Ett upplevelsecenter för mat tar form

Östergötland kan få nytt besöksmål i Väderstad

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Lantbrukaren Peter Borring är konsult för projektet. Bild: MARIE BERGGREN

VÄDERSTAD (LT)

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Just nu pågår arbetet med att skapa ett “Upplevelsecenter för mat” vid Väderstad som kan bli blott det andra av sitt slag i världen, berättar Peter Borring som är konsult för projektet.

Share

Starkt resultat 2020 trots pandemi

LRF-koncernen redovisar bra siffror för fjolåret

Anna-Karin Hatt är vd och koncernchef för LRF. Bild: JOHANNA NORIN

SVERIGE (LT)

LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) Mkr för 2020. Verksamheten har snabbt kunnat anpassas till situationen som uppkom när pandemin bredde ut sig under våren.

Share

”Vi måste bli självförsörjande på el”

Sol-, vind-, vatten och kärnkraft behövs

Jeanette och Hans Blackert kommer sent att glömma den varma sommardagen då Svenskt kraftnät stängde av strömmen på grund av elbrist.

SKÄNNINGE (JB)

Just nu debatteras tillgången på el och uppenbart är att samhället får räkna med att elbrist kan uppstå. El är en färskvara och ska användas samtidigt som den produceras. Lokalt uppstår elbrist när inte ledningarna klarar av…

Share

Tullen, tiggarna och terrorn

Man kan ju fundera vad dessa har för gemensamt. Jo att Sverige särskiljer sig från övriga grannländer i synnerhet och Europa i allmänhet i sina regler och tillämpningar av dessa områden.

Share

Lokalproducerat starkaste mattrenden

Premium och hälsosamt andra konsumenttrender under pandemiåret

När pandemin väl har lagt sig, ser företagen inom svensk livsmedelsproduktion produktutveckling som det mest angelägna, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. Bild: DAVID THUNANDER

SVERIGE (JB)

När Livsmedelsföretagen ber medlemsföretagen ranka vilka konsumenttrender som har störst påverkan på produktionen placerar sig svenskt/lokalproducerat på första plats för femte året i rad.

Share

Vill se mer hållbara livsmedelssystem

Rapporten visar ett stort driv hos företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter att agera för att öka hållbarheten i livsmedelssystemet. Bild: JORDBRUKSVERKET

Många vill äta hållbart producerad mat. För att kunna göra det måste livsmedelssystemen vara hållbara. I en ny rapport redovisar Jordbruksverket en kartläggning av de initiativ som pågår på området och förslag på åtgärder.

Share

Viktigt att stoppa livsmedelsförlusterna

Fjorton procent av maten förloras redan vid produktionen

Det är slöseri med resurser att odla fram produkter som konsumenterna efterfrågar för att sedan tvingas sälja dem som foder. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Det talas mycket om matsvinnet, men då fokuseras det oftast på konsumenterna, restaurangerna och mat – affärerna. Men en stor del av svinnet sker redan vid produktionen.

Share

Livsmedelsexporten möter många hinder

Finns mycket större potential visar ny rapport

Svensk mat, något som även andra länder säkert skulle uppskatta. Men svenska livsmedelsföretag som vill exportera möts av många hinder både på hemmaplan och utomlands.

SVERIGE (JB)

Den svenska livsmedelsexporten skulle kunna öka betydligt om ett antal hinder åtgärdades, visar Livsmedelsföretagens nya rapport. I fem punkter listar de vad som behöver göras.

Share