Valsta gård, Bettna

Representativt i Sörmland

380 hektar, varav 221 är produktiv skogsmark. Mycket goda jordar, jakt och fiske. Fem bostadshus. Välkommen till sörmländska Valsta gård som är till salu.

Det är ungefär tre mil nordväst om Nyköping. På vägens högra sida breder Valsta gårds ägor ut sig. I Bettna har man inte långt till sjöar. Yngaren ligger fågelvägen någon kilometer. Mer vatten ligger nästan lika nära och många är förbundna med varandra.

Bettna församling har inte mindre än fem medeltida kyrkor som var och en är värd att besöka.

Den här bygden är anrik och har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Bland annat vet man att Valsta gårdscentrum bebotts redan på 1000-talet. Som ett kvitto på detta finns en runsten inritad på en lantmäterikarta från 1688. Stenen ”… stod i en skeppssättning strax öster om byns gravfält och i anslutning till den landsväg som då gick genom Hwalsta by.”. Fortfarande 1786 var den 2,4 meter höga runstenen kvar. Sedan cirka 200 år är stenen dock försvunnen och många har sökt efter den. Mäklaren berättar föredömligt om denna historiska gåta.

Valsta gård utgörs sedan 1970-talet av Valsta storgård och Löta Dalbygård. Dessa två sammanlades och numera finns följaktligen två gårdscentrum. Båda är belägna till höger om väg 52 och i kanten av Bettna. Ungefär mitt emellan, fast inne i själva orten finns Bettna Bar & Livs, en liten lanthandel med en lunchrestaurang i anslutning och catering. Luncherna är så kallad ”riktig mat”.

Valsta gård är så omfattande att all beskrivning här endast kan bli ett axplock. Mangårdsbyggnaden på Valsta är en verkligt representativ och inbjudande byggnad från 1875. Den är i mycket gott skick och väldigt rymligt, en taxerad boyta om 335 kvadratmeter samt biytor om 140. Här finns nio rum och kök. Huset har två våningsplan och källardel. De väl tilltagna verandorna och balkongerna finns på två sidor av huset. taxerad boyta om 335 kvadratmeter och biyta om 140 kvadratmeter. Byggnaden smälter harmoniskt in i gårdsmiljön och interiört är det njutbart att vistas. Det är verkligen vackert här.

Ett sommarhus sannolikt uppfört på 1800-talet har ett rum och kök i ett våningsplan. Huset har fungerande kamin och vedspis.

Huvudbyggnaden på Dalbygård har två våningsplan är uppfört 1952 på gjuten grund med källare. Boytan om 144 kvadratmeter kompletteras av en biarea om 84. Här finns fem rum och kök. Bostaden är uthyrd.

Det andra bostadshuset på Dalbygård har två våningsplan samt källare med garage och tvättstuga. Huset har tre rum och kök. Sommarbostaden på Dalbygård har en boyta om 52 kvadratmeter som fördelas på tre rum och kök. Här finns en fungerande kakelugn. Bostaden är uthyrd.

Till fastigheten hör även flera ekonomibyggnader.

Fastighetens totala areal uppgår till 380,2 hektar. Av dessa är 128 åkermark och 221,2 barrdominerad skogsmark med ett virkesförråd om 42 647 skogskubik och med en bonitet om 8,8. Åkermarken har ”för området mycket goda jordar och stora sammanhängande skiften.” och är för närvarande utarrenderad.

Jakten, som får anses mycket god, är tillgänglig för köpare från och med jaktårets slut. Även fiskemöjligheter finns i Yngaren och Mäskaren.

Valsta gård är det där verkligt representativa, men ändå rent hemtrevliga. Här finns möjligheter i en härlig bygd som är nära många platser. Till exempel är Norrköping bara sju mil bort.

Text: BO BÄCKMAN

Share