Hyggesfritt bruk allt vanligare

Att bruka och ändå behålla skogskänslan

Sven-Owe Kymnedal, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

SKOG (JB)

När man talar om hyggesfritt skogsbruk så är det inte en enda metod som avses utan flera. Marken är alltid trädbevuxen, men uttag görs.

Share

Skogspriserna 2023

Nedgång, men mest ett hack i uppåtkurvan

Fastighetsmäklaren Lars Ektander och affärschefen Stefan Wärdig.

SKOG (JB)

Under 2023 har skogsmarkspriserna gått ner något. Prisutvecklingen sett över 10 år är dock fortsatt stor. Köp- och säljmönstret var i stort sett oförändrat mot 2022.

Share

Skogsbruk på slätten

Weinessons ska avverka själva och återinför äldre bruksmetod

Mats Weinesson och sonen Philip. Arbete pågår vid området Lillskogen. Den egna skogsmaskinen syns i bakgrunden.

FÅGELSTA (JB)

Med en egen skogsmaskin ska Mats Weinesson och hans son Philip kunna sköta sin skog själva. Skogen ska inte bara ge avkastning, den är också till för att trivas i.

Share

Stipendium inom hållbart skogsbruk

Niklas Lundbergs företag erbjuder tjänster för ett skonsamt skogsbruk som minskar skador på skog och mark. Bild: ANDERS WALLS STIFTELSE

Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 200 000 kronor har tilldelats Niklas Lundberg, 29 år, i Söderköping.

Share

Bevarar skogskänslan

Hyggesfritt skogsbruk med luckhuggning och blädning

Skogskänslan finns ändå kvar.

SKOG (JB)

I det hyggesfria skogsbruket förekommer flera metoder, men blädning skiljer ut sig mot de andra. Den både kräver mer och att man gör ganska lite mellan åtgärderna.

Share

Gullby drönare inspekterar skog

Hittar vindfällor, toppbrott och gör volymmätningar

Jennifer Karlsson och Hubertus Gullby. Hunden Frank är förstås med.

DRÖNARE (JB)

Att inspektera skogen eller lager med drönare är snabbt och kostnadseffektivt. Gullbys drönare på Gabinusgården kan och gör mer än så.

Share

Planteringsmaskin utvecklas

Precisionsföryngring för framtiden

Södras egenutvecklade planteringsmaskin BraSatt 01 i fält. Bild: SÖDRA

SKOG (JB)

Utvecklingen på avverkningssidan har varit omfattande. Det har inte hänt lika mycket på föryngringssidan. Södra utvecklar nu en planteringsmaskin ger nya möjligheter.

Share

Planera ditt skogsbruk

Gör helst upp avverkningsplanerna minst ett halvår i förväg

Jan Karlsson som driver Östgöta Rundvirke har en stor erfarenhet av att sköta och bruka skog. Han ger några tips för och insyn i skogsbruket.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Att vara ute i god tid inför en avverkning, ha vägar och annat förberett är viktigt. Långsiktighet är en röd tråd i det Jan Karlsson på Östgöta Rundvirke berättar.

Share