Smartare byggande med trähusmoduler

”Flöjten” är modulbyggda studentbostäder på Kronoparken i Karlstad. Bild: ANDREAS HYLTHÉN

”Flöjten” är modulbyggda studentbostäder på Kronoparken i Karlstad. Bild: ANDREAS HYLTHÉN

SVERIGE (JB)

Det hörs ofta nämnas som en lösning på bostadsbristen men används för många fler sorters byggnader. Modulbyggen är ett populärt alternativ till traditionella sätt att bygga. En av de stora tillverkarna av moduler är Moelven.

Försvinnande få bygger idag en villa med lösvirke. På de senare åren har utvecklingen och användningen av moduler ökat markant inom träbyggandet, inte bara för villor utan av de flesta sorters träbyggnader.

Genom att använda vad som benämns som industriellt byggande levereras färdiga moduler till den plats byggnaden ska stå. Därefter monteras de på kort tid.

Fördelarna med att bygga med moduler är många. Det är till att börja med en kostnadseffektiv metod. En avgjord fördel med att bygga inomhus är att man slipper fukt. Var och en vet vad fukt kan göra med en byggnad och dess material och komponenter. Det är också enklare att kontrollera process och resultat i fabriken än i skiftande utemiljöer. Träbyggande är i sig ett miljövänligt alternativ som avsevärt kan minska byggsektorns klimatpåverkan.

Moelven Byggmodul AB anger att ”Ett flervåningshus i trä kan stå inflyttningsklart på tio veckor efter det att grundplattan gjutits, tack vare prefabricerade moduler som lyfts på plats och monteras ihop.”

Företaget tillhör de riktigt stora inom den här sortens byggande. Man har Nordens bredaste produktportfölj. I deras utbud finns moduler för bland annat förskola och skola, kontor, personalutrymmen, byggbodar och bostäder.

Det har pratats mycket om att använda modulhus som en del av lösningen av bostadsbristen, till asylboenden och liknande. Har ni märkt av en ökad efterfrågan?
– Vi har kunder som jobbar med uthyrning av moduler för tillfälligt boende, berättar Jan Larsson på Moelven.
– Vi får väldigt många frågor om det här men vi har redan en hög beläggning på våra fabriker så vi har tackat nej. Vi kan idag inte producera mycket mer än vi gör. Vi gör en del studentbostäder och bygger flerbostadshus. Vi får jobba med de kunder vi har.

Bostadsbristen är inte längre ett storstadsfenomen. I många mindre kommuner har man rivit flerfamiljshus som stått tomma under längre tid eller i varje fall var mycket svåra att hitta hyresgäster till.
– Modulhus är en flexibel lösning för boendesituationen. Det är ju bostadsbrist i varenda litet samhälle.
– Vi har högkonjunktur sedan några år. Vi har fyra fabriker i Sverige. Tre av fabrikerna finns i Värmland, i Kil, Säffle och Torsby.

Vore det inte läge att utöka ännu mer?
– Vi försöker expandera så mycket vi törs men det kan komma andra tider också. Det är inte bara lokalerna det handlar om. Det gäller att få tag på folk, kompetent arbetskraft.
Vad efterfrågas mest idag?
– Det vi märker är framför allt är en stor efterfrågan skolor och förskolor. Det finns mycket barn nu. Folk flyttar in i städer och till större samhällen så det finns stora behov av skollokaler.

– Mindre kommuner behöver också förskolor och skolor, speciellt om de ligger inom pendelavstånd. Just nu har vi en beställning från Blackstad utanför Västervik på ett komplement till en mindre skola.
– Ett landsbygdsperspektiv är att bygga lokaler i moduler eftersom det alltid finns möjlighet att flytta lokalerna om behovet ändras.

Moelvens marknadsområde stannar inte inom Sveriges gränser, det innefattar även i olika former de övriga nordiska länderna.

Text: BO BÄCKMAN

Share