Viktigt att stoppa livsmedelsförlusterna

Fjorton procent av maten förloras redan vid produktionen

Det är slöseri med resurser att odla fram produkter som konsumenterna efterfrågar för att sedan tvingas sälja dem som foder. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Det talas mycket om matsvinnet, men då fokuseras det oftast på konsumenterna, restaurangerna och mat – affärerna. Men en stor del av svinnet sker redan vid produktionen.

Share

God framtid för svenskodlade ärter

Nytt projekt satsar på ärter som passar svenska förhållanden

Projektkoordinator Cecilia Hammenhag. Bild: TIMMY LARSSON

SVERIGE (JB)

Det finns en ökande efterfrågan på svenskproducerat växtbaserat protein. Därför ska ett nytt växtförädlingsprogram nu ta fram nya, stabila ärtsorter som passar svenska odlingsförhållanden.

Share

Östergötland ska fås att blomma lite extra

Lantbrukare kan gynna mångfalden med blommande träda

Syftet med projektet Hela Sverige blommar är att öka arealen med blommande växter och förlänga tiden med blommande växter för att på så sätt gynna de pollinerande insekterna.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Projektet Hela Sverige blommar drivs av Hushållningssällskapet och har sedan 2018 varit igång i Skåne och i Mälardalen. I år ska man för första gången erbjuda lantbrukare i Östergötland att vara delaktiga i att göra länet blommande.

Share

Öppna odlingslandskapet

Förslag med enklare ersättningsregler för betesmarker och slåtterängar

Det ska bli nya enklare ersättningsregler för betesmarker och slåtterängar. Bild: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

SVERIGE (JB)

För att bevara den biologiska mångfalden är det viktigt med betesmarker och slåtterängar. Dagens ersättningssystem har dock brister och därför föreslår Jordbruksverket en enklare och mer attraktiv miljöersättning.

Share

Nu ska svensk ekoproduktion öka

Pengar att söka hos Jordbruksverket

År 2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksarealen brukas ekologiskt. Nu finns pengar att söka för att uppnå det. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Sveriges produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel ska öka, det har regeringen bestämt. Nu utlyser Jordbruksverket 45 miljoner kronor till projekt som kan bidra till det målet.

Share

Fågelinfluensa på gård i Linköping

Fågelinfluensa har konstaterats på en gård med 14 000 ekologiska slaktkycklingar i Linköpings kommun

Fågelinfluensa har konstaterats på en gård med 14 000 ekologiska slaktkycklingar i Linköpings kommun. Samma smitta har även drabbat en besättning med cirka 470 fasaner i Skurup i Skåne.

Share

Ökat intresse att anställa

Intresset för att anställa, särskilt bland större lantbrukare, har ökat kraftigt visar en undersökning.

Underhåll av maskiner och byggnader samt att investera i verksamheten. Det är vad den stora andelen lantbrukare svarar att de i första hand skulle använda överskottet till om de hade förbättrad lönsamhet.

Share

Förbättrad lastning av slaktdjur

Prisbelönad anordning på Stora Vadsbro

På betongplattan med uppställda grindar för lastning av slaktdjur på gården Stora Vadsbro ser vi från vänster, Staffan och Johanna Pettersson, Maja Önnegren och Annie Svensson.

VALDEMARSVIK (JB)

Enkelt, billig, men oerhört praktiskt, genomtänkt och funktionellt. Så kan man sammanfatta den anordning som byggts på gården Stora Vadsbro för att underlätta lastningen av slaktdjur.

Share