Satsar på framtid i skogsbranschen

Filip Åsenfalk trivs på Vreta och med skog

Filip Åsenfalk går första året på Vreta naturbruksgymnasium med inriktning skog.

VRETA KLOSTER (JB)

På Vreta naturbruksgymnasiums inriktning skog går Filip Åsenfalk sitt första år. Hans intresse för skog har breddats och han trivs på utbildningen.

Share

Artskyddet kan motverka sitt syfte

LRF om behoven att se över artskyddsförordningen

Trädpiplärka. Foto från Bo Bäckmans arkiv.

SVERIGE (JB)

Det brådskar att se över artskyddet för att få klarare regler för skogsbruket säger LRF i sin rapport. Nu riskerar artskyddet att motverka sitt syfte.

Share

Skyddet en viktig del av jobbet

Arbete med motorsåg kräver en bra säkerhet

Läraren Andreas Vångell på Vreta naturbruksgymnasiums inriktning skog och förstaårseleven Filip Åsenfalk visade skyddsutrustning för Jordbrukaren.

VRETA KLOSTER (JB)

Man behöver skyddsutrustning vid arbete med motorsåg. På Vreta utbildningscentrum fick Jordbrukaren en genomgång av vad som krävs och hur det ska skötas.

Share

Flitigt använd skogsvårdsgård

Utbildning, demonstration, kulturmiljöer och naturreservat på Skullebo

Skogsstyrelsens skogsvårdsgård, Skullebo, och markerna där används till kurser, försök och visningar. Här ekonomibyggnad till torpet Källarstugan som hör till fastigheten.

SKOG (JB)

Skogsstyrelsens skogs vårdsgård, Skullebo, och markerna där används till kurser, försök och visningar. Här finns även en torpmiljö från sena 1700- talet.

Share

Hyggesfritt bruk allt vanligare

Att bruka och ändå behålla skogskänslan

Sven-Owe Kymnedal, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

SKOG (JB)

När man talar om hyggesfritt skogsbruk så är det inte en enda metod som avses utan flera. Marken är alltid trädbevuxen, men uttag görs.

Share

Skogspriserna 2023

Nedgång, men mest ett hack i uppåtkurvan

Fastighetsmäklaren Lars Ektander och affärschefen Stefan Wärdig.

SKOG (JB)

Under 2023 har skogsmarkspriserna gått ner något. Prisutvecklingen sett över 10 år är dock fortsatt stor. Köp- och säljmönstret var i stort sett oförändrat mot 2022.

Share

Skogsbruk på slätten

Weinessons ska avverka själva och återinför äldre bruksmetod

Mats Weinesson och sonen Philip. Arbete pågår vid området Lillskogen. Den egna skogsmaskinen syns i bakgrunden.

FÅGELSTA (JB)

Med en egen skogsmaskin ska Mats Weinesson och hans son Philip kunna sköta sin skog själva. Skogen ska inte bara ge avkastning, den är också till för att trivas i.

Share

Stipendium inom hållbart skogsbruk

Niklas Lundbergs företag erbjuder tjänster för ett skonsamt skogsbruk som minskar skador på skog och mark. Bild: ANDERS WALLS STIFTELSE

Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 200 000 kronor har tilldelats Niklas Lundberg, 29 år, i Söderköping.

Share