Ägg är årets restaurangråvara

Men den svenska produktionen är hotad av höjda omkostnader

Lantbrukarna Peter och Johan Wellander varslar om ett akut och djupt oroande kostnadsläge, som kommer att påverka tillgången på svenska ägg framöver. Bild: SVENSKA ÄGG

ÖREBRO (JB)

Lagom till påsk presenterades resultatet av en global trendundersökning som utsåg ägget till Årets restaurangråvara 2022. Ägg är populärt just nu men produktionskostnaden har gått…

Share

Fler veterinärer behövs för stora djur

Viktigt med framtida statligt veterinäransvar

Till hösten redovisas en statlig utredning med syftet att skapa en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur. Bild: TOBIAS PETTERSSON. Anna Forslid, LRFs expert på djurhälsa. Bild: PRIVAT

SVERIGE (JB)

Just nu undersöks framtidens resursbehov av veterinärer och hur det statliga ansvaret för veterinär service och smittskyddsberedskap ska se ut. Fler veterinärer behövs i lantbruket…

Share

Mer krävs för skogens miljömål

Utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar visar att förstärkta insatser behövs

Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen, konstaterar Skogsstyrelsen. Bild: MAGNUS BINNERSTAM, SKOGSSTYRELSEN.

SVERIGE (JB)

Det genomförs åtgärder för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade arter, men det är inte tillräckligt. Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen, menar Skogsstyrelsen.

Share

EU-federalism hotar matproduktionen

Jag tillhörde de som den där söndagen 1994 röstade ja till att Sverige skulle bli en del av en samverkande handelsunion, där varor, människor och pengar kan röra sig fritt i Europa och samverkan skapar fred och stabilitet.

Share

Greppa Näringen har förbättrat hållbarhet

Ett kunskapsinitiativ som minskar växtnäringsförluster och klimatpåverkan

Klimatkollen är en egenutvecklad modell för klimatberäkningar där lantbrukare kan beräkna matens klimatavtryck redan på gården. Bild: ALEX REGNER

SVERIGE (JB)

Från att i början av 2000-talet ha startat som ett projekt främst för att minska övergödningen, har Greppa Näringen breddats till ett hållbarhetsprojekt med bibehållet fokus på systematik…

Share