Ekogård med mjölk och kött

Kalvning sker året om så det är alltid fullt i de olika båsen på ekologiska Västanås gård.

Kalvning sker året om så det är alltid fullt i de olika båsen på ekologiska Västanås gård.

KRISTINEHAMN (JB)

En ko levererar varje dag, även denna söndag då Jordbrukaren besöker Västanås gård strax öster om Kristinehamn. Förutom mjölk, sistlidna natt även en liten kalv som på darrande ben letar efter mammans juver.

Oftast fixar dom det själva, menar Fredrik Hedberg, en av de sex familjedelägarna i gården. De föder ofta på natten och nästan alltid bara en kalv.

– Denna krabat blir en stut så småningom när vi kastrerat honom. Det blir lugnast så i kohagen. Vi har bara en tjur som går med kvigorna men han sköter sitt jobb så bra, berömmer Fredrik och tittar på kalven. Fast vi får även sköta viss inseminering då tjuren Radar inte hinner med.

Det finns uppenbarligen många arbetsuppgifter på en mjölkgård och ska mjölken dessutom vara Kravcertifierad finns det alltid att göra. Resten av delägarna jobbar i spannmålsskörden denna dag mellan regnskurarna. När skörden är klar ryms den i de höga silos som pryder sin plats nära ladugården.

– Vi har 650 hektar så vi är i stort sett självförsörjande med årets foder till den stora besättningen om cirka 500 djur. 180 av dessa levererar mjölk och håller sig mest inne i den rymliga ladugården, byggd 1978, som andas ett fridfullt lugn. Endast några brunstiga kor kivas och det är lite gruffande i kön till mjölkrobotarna.

Fredrik kan tack vare mycket automation sköta produktionen helt själv. Tre mjölkrobotar håller koll på varje enskild ko och ger även en extra dusör gott foder efter varje insats. Det erbjuds automatisk ryggmassage som korna verkar älska, en gräsklipparliknande robot som rakar dynga till den automatiska utforslaren, i taket spårbundna containrar med foder som levererar rätt mängd till rätt plats i rätt tid.

– För att behålla lönsamheten måste allt detta fungera och att vi ser till att korna trivs. Det är bara musiken som fattas, säger Fredrik med ett skratt. Dom mjölkar så bra ändå, i snitt 30 liter om dagen, och då det är ekologiskt får vi cirka 50 procent bättre betalt av Arla.
I besättningen ingår holstein och rödbrokig som är vanligast i Sverige.

Här säljs numera även gårdens ekologiska rapsolja samt åttondels djur om 25 kilo, färdigpaketerat från Kils slakteri.

Köttproduktion på en mjölkgård är egentligen ganska självklar, hälften av kalvarna är ju av hankön och köttet från en mjölkko är faktiskt lika bra enligt honom. Det blir inte lika segt då kon inte växer lika fort som en tjur och har därför bättre marmorerat kött.

Att både kött, mjölk och foder är ekologiskt framställt betyder att hela kedjan ska vara kontrollerad. Kraven följs noggrant och verksamheten revideras årligen av Kiwa. Men det betyder inte mindre arbetsinsats. Utan maskiner av alla de slag och flera ben att stå på skulle det inte räcka med de sex delägarnas och de fyra anställdas insatser. Gården säljer även viss entreprenad.

– I dagarna har utlovats dieselrabatt vilket vi tackar för. Även om skatten innan har ökat så blir det samma pris som förra året ändå, konstaterar Fredrik. Just nu har vi inga planer på att utvidga. Vi har funnits länge och är störst i kommunen. Det är värre för de nyetablerade med stora lån och kravet att vara stor för att överleva.

– En av orsakerna till dagens låga pris på mjölken är billig ost från andra länder. Ett kilo ost kräver 10 kilo mjölk, då säger det sig själv att den osten egentligen är för billig. Men marknaden styr ju.

Kanske en god ost blir nästa ekologiska produkt på Västanås gård?

Text och bild: BERNT MAGNUSSON

Share