Internationalisering av svensk miljöteknik

Miljöteknik är en växande sektor i Sverige, och den kan växa ännu mer genom export. Internationalisering är temat för årets upplaga av Connect Green Day. Denna mötesplats för entreprenörer och investerare arrangeras i fem svenska städer under hösten.

Sverige har både kompetens och lösningar, men det finns en stor outnyttjad potential i kommersialisering och internationalisering av svensk miljöteknik.

– Behovet av investeringar i ny energiteknik är stort i alla delar av världen för att energisystemet ska kunna ställas om och för att möta miljö- och klimatutmaningarna. Här öppnas stora möjligheter på de internationella marknaderna också för svenska företag, säger Andreas Stubelius, portföljutvecklare på Energimyndigheten.

Många svenska miljöteknikföretag tar idag världsledande forskning och innovationer, men kan i ett initialt skede få problem med sin internationalisering.

– För att Sverige ska kunna bli ett framgångsrikt land för internationalisering av svensk miljöteknik krävs nya modeller och samarbetsformer som inkluderar aktörer från flera marknader och länder, säger Martin Johansson projektledare på Connect Sverige i ett pressmeddelande.

Share