Förbättrad lastning av slaktdjur

Prisbelönad anordning på Stora Vadsbro

På betongplattan med uppställda grindar för lastning av slaktdjur på gården Stora Vadsbro ser vi från vänster, Staffan och Johanna Pettersson, Maja Önnegren och Annie Svensson.

VALDEMARSVIK (JB)

Enkelt, billig, men oerhört praktiskt, genomtänkt och funktionellt. Så kan man sammanfatta den anordning som byggts på gården Stora Vadsbro för att underlätta lastningen av slaktdjur.

Det är Annie och Johan Svensson på Stora Ljungbo som driver verksamheten, men mågen Staffan, som tillsammans med dottern Johanna äger gården Stora Vadsbro, är deltidsanställd.
– Vi hyr byggnaderna av dem och har investerat här för att kunna ta hand om huvuddelen av våra tjurkalvar och föda upp dem till slakt, berättar Annie.

Slaktdjuren levereras till KLS Ugglarps i Kalmar. Företaget utlyste under hösten en tävling, riktad till sina leverantörer, som gjorde något som underlättade lastningen av slaktdjur. Vinsten, som bestod av en köttlåda, gick till just Annie och Johan, för den anordning de iordningställt på Stora Vadsbro.
– Jag tror vi vann därför att vi på det här sättet ordnat en funktionell förbättring som ändå inte innebar någon kostsam investering. Det är roligt med lite uppskattning, säger Annie.

Anordningen består helt enkelt av en betongplatta, på vilken man enkelt kan sätta upp grindar inför lastningen. Genom plattans höjd blir det dessutom ingen större nivåskillnad för djuren när de ska gå på bilen. Detta underlättar lastningen och gör även att risken för att djuren ska halka då de går på bilen, minimeras.
– Det finns också ett säkerhetstänk med i bilden genom att ladugårdsdörren gör det möjligt för transportören att ta skydd bakom den om något skulle gå snett. Vi hanterar ändå 18 månader gamla tjurar, säger Staffan.

Eftersom denne redan från början befinner sig i detta utrymme, skräms inte djuren av närvaron. Ytterligare en aspekt Staffan lyfter fram är att smittspridningen minimeras, eftersom transportören inte behöver gå in i ladugården. Sen är det smidigt att göra ren plattan sedan leveransen är klar.

Det är andra året produktionen är igång i byggnaderna på Stora Vadsbro. Det finns plats för 54 djur i det som tidigare var en mjölkladugård. Dessutom har plansilon försetts med tak och förlängts och används nu som stall för dikor och en del rekrytering.
– Vi har tagit tillvara de byggnader som finns och gjort om dem för att passa in i vår produktion, framhåller Annie.

Mjölkproduktionen äger annars rum på huvudgården Stora Ljungbo, där det för tillfället finns 105 mjölkkor som betjänas av två mjölkrobotar. Med ungdjuren inräknade blir djurantalet i företaget totalt cirka 280 djur.

Det är alltså makarna Annie och Johan Svensson som driver företaget. Mågen Staffan jobbar deltid och dessutom är Maja Önnegren anställd.

Dottern Johanna, som också var med vid Länstidningens besök, är också engagerad i djurskötsel. Inte på hemmaplan utan som anställd på mjölkgården Fröberga, strax söder om Söderköping.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share