Granbarkborre-skadorna minskar

Men läget fortsatt allvarligt i Åtvidaberg och Linköping

Flera områden i östra Götaland plågas fortfarande av stora angrepp och bland annat i Åtvidaberg och Linköping är läget fortsatt mycket allvarligt. Bild: WIKIMEDIA COMMONS

SVERIGE (JB)

Skogsskadorna från granbarkborreangrepp i Götaland har tydligt minskat mellan år 2021 och 2022. Men trots den glädjande utvecklingen är skadorna fortsatt på historiskt höga nivåer… och läget är mycket allvarligt i flera områden i östra Götaland. Det visar en ny inventering från Södra av skadeläget i vecka 35.

Södra har under början på september genomfört en omfattande inventering på medlemsfastigheter över hela Götaland. Inventeringen har gjorts varje år sedan skadeutbrottets start 2018 och resultatet är tydligt: Trenden för granbarkborreskador är nedåtgående.

Inventeringen visar att 650 000 skogskubikmeter (volymen av stammen inklusive bark, men utan grenar och stubbe) granskog på Södras medlemsfastigheter är drabbad av granbarkborreangrepp. Det är en minskning från 950 000 skogskubikmeter vid samma period i fjol, motsvarande 30 procent. Räknat på hela Götaland har 1,2 miljoner skogs – kubikmeter skadats under 2022, jämfört med 1,8 miljoner för samma period i fjol.

– Skadorna från granbarkborre har minskat i stora delar av Götaland under året. I delar av vårt verksamhetsområde har Södras medlemmar mycket lite skador, vilket är glädjande för familjeskogsbrukets utveckling och underlättar den hållbara skötseln av skogarna framåt, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.
– Förändringen beror främst på att vi har haft vädret med oss under de senaste åren, men Södra och medlemmarna har också påverkat utvecklingen genom ett aktivt skogsskyddsarbete. Att snabbt ta hand om skadad skog är viktigt och säkerställer samtidigt virkets värde för skogsägaren och samhället.

Utvecklingen är glädjande för många av de 52 000 familjeskogsbrukande medlemmarna i Södra. Men inte för alla. Flera områden i östra Götaland plågas fortfarande av stora angrepp och för familjeskogsbrukare i bland annat Mönsterås, Åtvidaberg och Linköping är läget fortsatt mycket allvarligt (se bifogad kartbild). Sommaren har varit mycket torr och det finns ingen positiv utveckling av skadebilden.
– Många familjeskogsbrukare är här extremt hårt drabbade av granbarkborrens angrepp och på flera håll ser vi ingen avmattning i angreppen. Vi kan också se att den lokala variationen i skadebilden är stor. Som skogsägare är det jätteviktigt att inventera sin skog och få ut angripna träd så snart som möjligt. Tidsaspekten är avgörande och för att rädda virkesvärden måste man agera så snabbt som möjligt, säger Henrik Holmberg.

Faran är inte heller över. Sommarens svärmning har varit utdragen och risken är stor för sena skador som är svåra att upptäcka. Södra gör även i år en uppföljande inventering i slutet på oktober, vilken troligen kommer visa en betydande ökning av skadorna eftersom de då kommer vara lättare att identifiera.

– Granbarkborrens svärmning för året är över, men angreppen utvecklas fortfarande i Götaland och skadorna blir alltmer synliga. Därför är det viktigt att du som skogsägare följer utvecklingen noggrant och arbetar aktivt med att identifiera och hantera skadad skog så snabbt som möjligt, säger Henrik Holmberg.

Källa: Södra

Share