dessutom en solanläggning som producerar den el hushållet behöver.

Hållbarhet kan betyda lite olika metoder och vägar dit. Lars Vikinge på gården Melskog berättar om vad som gör hans skogsbruk hållbart:
– Det är på flera sätt. Dels så försöker vi köra ekologiskt så man följer de naturliga ekologiska kretsloppen så nära som möjligt så som tajgans, det är ekosystem som störs av brand, storm och insekter. Så har man cykler däremellan. Det är grunden för skogsbruket.
– För att det ska vara hållbart så måste det på något sätt följa de naturliga störningar och naturliga cykler den här skogen har.

Ibland dröjer det ett par hundra år mellan störningarna, ibland går det bara tjugo år mellan dem i naturen. Människans bidrag till störningar är avverkning, hyggen.

Här kommer trädslagen också in som en viktig pusselbit. När en skog drabbats av en störning, så är björk och tall de första träden som kommer efteråt. Det är också en del av Lars Vikinges sätt att följa naturen och sorterar under ekologisk hållbarhet.
– När skogen förökar sig själv efter en sådan störning är det inte gran som kommer först, för gran är ett sekundärt träd som växer upp i skugga. Det kan man se jättetydligt där man haft de stora skogsbränderna på senare år till exempel i Västmanland.
– Jag sätter björk, men även tall.

Man kan följa naturen även om man avverkar. Han visar ett hygge från 2017 och där syns tydligt vad han talar om.
– Björken planterades direkt i det gröna riset våren 2018. Det har varit torra somrar och det har ju bromsat, men nu börjar det komma igång. Det här blir riktig skog. Det här är naturens eget. Nu kommer det lite granar under precis som naturen hanterar det på egen hand.

– Det finns egentligen bara två-tre trädslag som vill växa upp vid kontinuitetsskogsbruk och det är bok och gran och ask. Ska vi få några andra trädslag än gran så behövs det hyggen.

Det här är ett förhållandevis begränsat och inte så stort hygge. Här finns också ett litet område med granar som kommit längre och de är ”kvittot” på det Lars berättar.
– Det var en kant precis där granskogen slutar. När stormarna Gudrun och Per kom blåste det ner och där blev inte planterat. Där är en skuggzon i kanten av en granskog och där kommer det upp granskog. Det är en otrolig tydlig bild av hur det blir med kontinuitetsskogsbruk. Då får man den här granskogen.
– Jag säger att den som vill ha kontinuitetsskogsbruk att då får ni också förklara varför det är så fantastiskt med granskog överallt. Granskogen kommer upp och förr eller senare drabbas den av en katastrof, alltid.

På Melskog finns sedan ett och ett halvt år en fristående solanläggning med 48 paneler. Att producera solel är ytterligare en del i det hållbara klimatsmarta. Anläggningen producerar nu hela hushållets årskonsumtion av el.

– Det är jättebra att man kan sätta solcellerna på ett sätt så de inte tar bort mark från produktion av vare sig skog eller grödor. I mitt fall har jag satt dem på en berghäll bakom huset.

Naturligtvis producerar anläggningen sommartid mer än vad han konsumerar och på vintern mindre. Lars Vikinge ser dock en lösning vid horisonten och det är vätgas.
– Den är på väg. Det finns redan nu anläggningar att köpa så man kan lagra in solel, göra om till vätgas som sedan göra om till el igen på vintern då man behöver elen. Det är rätt så dyrt, men hållbart är det.
– Vätgas är vatten som man spjälkar till vätgas och syre och när det brinner upp blir det vatten igen.

Ett tillägg för att spara i vätgas kostar tio gånger så mycket som solanläggningen, men han ser ändå den tekniken som en betydande del av lösningarna på energi framöver.
– På gårdarna börjar det långsamt komma vätgastraktorer och det kommer säkert till skogen också, vätgasmaskiner.
– Om tio år kommer säkert lantbrukarna köra sina bilar, skogsmaskiner och sina traktorer på vätgas. Sedan kommer man ha så många solceller som går åt för att producera det här. Det är en stor omvandling på gång.
– Egentligen det gemensamma mellan solceller och träden är att solen är det yttersta energigivaren, säger Lars Vikinge. Det är två olika sätt att omvandla energin som kommer från solen. Även träden är solenergi.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share