Ett upplevelsecenter för mat tar form

Östergötland kan få nytt besöksmål i Väderstad

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Lantbrukaren Peter Borring är konsult för projektet. Bild: MARIE BERGGREN

VÄDERSTAD (LT)

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Just nu pågår arbetet med att skapa ett “Upplevelsecenter för mat” vid Väderstad som kan bli blott det andra av sitt slag i världen, berättar Peter Borring som är konsult för projektet.

Share

Starkt resultat 2020 trots pandemi

LRF-koncernen redovisar bra siffror för fjolåret

Anna-Karin Hatt är vd och koncernchef för LRF. Bild: JOHANNA NORIN

SVERIGE (LT)

LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) Mkr för 2020. Verksamheten har snabbt kunnat anpassas till situationen som uppkom när pandemin bredde ut sig under våren.

Share

”Vi måste bli självförsörjande på el”

Sol-, vind-, vatten och kärnkraft behövs

Jeanette och Hans Blackert kommer sent att glömma den varma sommardagen då Svenskt kraftnät stängde av strömmen på grund av elbrist.

SKÄNNINGE (JB)

Just nu debatteras tillgången på el och uppenbart är att samhället får räkna med att elbrist kan uppstå. El är en färskvara och ska användas samtidigt som den produceras. Lokalt uppstår elbrist när inte ledningarna klarar av…

Share

Lokalproducerat starkaste mattrenden

Premium och hälsosamt andra konsumenttrender under pandemiåret

När pandemin väl har lagt sig, ser företagen inom svensk livsmedelsproduktion produktutveckling som det mest angelägna, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. Bild: DAVID THUNANDER

SVERIGE (JB)

När Livsmedelsföretagen ber medlemsföretagen ranka vilka konsumenttrender som har störst påverkan på produktionen placerar sig svenskt/lokalproducerat på första plats för femte året i rad.

Share

Viktigt att stoppa livsmedelsförlusterna

Fjorton procent av maten förloras redan vid produktionen

Det är slöseri med resurser att odla fram produkter som konsumenterna efterfrågar för att sedan tvingas sälja dem som foder. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Det talas mycket om matsvinnet, men då fokuseras det oftast på konsumenterna, restaurangerna och mat – affärerna. Men en stor del av svinnet sker redan vid produktionen.

Share

God framtid för svenskodlade ärter

Nytt projekt satsar på ärter som passar svenska förhållanden

Projektkoordinator Cecilia Hammenhag. Bild: TIMMY LARSSON

SVERIGE (JB)

Det finns en ökande efterfrågan på svenskproducerat växtbaserat protein. Därför ska ett nytt växtförädlingsprogram nu ta fram nya, stabila ärtsorter som passar svenska odlingsförhållanden.

Share

Östergötland ska fås att blomma lite extra

Lantbrukare kan gynna mångfalden med blommande träda

Syftet med projektet Hela Sverige blommar är att öka arealen med blommande växter och förlänga tiden med blommande växter för att på så sätt gynna de pollinerande insekterna.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Projektet Hela Sverige blommar drivs av Hushållningssällskapet och har sedan 2018 varit igång i Skåne och i Mälardalen. I år ska man för första gången erbjuda lantbrukare i Östergötland att vara delaktiga i att göra länet blommande.

Share

Öppna odlingslandskapet

Förslag med enklare ersättningsregler för betesmarker och slåtterängar

Det ska bli nya enklare ersättningsregler för betesmarker och slåtterängar. Bild: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

SVERIGE (JB)

För att bevara den biologiska mångfalden är det viktigt med betesmarker och slåtterängar. Dagens ersättningssystem har dock brister och därför föreslår Jordbruksverket en enklare och mer attraktiv miljöersättning.

Share