Femtonde kolmilan tänd

Ett hundratal besökare såg tändningen vid Sjölunda såg

Den 100 kubikmeter stora milan med sin skorsten. Frivilliga från Godegårds skidklubb har arbetat med milan sedan augusti.

GODEGÅRD (JB)

För femtonde året i rad tändes åter en kolmila vid Sjölunda såg i Godegård. Dagen bjöd på ett ljuvligt sensommarväder med värmande sol, så det kom ett hundratal besökare till…

Share

Förökning av varg i Långbogenreviret

Minst en ny valp under året

Vargvalpen fotades av en av Länsstyrelsens inventeringskameror.

LÅNGBOGEN (JB)

Länsstyrelsen Östergötland kan konstatera att det har fötts minst en valp i vargreviret Långbogen i år. Detta efter att en vargvalp har fotats av en inventeringskamera i reviret.

Share

Granbarkborre-skadorna minskar

Men läget fortsatt allvarligt i Åtvidaberg och Linköping

Flera områden i östra Götaland plågas fortfarande av stora angrepp och bland annat i Åtvidaberg och Linköping är läget fortsatt mycket allvarligt. Bild: WIKIMEDIA COMMONS

SVERIGE (JB)

Skogsskadorna från granbarkborreangrepp i Götaland har tydligt minskat mellan år 2021 och 2022. Men trots den glädjande utvecklingen är skadorna fortsatt på historiskt höga nivåer…

Share

Fortsatt stigande skogsmarkspriser

Sanktioner mot Ryssland har skapat större efterfrågan för svensk skogsråvara

– Skog ses som en trygg investering och är inte lika volatil som andra tillgångsslag, säger Markus
Helin, affärsutvecklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Bild: LUDVIG & CO

SVERIGE (JB)

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter sammanställer två gånger per år statistik över all den skog…

Share

Poppelklon passar nordiskt klimat

Kan frigöra mark för livsmedelsproduktion

Avverkningsmogna hybridpopplar 26 år efter planteringen i södra Sverige nära Vombsjön. Bild: ALMIR KARACIC

SVERIGE (JB)

Att odla en ny sorts popplar på våra nordliga breddgrader skulle kunna frigöra stora arealer mark där det odlas bomull till att istället odla livsmedel, vilket skulle ha stor betydelse…

Share

Skogsbete för miljön

Naturvårdshuggning och skogsbete öppnar åter upp markerna

I det tidiga kvällsljuset när hästarna kommit ut från skogen. Ebba hälsar på en av dem.

KINDA (JB)

Igenväxning av beten och åkrar gör att viktiga miljöer för många arter försvinner. På Rödingehults marker försöker man genom skogsbete vända på detta.

Share

Naturvårds-kompensation

Produktionsrelaterad avgift skulle stå för finansieringen

Ett avgifts- och fondsystem skulle kunna stödja ett landskapsperspektiv i skogsförvaltningen. Det skulle vara bra både gällande miljö och ekonomi. Bild: JOHNNY DE JONG

SVERIGE (JB)

Hur man ska kompensera markägare vars verksamhet inskränks när de får avsätta mycket skogsmark till naturvård har diskuterats länge. En lösning som skulle kunna fungera är…

Share

Skogsbolag höjer virkespriserna

Högre priser stöttar aktiva skogsbruk i marknad med hög efterfrågan

Södras prishöjning ska stötta medlemmarnas aktiva skogsbruk med särskilt fokus på gallring och lövskogsskötsel. Bild: ANDERS ANDERSSON/SÖDRA

SVERIGE (JB)

Södra höjer priserna för massaved och bränsleved. Bakgrunden är marknadens fortsatt höga efterfrågan på kort och längre sikt.

Share