Klimatsmartare med rätt växtföljder

Mer baljväxter och flerårsväxter bra för att binda kol

Varierade växtföljder skulle inte bara vara en viktig klimatåtgärd utan också bidra till minskad övergödning eftersom en högre halt av organiskt kol gör marken bördigare. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Rätt växtföljder kan ha en positiv effekt på kolinlagringen inom jordbruket. Det visar en sammanställning från forskningsrådet Formas, där man har tittat närmare på bindningen av kol i marken av olika grödor och hur dessa varvas.

Share

Kravmärkt mat ökar, särskilt ägg

Även konventionellt producerade ägg ökar

Förra året såldes det sju procent fler Kravmärkta ägg än året innan, vilket är den kraftigaste försäljningsökningen av Kravmärkta ägg på flera år.

SVERIGE (JB)

Efter tre år där försäljningen av Kravmärkta livsmedel stått still skedde en ökning under 2020. Och de Kravmärkta kategorier som har bidragit mest till försäljningsökningen är kött och ägg.

Share

Viktigt med hållbarhet i all led

Jordbruksverket kartlägger initiativ och åtgärder

Jordbruksverkets rapport visar att det finns ett stort driv hos företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter att öka hållbarheten i livsmedelssystemet. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion går åt rätt håll men vissa områden behöver stärkas. Det arbetas flitigt på alla håll och kanter med hållbarhet just nu, från bonden i sin ladugård hela vägen upp till EU:s beslutande organ.

Share

Lantbrukets miljöarbete förbättrar vattenmiljön

Fosforläckaget har minskat mer än beräknat

Dammanläggning vid Stora Tollby. Bild: GUNNAR GIDEFELDT

SVERIGE (JB)

En av lantbrukets största miljöutmaningar är att minska läckaget av fosfor från odlingsmarken. Svenska bönder har arbetat intensivt i flera år för att förbättra läget. Nu visar nya beräkningar att fosforläckaget från odling glädjande minskat mer än tidigare bedömningar.

Share

Ett upplevelsecenter för mat tar form

Östergötland kan få nytt besöksmål i Väderstad

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Lantbrukaren Peter Borring är konsult för projektet. Bild: MARIE BERGGREN

VÄDERSTAD (LT)

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Just nu pågår arbetet med att skapa ett “Upplevelsecenter för mat” vid Väderstad som kan bli blott det andra av sitt slag i världen, berättar Peter Borring som är konsult för projektet.

Share

Starkt resultat 2020 trots pandemi

LRF-koncernen redovisar bra siffror för fjolåret

Anna-Karin Hatt är vd och koncernchef för LRF. Bild: JOHANNA NORIN

SVERIGE (LT)

LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) Mkr för 2020. Verksamheten har snabbt kunnat anpassas till situationen som uppkom när pandemin bredde ut sig under våren.

Share

”Vi måste bli självförsörjande på el”

Sol-, vind-, vatten och kärnkraft behövs

Jeanette och Hans Blackert kommer sent att glömma den varma sommardagen då Svenskt kraftnät stängde av strömmen på grund av elbrist.

SKÄNNINGE (JB)

Just nu debatteras tillgången på el och uppenbart är att samhället får räkna med att elbrist kan uppstå. El är en färskvara och ska användas samtidigt som den produceras. Lokalt uppstår elbrist när inte ledningarna klarar av…

Share

Lokalproducerat starkaste mattrenden

Premium och hälsosamt andra konsumenttrender under pandemiåret

När pandemin väl har lagt sig, ser företagen inom svensk livsmedelsproduktion produktutveckling som det mest angelägna, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. Bild: DAVID THUNANDER

SVERIGE (JB)

När Livsmedelsföretagen ber medlemsföretagen ranka vilka konsumenttrender som har störst påverkan på produktionen placerar sig svenskt/lokalproducerat på första plats för femte året i rad.

Share