Stöd för att öppna gårdsbutik

Ekonomisk hjälp finns att få men långt ifrån självklart vad man ska söka

Via investeringsstödet för diversifiering kan man söka stöd för en gårdsbutik. Arkivbild: BO BÄCKMAN

LANDSBYGD (JB)

För den som tänker öppna en gårdsbutik finns investeringsstöd. Det är en del att uppfylla och en bra strategi är att också fråga andra hur de gjort.

Vad som finns och vad som gäller för investeringsstöd till gårdsbutiker är inte helt självklart och tydligt, så det gäller att inte ge upp sitt sökande. Regler kan också ändras med nya perioder i landsbygdsprogram. Det som gällde för grannen för sju år sedan kanske inte gäller nu, men det kan också ha blivit ännu bättre.

På Jordbruksverket ger man följande besked på telefon:
– Man söker stödet via oss, men det är oftast andra myndigheter som handlägger det. Det är investeringsstöd, så mycket kan jag säga, som det gäller.

– Tittar man på det som finns, är det ett stöd som heter investeringsstöd för diversifiering till annan verksamhet än jordbruk. Jag skulle misstänka att även gårdsbutiker skulle gå under det här. När jag tittar generellt så är det där som ligger närmast till hands om man inte startar någon Leadergrupp eller liknande.

Man ansöker alltså via Jordbruksverket, men sedan är det som med alla andra investeringsstöd att det är Länsstyrelsen som har hand om alla frågor i och med att de är de som handlägger och beslutar. Det är två olika enheter på Länsstyrelsen, en som handlägger jordbrukarstöden och en enhet som hanterar investeringsstöd och projektstöd, så det gäller att prata med rätt enhet.

Länsstyrelsen hänvisar, genom en vänlig och hjälpsam handläggare, också i första hand till diversifieringsstödet och utvecklar:
– Det finns ju inget som är uttalat riktat investeringsstöd till gårdsbutiker bland de investeringsstöd vi har på Länsstyrelsen. Däremot finns investeringsstöd för diversifiering. Där kan man söka stöd för en gårdsbutik under vissa förutsättningar.

– Man måste ha ett jordbruksföretag och på gården diversifierat sig för att skapa den här gårdsbutiken, som måste ligga på gården, men det är ju ganska självklart. Det är två av villkoren som gäller för det stödet, jordbruksverksamhet och det man diversifierat till finns på gården.

Det har varit svårt att få några raka svar på det här och reglerna tycks lite oklara. Länsstyrelsen säger:
– Vi har också frågat Jordbruksverket lite kring gårdsbutik för att i något fall så fick man inte sälja produkter som man förädlat i den där gårdsbutiken för då skulle det vara inom stödet som heter investeringsstöd för förädling istället.

– De här två stöden är nya för den här programperioden så det har inte varit helt självklart hur man ska tolka in och vad som hamnar var.

Ser man på den exakta lydelsen så beskrivs diversifieringsstödet vara avsett för: ”… ett jordbruksföretag, trädgårdsföretag och rennäringsföretag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande”.

Som det verkar har man kunnat få investeringsstöd till gårdsbutik som en del av företagsstöd. Hur är det nu?
– Det skulle kunna ha varit under förra programperioden. Det går inte nu, inte vad vi stött på i vårt län, i alla fall. Täckdikningar, djurstallar och sådant har fått stöd.
– Sedan finns det startstöd som finns för att ta över eller starta ett företag. I det fallet kanske det finns en gårdsbutik på gården, men det stödet är specifikt riktat till personen som ska ta över och egentligen inte till gårdsbutiken.

Man kan med fördel även fråga andra hur de gått tillväga och vilka erfarenheter de har eller vända sig till rådgivare.

Text: BO BÄCKMAN

Share