Skonsamt skogsbruk

Ulf Bergqvist, en av grundarna och ägarna av Glottra, visar ett prydligt hygge.

Ulf Bergqvist, en av grundarna och ägarna av Glottra, visar ett prydligt hygge.

PÅLSBODA (JB)

Med lyhördhet för kundens, markägarens, önskemål och ett skonsamt bruk har fullserviceföretaget Glottra Skog sin givna nisch. Företaget tar även hand om virke av mindre dimension än vad som är vanligt. På det viset utnyttjas råvaran bättre.

Glottra Skog är ett skogsföretag som har fullservice. Man utför skogsbruksplaner, rådgivning, avverkning, dikning, plantering och övriga relaterade uppgifter. Företaget bildades 2001 av Torgny Gunnarsson och Ulf Bergqvist som fortfarande driver det. Glottra är verksamt i Närke, Sörmland och Östergötland.

– En fördel med oss är att kunden har en enda person att prata med. De stora bolagen kan ha det lite mer uppdelat. Med vårt upplägg blir det lättare och färre fel.
– Vi har ett tight samarbete med våra entreprenörer. Glottra äger ingen egen maskin, få skogsbolag gör det.

De entreprenörer som jobbar åt Glottra känner arbetssättet och uppskattar det. Korta kontaktvägar mellan alla är en förutsättning och gör allt enklare. Det är lätt att komma i kontakt med Ulf Bergqvist av uppenbara skäl.

– Det måste vara en dialog mellan mig och markägaren och mellan mig och åkare och entreprenörer. Vårt sätt att jobba uppskattas av markägare. Ring mig istället för att chansa. Ja, vår nisch är personlig.

– Vi försöker ha ett skonsamt bruk. Vi kör till exempel undan skotare om det skulle bli för vått och arbetar med sådant som röjning istället.

Ulf Bergqvist berättar att man på Glottra alltid lyssnar på och tar hänsyn till markägarens önskemål. Vill denne spara alla ekar oavsett hur små de är så blir det så. Det kan också finnas andra personliga värden i skogen som svampställen, ridvägar med mera.
– Man måste var ödmjuk inför marken. Det är inte vår skog.

Hyggen brukar oftast se lite stökiga ut och inte sällan ses sorgliga djupa spår av maskiner. Det hygge Ulf Bergqvist visar är något annat. Ett första intryck är att avverkningen skett med handredskap. Timmer och ris ligger i prydliga högar. Visst syns det att någon har kört på området, men det är också allt.

– Om maskinisten märker att det blir något hål så fyller han omedelbart i med ris. Det ska inte bli några stora körskador.
Apropå skador. Nyligen publicerades i Jordbrukaren en text om medlet Trico, som är baserat på fårfett och som motverkar viltbetning. Glottra tillhör kunderna som använder detta och kan berätta att det fungerar.

Det pratas mycket om att råvarupriset gått upp. Vad ser du av det?
– Vi har kanonpris på timmer på grund av byggandet. Sverigemarknaden går bra. Det finns däremot bara ett fåtal köpare av massaved och de har satt ett pris för alla.

– Utmärkande för Glottra är att vi gör så lite massaved som möjligt. Sågverken vi har avtal med tar även virke med lite röta och använder virket runt omkring skadan. Det minskar slöseri. Att råvaran tas om hand känns bra.

– Glottra har inga egna sågar och sådant. Vi förmedlar virket vidare och levererar till Hjortkvarn, småländska sågverk och till Österbymo.

Även här har det personliga mer småskaliga en poäng.
– Två stora bolag som har allt gynnar ingen.
Glottras personliga engagemang bidrar till valfrihet för skogsägarna och det uppskattas.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share