Om Jordbrukaren

I över 90 år har Jordbrukaren varit en röst för utveckling och framtidstro på Sveriges landsbygd. Det första numret, som utkom redan1926, skiljer sig förstås på många sätt från dagens version av Jordbrukaren, men engagemanget för en levande landsbygd och ett livskraftigt jordbruk, det finns kvar.

Jordbrukaren var från början en prenumererad rikstidning, men den ägs sedan 1970-talet av Länstidningen Östergötland AB och har sedan dess varit en gratistidning med ett mer regionalt fokus. 2006 vidgades dock perspektivet från den östgötska horisonten till ett större område i norra Götaland och delar av Svealand.

Jordbrukaren delas nu ut med post till samtliga lantbruk i Östergötlands, Örebro län, norra Småland (Tranås, Aneby, Eksjö, Vimmerby och Västerviks kommuner samt Gränna med omnejd) och södra Södermanland (Vingåkers, Katrineholms och Nyköpings kommuner).
Utgivning var tredje vecka med uppehåll under sommaren och vid jul.

Jordbrukaren bevakar jord- och skogsbrukets vardag, utveckling och framtid. Såväl ekonomi och odling som skog, jakt och ny teknik är återkommande inslag i tidningen. Vi gör gärna ”hemma hos-reportage i ladugården”, alltså besök hos intressanta jord- och skogsbrukare som berättar om sin verksamhet – utmaningar, planerade investeringar, vardagsliv och mycket annat.

Länstidningen Östergötland AB ger, förutom Jordbrukaren, ut den prenumererade veckotidningen Länstidningen Östergötland, som utkommer varje fredag. Jordbrukaren ligger alltid med i Länstidningen som bilaga.
Läs mer på www.lanstidningen.se.

Om webbplatsen

Ansvarig utgivare av webbplatsen är Gunilla Norlén.

Sidan använder cookies, eller kakor, för besöksstatistik. Ingen personlig information sparas. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Share