Småskaliga och mobila hönshus

Ökat intresse för nya möjligheter

Ett mobilt hönshus för 50 hönor. Bild: EGNAHEMSFABRIKEN TJÖRN

LANTBRUK (JB)

Det finns fördelar med småskaliga mobila hönshus och intresset för dem finns. I västra Götaland ges kurser i hur man bygger ett sådant för ekologiska höns.

När begreppet mobilt hönshus kommer upp så kan det förefalla aningen märkligt, men det är egentligen tämligen exakt som det låter: Ett hönshus på någon form av flyttbar vagn.

Mobila hönshus har funnits i olika skepnader och storlekar, men nu ges, i västra Götaland, organiserade kurser i bygget av småskaliga mobila hönshus för ekologiska höns.

Det här mobila hönshuset är avsett för 50 hönor. Huset är ritat av arkitekten Louise Ekeroth Simons, Egnahemsfabriken, i samarbete med byggrådgivaren Karin Andersson på Växa och hönsproducenten och rådgivaren Maria Karlsson.

Mobila hönshus är nu inte tänkta för några längre resor utan mer som en möjlighet att flytta runt hönsen på ägorna.

Ekologiska höns måste ju få beta, men hur löser man betet för höns i ett hus på en vagn?
– De som jag har koll på löser det genom att de ställer sitt hönshus på en vall eller på en plattare betesmark där man kan få ut sin vagn, säger rådgivaren Elin Mattsson på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Man sätter upp ett staket som man lätt kan sätta upp och ta ner. Det går att koppla till ett batteri så man får el i tråden. Då går ju hönorna ut på bete och det är väl lite grundtanken, att de kan flytta runt och få nytt bete ganska ofta.

Eftersom ekologiska höns måste få vara ute och beta så kan man lätt föreställa sig att ett mobilt hönshus öppnar för ökad exponering av smitta i och med att det flyttas omkring.

Hur ser det ut när det handlar om exempelvis fågelinfluensa?
– När det handlar om fågel influensa så är det samma som för alla andra, berättar Elin Mattsson. Då får de inte gå ut. Så gäller det även för ekologiska höns. Även om du har ekohöns så ska de inte gå ut om det finns fågelinfluensa och det är oftast på vintern. De flesta hönorna kanske främst vill gå ut på sommaren. De kan ha ett annat inneboende på vintern.

Reglerna för smittskydd är alltså samma:
– Där är det viktigt med goda rutiner av vatten- och foderförsörjning ur hygieniskt perspektiv, även att följa avmaskningsprogram mot spolmask och salmonellakontroll i övrigt.

Risken för salmonella kan öka med kontakt av vilda fåglar. Salmonellakontroll ska göras när man har 200 hönor eller fler.

Samma regelverk gäller för mobila hönshus som för fasta byggnader, både för ekologiska och konventionella hönor. Det finns inte heller några undantag eller tillägg för mobila hönshus. Även om kursen handlar om hus för 50 hönor finns det exempel på mobila hönshus för tusen hönor. Med större antal krävs förstås en större vagn. Länsstyrelsen behöver komma ut förpröva byggnader om det blir 500 höns eller fler inom samma fastighet.

Mobiliteten medför möjligheter jämfört med en fast byggnad om man har lämpliga ytor för att verkligen kunna utnyttja ett mobilt hönshus till fullo. Samtidigt låter det också som en trevlig lösning för att kunna erbjuda hönorna färskt bete. Hur är det med intresset för mobila hönshus?
– Det har, skulle jag säga, blivit ganska mycket intresse kring det här de senaste åren, svarar Elin Mattsson.

Text: BO BÄCKMAN

Share