Skörden landar på normala siffror

Höstvete står för mer än hälften av totalskörden

Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med 11 procent jämfört förra året, men normalt sett över tid. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

I år är betydelsen av den svenska spannmålsskörden viktigare än någonsin, i och med den osäkerhet och höga prisbild som råder på den globala spannmålsmarknaden på grund…

Share

Kycklingars lek visar hur de mår

Studie kan öka livskvaliteten för djur i livsmedelsproduktionen

Kycklingar ägnar mycket tid åt att leka, enligt ny forskning från Linköpings universitet. Bild: PIXABAY

LINKÖPING (JB)

Forskare vid Linköpings universitet har studerat kycklingar och upptäckt att de ägnar mycket tid till lek. En kunskap som kan ha stor betydelse för att förbättra deras livskvalitet.

Share

Enklare handel med lokal mat

Mylla och Gordon gör det lättare att nå ut med lokalproducerad mat

På bilden Matilda Jarbin, Vismarlövsgården, Osama Meho, Gordon Delivery och Jens Thulin, Mylla.

SVERIGE (JB)

Det ska bli lättare för svenska bönder att nå ut med sin lokalproducerade mat. I ett samarbete mellan Mylla.se och Gordon Delivery testas nya vägar för att förbättra distribution och…

Share

Ekologisk mark minskar

En femtedel av landets jordbruksmark brukas ekologiskt

Under många år ökade den ekologiska jordbruksmarken i Sverige, men de senaste åren har kurvan planat ut. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Den kraftiga ökning av ekologisk jordbruksmark som skedde för tio, femton år sedan har kommit av sig. De senaste året har kurvan planat ut och till och med minskat. En…

Share

Mycket angelägen dag i riksdagen

Illa för för mjölk- och nötköttsbranschen

Arrangör av Mjölkens- och nötköttets dag i riksdagen var för sjunde gången Magnus Oscarsson, KD.

SVERIGE (JB)

När Mjölkens och nötköttets dag arrangerades i Riksdagen var det för sjunde gången. Arrangör var Magnus Oscarsson, KD.

Share

Restaurerade betesmarker

Rapport följer upp marker som restaurerades med stöd från landsbygdsprogrammet

Betesängar är viktiga för den biologiska mångfalden. Bild: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

SVERIGE (JB)

Jordbruksverket har utvärderat och följt upp hur det gått med de betesmarker och slåtterängar som restaurerades med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet 2000–2013, och det…

Share

Hela Sverige ska fås att blomma

Hushållningssällskapets projekt ska öka biologiska mångfalden

Dikeskanter och fält ska blomma. Det är bra för den biologiska mångfalden och gynnar hela det ekologiska systemet. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinerare.

Share

Svenskt jordbruk i orostider

LRF:s ordförande för Östergöland föreläste i Skänninge

Skänninge Rotaryklubbs kassör, Jan-Erik Jeppsson, tackar Jeanette Blackert för en intressant kväll om frågor som ligger på allas läppar.

SKÄNNINGE (JB)

Skänninge Rotaryklubb har verkligen i dessa pandemitider lyckats knyta till sig intressanta föreläsare. Vid veckans möte hade man lyckats engagera LRF:s ordförande i Östergötland…

Share