Ekologisk mark minskar

En femtedel av landets jordbruksmark brukas ekologiskt

Under många år ökade den ekologiska jordbruksmarken i Sverige, men de senaste åren har kurvan planat ut. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Den kraftiga ökning av ekologisk jordbruksmark som skedde för tio, femton år sedan har kommit av sig. De senaste året har kurvan planat ut och till och med minskat. En…

Share

Mycket angelägen dag i riksdagen

Illa för för mjölk- och nötköttsbranschen

Arrangör av Mjölkens- och nötköttets dag i riksdagen var för sjunde gången Magnus Oscarsson, KD.

SVERIGE (JB)

När Mjölkens och nötköttets dag arrangerades i Riksdagen var det för sjunde gången. Arrangör var Magnus Oscarsson, KD.

Share

Restaurerade betesmarker

Rapport följer upp marker som restaurerades med stöd från landsbygdsprogrammet

Betesängar är viktiga för den biologiska mångfalden. Bild: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

SVERIGE (JB)

Jordbruksverket har utvärderat och följt upp hur det gått med de betesmarker och slåtterängar som restaurerades med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet 2000–2013, och det…

Share

Hela Sverige ska fås att blomma

Hushållningssällskapets projekt ska öka biologiska mångfalden

Dikeskanter och fält ska blomma. Det är bra för den biologiska mångfalden och gynnar hela det ekologiska systemet. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinerare.

Share

Svenskt jordbruk i orostider

LRF:s ordförande för Östergöland föreläste i Skänninge

Skänninge Rotaryklubbs kassör, Jan-Erik Jeppsson, tackar Jeanette Blackert för en intressant kväll om frågor som ligger på allas läppar.

SKÄNNINGE (JB)

Skänninge Rotaryklubb har verkligen i dessa pandemitider lyckats knyta till sig intressanta föreläsare. Vid veckans möte hade man lyckats engagera LRF:s ordförande i Östergötland…

Share

Beslut om toleransnivåer

Viltskador ska begränsas till fyra procent per gård

LRFs analys visar att ett jordbruksföretag som mest kan klara av fyra procent viltskador på gårdsnivå. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Viltskador är ett stort problem för det svenska jordbruket och innebär varje år stora kostnader. LRFs analys visar att ett jordbruksföretag som mest kan klara av fyra procent viltskador…

Share

Ägg är årets restaurangråvara

Men den svenska produktionen är hotad av höjda omkostnader

Lantbrukarna Peter och Johan Wellander varslar om ett akut och djupt oroande kostnadsläge, som kommer att påverka tillgången på svenska ägg framöver. Bild: SVENSKA ÄGG

ÖREBRO (JB)

Lagom till påsk presenterades resultatet av en global trendundersökning som utsåg ägget till Årets restaurangråvara 2022. Ägg är populärt just nu men produktionskostnaden har gått…

Share

Greppa Näringen har förbättrat hållbarhet

Ett kunskapsinitiativ som minskar växtnäringsförluster och klimatpåverkan

Klimatkollen är en egenutvecklad modell för klimatberäkningar där lantbrukare kan beräkna matens klimatavtryck redan på gården. Bild: ALEX REGNER

SVERIGE (JB)

Från att i början av 2000-talet ha startat som ett projekt främst för att minska övergödningen, har Greppa Näringen breddats till ett hållbarhetsprojekt med bibehållet fokus på systematik…

Share