Naturförluster kompenseras

sid10SVERIGE

Det finns mycket som tyder på att krav på ekologisk kompensation kommer att bli en vanlig företeelse vid exploatering av natur även i Sverige. På sin hemsida skriver Sveaskog att marknader för ekologisk kompensation omsätter årligen flera miljarder på global nivå. Sveaskog, Boliden och Enetjärn natur har studerat hur ett svenskt habitatbanksystem för ekologisk kompensation skulle kunna byggas upp.

Marknader för biologisk mångfald omsätter globalt över 25 miljarder kronor årligen. Naturvårdsnytta som skapas genom att skydda naturområden och återskapa naturvärden översätts till biologiska kompensationskrediter som sedan kan säljas till aktörer med intresse av att investera i naturkapital. Efterfrågan drivs framför allt av verksamhetsutövare med behov av ekologisk kompensation.

– Om vi vill att fler verksamhetsutövare som orsakar markexploateringar ska kompensera för förluster av naturvärden måste det bli enklare att genomföra kompensationsåtgärder. Även om det finns många utmaningar så kan ett habitatbanksystem vara en del av lösningen, säger Anders Enetjärn, vd på Enetjärn natur.

Ett habitatbanksystem i Sverige skulle sannolikt innebära smidigare tillståndsprocesser och en större förutsägbarhet gällande krav och tillvägagångssätt för verksamhetsutövare vilket medför kostnadseffektiviseringar.

Samtidigt kan även större naturvårdsnytta genereras när större sammanhängande områden avsätts där flera verksamhetsutövare kan kompensera för sin påverkan.

– Det skulle göra verksamhetsutövarnas tillståndsprocesser snabbare och mer förutsägbara då ett värderingssystem skulle finnas, troligen också skapa bättre kvalitetsmässiga avsättningar, säger Anders Forsberg, fastighetschef på Boliden.

Ett habitatbanksystem skulle även öka utbudet av kompensationsmarker då markägare får ekonomiska incitament att avsätta mark och arbeta med naturvårdande skötselåtgärder.

– För markägare kan nya affärsmöjligheter uppstå som alternativ till skogsbruk om efterfrågan på kompensationsmarker ökar. Jag tror även att det kan finnas ett intresse att investera i natur på frivillig basis, precis som det finns aktörer som frivilligt klimatkompenserar. Habitatbanker skulle öppna upp för det, säger Jessica Nordin, affärsutvecklare ekosystemtjänster på Sveaskog, som initierat utredningen och fungerat som projektledare.

Share