Ny guide för klimatanpassning

En ny vägledning ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning meddelar Skogsstyrelsen. Kommuner, landsting, företag med flera hittar hjälp och stöd för att rusta för ett förändrat klimat. Skogsstyrelsens karttjänster är ett sådant stöd.

Vägledningen innehåller verktyg för att arbeta med klimatanpassning, och ska vara till hjälp både för att komma igång men också för de som vill komma vidare.

Verktygssamlingen ”Åtgärda” består bland annat av checklistor, manualer, rapporter, karttjänster och databaser. Åtgärda-sidorna nås på Klimatanpassningsportalen, där Skogsstyrelsen är en av 17 samverkande myndigheter.

Sidorna ger stöd för att arbeta med olika risker, som översvämning eller värmebölja. Under rubriken ”Verktyg för anpassningsområden” hittar besökaren också verktyg för att jobba med exempelvis ekosystemtjänster, jord- eller skogsbruk.

Läs mer på Skogsstyrelsen

Share