Risk att beträda brandhärjad skog

Skogsstyrelsen vill uppmärksamma såväl markägare som allmänhet att det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta tid innan det är säkert att gå ut i skogen efter branden i Vänge på Gotland.

Hela brandområdet på mellersta Gotland är fortfarande avlyst och allmänheten uppmanas att inte försöka ta sig in i området. Berörda markägare får besöka området tillsammans med räddningstjänsten. Upparbetning kan påbörjas först när alla brandhärdar är släckta.

Det finns fortfarande aktiva brandhärdar och eftersläckning pågår ännu någon dag. När den flammande branden, den brand som syns, upphört kan glödbränder i marken under rotsystem och torv pågå under ganska lång tid. Det beror på att glödbranden sakta kryper ner i torvmossar, myrstackar och andra ställen fastän det är fuktigt.

Detta medför en risk för att brand på nytt kan blossa upp om det fortsätter att vara torrt i markerna. I delar av området har det brunnit relativt hårt och det är en stor risk att träd, framförallt granar, som brunnit kan falla utan förvarning. Det gäller därför att vara mycket försiktig i skogen, även på vägar i anslutning till brandområdet.

– Man ska absolut inte ge sig in i brandområdet till fots eller köra in med fordon, då det medför stor risk för att träd ska falla. Vi vill också understryka att markägare inte ska fälla träd själva, då det kan vara förenat med livsfara. Det bör istället göras maskinellt av yrkeskunniga som vet hur brandskadad skog ska hanteras, säger Karin Wågström, lokal skadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Eldningsförbud har införts på hela Gotland till följd av de många markbränder som brutit ut de senaste dagarna. Skogstyrelsen uppmanar markägare och entreprenörer som planerar olika åtgärder i skogen att vara uppmärksamma på om det fortsätter att vara varmt och torrt väder. Detta eftersom skogsmaskiner kan orsaka gnistbildning när man kör i skog och mark.

– Ju längre tid det är varmt och torrt, desto större brandrisk, säger Karin Wågström.

Källa: www.skogsstyrelsen.se

Share