Flispannan torkar 80 ton per dygn

Lennart och Pontus Olsson har ersatt 25-30 kubikmeter olja med 300-400 kubikmeter flis. Bra för både miljön och den egna ekonomin.

Lennart och Pontus Olsson har ersatt 25-30 kubikmeter olja med 300-400 kubikmeter flis. Bra för både miljön och den egna ekonomin.

LAGGARP (JB)

När skörden är bärgad gäller det att kunna torka den och olika metoder finns. Lennart Olsson och hans son Pontus har investerat i en fliseldad varmlufts panna, och för dem är det en utmärkt lösning.

De är alltså nöjda med den nya pannan och tycker det är skönt att slippa oljan. 25-30 kubikmeter olja har ersatts av 300-400 kubikmeter flis.
– Vi tar det mesta från vår egen skog. Först avverkar vi och lövträd är bäst. Ris och stockar torkas ett år för att sedan flisas. Vi har en entreprenör som har en flistugg så vi slipper långa transporter. Flisen lagras i en planbottentork där det finns fläktar som driver in kalluft i kanaler. På detta sätt fortsätter så torkningen, berättar Lennart och Pontus.

Det fanns tre anledningar till att de övergick till flis; ekonomin, miljön och att närheten till flisen.
– Den stora pannan torkar 80 ton per dygn och vi är mycket nöjda. Visst är det lite pass, men allt styrs med datorer. Några större drift – störningar har vi inte haft, kommenterar de.

Gården Laggarp har spannmålsodling med traditionell växtföljd; förutom vete odlas havre, lin, raps, bönor och vall. På ägorna finns hagar som betas av 160 ungdjur som består av kvigor. Dessa köps från livdjursförmedlingen Scan och går till slakt efter ungefär 1,5 år.
– Djuren utför en utmärkt naturvård, påpekar Lennart Olsson.

Gården ligger i den vackra dalsänkan omkring Åsbodalen där kullar och backar runt åkrarna ger naturen en speciell karaktär. Förutom Laggarp brukar Lennart och Pontus en arrendegård som ligger i Borensberg, och allt som allt brukar de 370 hektar. Spannmålen från Borensberg transporteras med egen lastbil till Laggarp och torkas i den fliseldade varmluftstorken. Spannmålslagret har en kapacitet på 2 500 kubikmeter spannmål. Varmluftstorken kostade en miljon men EU bidrog med 30 procent.

80 procent av gårdens produktion av säd levereras till Agroetanol i Norrköping. Etanol är ett biodrivmedel och svårigheter har funnits för att få avsättning i Sverige. I Tyskland är efterfrågan emellertid stor när det gäller förnybara drivmedel av god kvalité och för Agroetanols produkter i Tyskland går marknaden väldigt bra.

– Det har gått trögt i Sverige för etanol så därför är det glädjande att det lyckats så bra i Tyskland, kommenterar Pontus.

Arbetet pågår på gården, tröskan kör ut och bärgar säden och den fliseldade varmluftspannan dundrar. Lennart och Pontus hade i dag tid för ett besök därför att regnet stoppat upp skördandet ett tag.

– Jag har jobbat hela mitt liv och som bonde blir man aldrig pensionär. Dessutom har jag världens roligaste jobb, blir Lennart Olssons avslutningsord till oss.

Text och bild: BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG

Share