Artrikedomen i länets granskogar kartläggs

Samarbetsprojekt under sommaren

Stanislav Snäll, konsult, Rebecca Petersen, Linköpings universitet och Nicklas Jansson,
Länsstyrelsen, vid en av insektsfällorna som nyligen satts ut.

Under 2020 genomförs ett projekt för att få fram kunskap om artrikedomen i Östergötlands granskogar. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland,

Share

Omställningar klarar planteringssäsongen

Sveaskog, inklusive affärsområdet Svenska Skogsplantor, har som mål att få ner 60 miljoner plantor i markerna under maj-september. En tuff uppgift som har krävt snabba

Share

Drar tillbaka korttidspermitteringar

Södra drar tillbaka de korttidspermitteringar som infördes vid sågverket och i hamnen i Mönsterås under april mot bakgrund av minskad efterfrågan relaterad till pågående pandemi.

 – Vi beslutade om korttidspermitteringar på grund av att Storbritannien stängde. Marknaden där håller sakta på att öppna upp sig och vi har även hittat nya affärsmöjligheter, därför väljer vi att återgå till normal produktionstakt i Mönsterås redan den 18 maj, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för Södra Wood. – Vi var lågt bemannade i Mönsterås redan innan krisen och kommer nu därför att behöva anställa 5-6 nya medarbetare när vi går upp i full produktion, säger Jörgen Lind – quist.

Redan i slutet av april meddelades att korttidspermitteringarna i Orrefors dras till – baka.  

Share

Eldningsförbud i hela Östergötland

Stor risk för bränder i skog och mark

Jenny Knuthammar, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland, varnar för stor brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen Östergötland har nu utfärdat eldningsförbud i hela länet.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Länsstyrelsen Östergötland har, efter samråd med bland andra länets kommuner och räddningstjänster, fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Eldningsförbudet gäller från

Share

Farlig grillning lockar i vitsippetid

Varning för eld i torr skogsmark

Räddningschef Jörgen Nielsen utanför sin arbetsplats. Han avråder från grillning annat än på anvisade platser.

OMBERG (JB)

Vårvärme, solsken, vitsippor och coronaavstånd – allt talar för en tur till Omberg med korv eller annat grillvänligt i bagaget. Det blir snart fullt vid de fasta grillplatserna ovanför

Share

Ökade insatser mot granbarkborren

Fokus på skyddade skogar ska begränsa spridning

I skog som har ett formellt skydd, nationalparker, naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, är syftet att bevara den biologiska mångfalden.

LINKÖPING (JB)

Efter de omfattande angreppen av granbarkborre, ökar nu Skogsstyrelsen insatserna i skyddade skogar där det är möjligt. Detta för att begränsa spridningen av

Share

Full aktivitet på skogsdagen i Gryt

Samarbete mellan Grålleklubben och Södra

 Närmast i bild ser vi den mest långväga gästen på skogsdagen Leif Larsson från värmländska Östmark. Han assisteras av Micke Magnusson.

GRYT (JB)

Det rörde på sig i skogen på gården Danebo strax öster om Valdemarsvik, utmed vägen till Gryt. Svenska Fergusonklubben Grålle i samarbete med Södra

Share

Investeringar vid sågverket i Värö

Södras satsning ska stå klar under senhösten 2021

Södra kommer efter genomförda investeringar i produktion av korslimmat trä i Värö vara en av Nordens ledande aktörer i massivt byggande i trä. Bild: PER PIXEL PETERSSON

VÄRÖ (JB)

Södra gör omfattande investeringar vid sågverket i Värö i framför allt efterbehandling och torkar, men även i övriga delar av anläggningen.

Share