Översvämningar och torka ökar

Greppa Näringen ger rådgivning i den viktiga vattenfrågan

Agronom Lovisa Granberg är samordnare för Greppa Näringen i Östergötland. Bild: MADELEINE SÄLL

LANTBRUK (JB)

Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning till lantbruken. Målen är sådana som minskade utsläpp och säker användning av växtskyddsmedel.

Numera är Greppa Näringen något man kan säga att alla lantbrukare känner till. Den kostnadsfria rådgivningen är något som både lantbrukare och miljön tjänar på.
– Det är ett väldigt stort projekt där man vill jobba med egentligen alla hållbarhetsdelar inom lantbrukssektorn och det är ju ganska ambitiöst, säger agronomen Lovisa Granberg som är samordnare för Greppa Näringen i Östergötland.

– Man ska ju hantera och jobba med övergödningsfrågor som Greppa började med. Sedan har man lagt till växtskyddet. Där har vi också en del rådgivning och aktiviteter.

Klimatfrågorna har sedan Greppa startade fått en allt mer framträdande roll både i verksamheten och i samhället i stort.
– Greppa var först med att ta fram klimatberäkningar. Det gjordes redan 2010 och då var inte intresset så stort för att räkna på klimatberäkningar på gårdarna. Några var försiktigt intresserade, men det har varit en resa i hela samhället.
– Det är inte bara slutprodukten utan du får andra värden längs vägen som levande landsbygd, biologisk mångfald och annat som inte går att räkna på.

En mycket aktuell fråga är den som rör vatten och vattendrag, om det alls kommer finnas tillräckligt vatten för odling eller kommer det finnas för mycket. Lovisa Granberg tar bland annat upp översvämningar och torka.
– Det här att vi kommer få de här mer extrema vädersituationerna är en tydlig klimateffekt. Det har vi alla belägg för att säga.
– Vi måste minska påverkan från produktionen och det kan man göra på olika sätt. Där har vi stöd som Klimatklivet för biogas eller få ersättning för olika system. Klimatanpassning behöver vi göra på alla lantbruk parallellt.

När man pratar om vatten och utsläpp i vattendrag och även i Östersjön så finns ju det här med bevattningsdammar. Är det något Greppa rekommenderar?
– Det skulle jag säga att vi tycker är positivt. Intresset vaknade efter 2018 då man insåg att vi behöver spara på vatten också. De som har möjlighet att få en kalkyl som går runt är de som odlar vall och är beroende av det för att man har djur eller någon sorts potatis- eller grönsaksodling som kräver vatten.

– Nu finns ett investeringsstöd på 30 procent för att uppmuntra till byggande av bevattningsdammar, men då är det bygget av själva dammen och inte utrustningen till den. Det är väldig dyra grejer, men det är ett otroligt positivt system.
– Sådana system tror jag att fler kommer att behöva ha för vatten kommer det bli brist på och ska vi ha en produktion vill man veta att man har vatten sommartid. Man kommer inte kunna räkna med att det kommer av vädret. Man pratar om att 2018 kommer vara en vanlig sommar redan 2050. Det är inte många år dit.

Vad jobbar ni mest med i Östergötland just nu?
– Framför jobbar vi en del med vattendragsgrupper och så har vi duktiga rådgivare på dränering och underhåll av diken. Det kommer satsas på att ta fram en ny rådgivning som handlar om bevattning.

– Det stora inom Greppa nu är väl att man tagit fram en hållbarhetsmodul för gården så att gårdar som varit med väldigt länge inom Greppa ska kunna fånga upp råd i en hållbarhetssammanfattning.

I stora drag får man veta vad gården gör bra och vad man kan göra bättre.
– Man har helhetsgrepp kring biologisk mångfald, klimat och jordfrågor för det är också så att markhälsa och jordhälsa är en jättegrej inom EU också, säger Lovisa Granberg.

Text: BO BÄCKMAN

Share