Granbarkborren

Utökat bekämpningsområde

SVERIGE (JB)

Efter de rekordstora angreppen av skadeinsekten granbarkborre under 2019, utökar nu Skogsstyrelsen bekämpningsområdet i de södra och mellersta delarna av landet. Ytterligare fyra län omfattas av de skärpta reglerna för hur angripna träd ska hanteras.

Share

Ny karta: störst risk för granbarkborre

Här är risken för angrepp av granbarkborre som störst i södra och delar av mellersta Sverige. Ju rödare, desto större andel av skogen finns i de högre riskklasserna. Grafik: SKOGSSTYRELSEN

En femtedel av skogarna i södra Sverige löper stor risk att drabbas av angrepp från skadeinsekten granbarkborre med stora skador på skogen som följd.

Share

Tolfte milan i Godegård tändes

Den välbesökta tändningen blir som en hemvändardag

Några av alla de som arbetat med milan och arrangemanget runt omkring.

GODEGÅRD (JB)

Efter en massa arbete med att resa Godegård skidklubbs mila stod hon så klar att tändas. En kolmila är alltid en hon, men vid Axhults såg heter den inget kvinnonamn utan går under ordningsnummer. Detta år heter hon Tolvan.

Share

Skogstema på årets Trehörnadag

Programmet börjar i urskogsreservatet

Riksdagsledamöterna Magnus Oscarsson och John Widegren samtalar under ”Aktuella skogspolitiska frågor”.

TREHÖRNA (JB)

Det är dags för den årliga Trehörnadagen. Årets tema är skogen, ett ganska naturligt val för denna plats vid den vackra Trehörnasjön med skog runt omkring.

Share

Det ska bara kola, inte brinna

Kolmilan Kristin tändes vid Grönkullen

Tänt var det här! Yngve Allansson tänder kolmilan vid Grönkullen, Nestorn Håkan Lindgren kommer med elden. Svinhult.

DRE (JB)

Det vackra septembervädret hade lockat ett 70-tal intresserade att komma till Grönkullen i Svinhult för att få se den 102 kubikmeter stora milan tändas.

Share

Granbarkborren sprids från statlig mark

”Regeringen måste ta ansvar”

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.

Regeringen måste ta ansvar för hur staten som markägare misslyckas med att bekämpa granbarkborren. Det menar Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.

Share

Samarbete vid brand är lösningen

Samlade resurser vid skogsbränder

Extrem torka och kraftig vind är två komponenter som kan försvåra släckningsarbetet vid skogsbrand. Magnus Wessén (infällda bilden). 

ÖSTERGÖTLAND (JB) 

De flesta stora skogsbränder startar i samband  med ihärdig torka. Förra årets exceptionella torka  ledde till stora skogsbräder runt om i landet.

Share

Rekordfå skador 2018

Beslut om hänsyn till fornlämningar har visat sig betydelsefullt

AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen. Bild: PRIVAT.

FORNLÄMNINGAR (JB)

Antalet skador på fornoch kulturlämningar i samband med skogsbruk är det lägsta sedan Skogsstyrelsen började sin uppföljning 2012. Antalet skador eller grova skador har minskat från 20 till 13 procent och skadorna är lägre i alla landsdelar.

Share