Förbättrad lastning av slaktdjur

Prisbelönad anordning på Stora Vadsbro

På betongplattan med uppställda grindar för lastning av slaktdjur på gården Stora Vadsbro ser vi från vänster, Staffan och Johanna Pettersson, Maja Önnegren och Annie Svensson.

VALDEMARSVIK (JB)

Enkelt, billig, men oerhört praktiskt, genomtänkt och funktionellt. Så kan man sammanfatta den anordning som byggts på gården Stora Vadsbro för att underlätta lastningen av slaktdjur.

Share

Låt småskaliga brukare sköta skogen

KD vill bryta statens konfiskation av mark

Skadad granskog ska så fort som möjligt föras bort. I många nyckelbiotopsområden får skadad skog stå kvar.

SVERIGE (JB)

Det behövs mer än någonsin att vi uppmärksammar vad som håller på att hända i våra skogar. Snart kan hagar och ängar vara borta och i biotopsskyddade områden får granbarkborren och vanskötsel härja fritt.

Share

Bättre skördar om hela året utnyttjas

Täck- och mellangrödor har positiv effekt på produktionen

Slagen och stränglagd vall. Bild: JENNY SVENNÅ̊S-GILLNER, SLU

SVERIGE (JB)

Ju större del av året marken är bevuxen desto bättre blir skörden. Det visar en stor europeisk forskningsstudie.

Share

Det digitala på gott och ont

Nu har det snart gått ett år sedan Sverige stängde ner. Låt gå att vi inte stängt ner i samma totala omfattning som många andra länder. För ovanlighetens skull har jag försökt vara lite försiktig i alltför vidlyftiga åsikter om vilken strategi som är mest framgångsrik.

Share

Honungsskatt med stor potential

Ljunghonung – en kommande storsäljare?

Kocken Stefan Eriksson och biodlaren Lotta Fabricius Kristiansen. Bild: ANNA LIND LEWIN

SVERIGE (JB)

Den svenska ljunghonungen har en stor potential som ännu inte tagits tillvara. Det vill föreningen Svenska Bin ändra på och har därför dragit igång en satsning på att marknadsföra svensk ljunghonung.

Share

Bu och bä för Skogsutredningen

Många bra förslag, men kan vara svåra att förena

Naturnära jobb kan förhoppningsvis bli ännu fler i framtiden. Bild: MALIN GRÖNBORG

SVERIGE (JB)

Skogsutredningen har försök balansera kraven på mer skyddad skog med frivillighet för ägaren. Nu har Skogsutredningen lämnat sitt betänkande inklusive förslag till regeringen, som avgör hur förslagen ska hanteras.

Share

Bank gör flermiljonsatsning

Öppnar dörren till modern mötesplats

Sparbankskunden Sten Samson välkomnas till Ydrekontoret med en coronahälsning av bankens vd Johan Widerström.

YDRE (JB)

Samtidigt som andra banker lägger ned sina lokalkontor gör Kinda-Ydre Sparbank tvärtom och satsar. Nu är den omfattande renoveringen och ombyggnationen färdig.

Share