Blommande vackert på Körsbärsvägen

Många passar på att ta en tur till Skärlunda by för att njuta av körsbärsträdens blomning i maj. Det gäller att passa på för på några få dagar kan allt vara över.

Många passar på att ta en tur till Skärlunda by för att njuta av körsbärsträdens blomning i maj. Det gäller att passa på för på några få dagar kan allt vara över.

BOXHOLM (JB)

Alla som har läst Bröderna Lejonhjärta minns väl Körsbärsdalen. I byn Skärlunda utanför Malexander finns Körsbärsvägen. När körsbärsträden blommar som vackrast är det alldeles vitt längs vägen och runt de närliggande fälten och även här och där i skogen.

Share

41 nya naturreservat skapas

Linavare-Råneträsket i Gällivare. Typiskt för området är vidsträckta myr-naturskogsmosaiker men det innefattar också ett par flacka skogsberg med gamla barrnaturskogar. Bakom bergen i väster ansluter området till de vidsträckta urskogarna i Muddus nationalpark och Laponia världsarvsområde. Bild: FRÉDÉRIC FORSMARK

Linavare-Råneträsket i Gällivare. Bild: FRÉDÉRIC FORSMARK

SVERIGE

Sveaskog och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att långsiktigt skydda värdefulla urskogar och naturskogar. Överenskommelsen omfattar 40 områden i Norrbottens län och ett område i Västerbottens län.

Share

Risk att beträda brandhärjad skog

Skogsstyrelsen vill uppmärksamma såväl markägare som allmänhet att det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta tid innan det är säkert att gå ut i skogen efter branden i Vänge på Gotland.

Share

Naturförluster kompenseras

sid10SVERIGE

Det finns mycket som tyder på att krav på ekologisk kompensation kommer att bli en vanlig företeelse vid exploatering av natur även i Sverige. På sin hemsida skriver Sveaskog att marknader för ekologisk kompensation omsätter årligen flera miljarder på global nivå. Sveaskog, Boliden och Enetjärn natur har studerat hur ett svenskt habitatbanksystem för ekologisk kompensation skulle kunna byggas upp.

Share

Nu skonas marken även vid gallring

Södra skog som tidigare har infört markskoningsgaranti i slutavverkning utökar nu med en ny gallringstjänst med markskoningsgaranti. Bild: MATS SAMUELSSON

Södra skog som tidigare har infört markskoningsgaranti i slutavverkning utökar nu med en ny gallringstjänst med markskoningsgaranti. Bild: MATS SAMUELSSON

SVERIGE (JB)

Maskiner i naturen påverkar men det går att minimera skadorna på marken. Södra har nyligen infört en ny gallringstjänst med markskoningsgaranti och kvalitetsgaranti. En välskött skog ger en högre avkastning och bidrar med mer än så.

Share

Konsten att sätta en gärdesgård

En vidja vrids fast. Det sliter på lederna att att bygga gärdesgårdar.

En vidja vrids fast. Det sliter på lederna att att bygga gärdesgårdar.

MOTALA (JB)

När man besöker Näs gårdsbutik vid Vättern lite nordväst om Motala, ska man särskilt lägga märke till de vackra gärdesgårdarna som finns där. De närmast gången till butiken är nygjorda på ett gammaldags vis.

Share

Ladda för en tuffare framtid

På 80-talet sade lantbruksekonomen Olof Bohlin, från SLU, att lantbruket är den enda branschen som sätter sin egen lönsamhet. Självklart var detta ett mycket magstarkt och till viss del inkorrekt uttalande i dåvarande genomreglerade Lantbrukssverige med lantbruksnämnder som styrde ”allt” och centrala årliga jordbruksförhandlingar. Bohlins uttalande var 30 år före sin tid men hade dock platsat in väldigt väl på 2000-talet.

Share

Smartare byggande med trähusmoduler

”Flöjten” är modulbyggda studentbostäder på Kronoparken i Karlstad. Bild: ANDREAS HYLTHÉN

”Flöjten” är modulbyggda studentbostäder på Kronoparken i Karlstad. Bild: ANDREAS HYLTHÉN

SVERIGE (JB)

Det hörs ofta nämnas som en lösning på bostadsbristen men används för många fler sorters byggnader. Modulbyggen är ett populärt alternativ till traditionella sätt att bygga. En av de stora tillverkarna av moduler är Moelven.

Share