Köttet behåller sin starka ställning

Den absoluta majoriteten av vuxna äter fortfarande kött och helst svenskt

Svenskarna gillar kött, men det ska produceras i Sverige. Bild: SVENSKT KÖTT

SVERIGE (JB)

Vegetarisk mat har blivit allt populärare och är numera ett obligatoriskt inslag på svenska restaurangmenyer. Men vanor tar tid att förändra och fortfarande håller köttet ställningarna väl.

Share

Få investerar i nya stallar

Snabba kostnadsökningar och en osäker marknad drar ner satsningarna

Under 2022 var intresset litet bland djurhållarna att investera i stallbyggnader, det gäller både nyinvesteringar och ombyggnationer. Bild: Tobias Pettersson.

SVERIGE (JB)

Det har varit några osäkra år på rad och det avspeglas även i viljan att investera i att uppföra eller bygga om stallbyggnader inom lantbruket. Moderna stallar är viktigt men…

Share

Klassiska konamn står sig över tid

Rosa, Maja och Stjärna är populära år efter år

De traditionella konamnen står sig väl. En orsak är att de ärvs.

SVERIGE (JB)

Namnen hämtas ofta från naturen och går dessutom i arv genom generationerna. Det gör att de klassiska namnen på våra kossor fortsätter att dominera i de svenska ladugårdarna år…

Share

Dubbla hot mot naturbetesmarkerna

Viktigt att förstå konsekvenserna av varmare klimat och krympande arealer

Gamla betesmarker behöver vårdas och restaureras för att gräsmarksarter ska kunna överleva på sikt. Bild: ALISTAIR AUFFRET

SVERIGE (LT)

Forskare från SLU och Aarhus universitet har undersökt hur svenska växter har reagerat på de förändringar som har skett under de senaste 60 åren. De visar att kombinationen av…

Share

Enormt matsvinn på svenska gårdar

Stora mängder mat försvinner redan innan mataffär och konsument

Hälften av de odlade jordgubbarna tas aldrig om hand. En stor orsak är personalbrist som gör att jordgubbarna inte hinner plockas i tid. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

En tredjedel av de svenska morötterna och hälften av jordgubbarna lämnar inte ens gården. För att minska miljö- och klimatpåverkan, öka lönsamheten och stärka…

Share

I fokus för jordbruksstöd

Behöver inte längre ha stödrätter för att få gårdsstöd

I slutet av januari kommer det att gå att läsa den fullständiga informationen om jordbrukarstöden 2023 på Jordbruksverkets webbplats.

SVERIGE (JB)

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Politiken har fokus på miljö och hållbarhet och att vi får konkurrenskraftiga företag. Mycket är sig likt från tidigare år, men…

Share

Olyckorna ska minskas

Ny strategi för säkrare arbetsmiljö i jordbruks- och trädgårdsnäringen

För att olyckorna ska minska och det ska bli en verklig förändring behöver hela branschen sluta upp i arbetet med strategin. Bild: SCANDINAV

SVERIGE (JB)

I slutet av 2021 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska olyckorna och förbättra arbetsmiljön i jordbruks- och trädgårdsnäringen. Strategin…

Share

Ödehus blev Nymans drömgård

Höstevent med hantverk lockade många

Leif och Malin Nyman har skapat ett paradis åt sig själv men även åt andra.

SKÄRBLACKA (JB)

Ett hus mitt ute på landsbygden som stått öde i trettio år, där myror funnit sin fristad och byggt sin gigantiska stack på övre våningen borde avskräcka vem som helst till investering. Men…

Share