Tullen, tiggarna och terrorn

Man kan ju fundera vad dessa har för gemensamt. Jo att Sverige särskiljer sig från övriga grannländer i synnerhet och Europa i allmänhet i sina regler och tillämpningar av dessa områden.

Tullen har i Sverige varit underfinansierad, inte haft befogenheter att stoppa utgående trafik vid annat än kraftig misstanke om stöldgods eller annan grov brottslighet och varit mest fokuserad på inkommande trafik och gods. Därför kan stöldgods motsvarande bortåt två miljarder kronor lämna Sverige varje år enligt försäkringsbolagen och polisen. Det är vida känt att det i princip uteslutande går över östersjön till våra baltiska grannländer och kanske vidare österut senare. Alla som är inne i frågorna vet, men i samhället i stort pratar vi inte så mycket om det, för ingen vill ju bli beskylld för att bidra till stigmatisering eller att peka ut grupper, i detta fall baltiska medborgare som uppehåller sig i Sverige…

Tiggarna är ett annat intressant fenomen. Några vill förbjuda tiggeri, då slipper man ju bli så där besvärad när man ska gå in i livsmedelsbutiken för man inte vet vart man ska titta när de sitter där med sin mugg… Andra tycker att det vore förskräckligt att förbjuda tiggeri för man kan ju inte förbjuda fattigdom. Det är ju sant, men vi både kan och har faktiskt förbjudit människor att bosätta sig på privat mark annat än en natts tältning. Vi har lagar och tillsynssystem som har till uppgift att tillse att människors hälsa inte äventyras i sanitära olägenheter. Vi har lagar och regler som gäller för hur länge man faktiskt får uppehålla sig i landet även som EU medborgare. Men av någon märklig anledning så ska vi undanta en del av människorna från dessa lagars efterlevnad. Man botar inte tiggeriet genom att förbjuda det, men genom att ställa betydligt hårdare krav på de länder som dessa arma människor hör hemma i att de ska skapa inkluderande villkor och ta hand om sina medborgare. Då kunde vi göra skillnad på riktigt för dessa och inte bejaka och faktiskt sanktionera parallella samhällen. Det som sossarna i sitt folkhem alltid föraktat och med kraft bekämpat. Inte längre nu när man tillhör den goda och naiva sidan i den humanitära stormakten. Då kan vi ha olika måttstockar på regelefterlevnad för de som är skattskrivna här och de som inte är det… Jag blir faktiskt ledsen på riktigt över flatheten i systemet. Rumänien och Bulgarien har fått enorma summor från EU både inför sitt medlemskap men också nu som medlemmar. Ställ krav på dem att ta ansvar för sina medborgare innan de får en endaste euro. Den beska sanningen, tyvärr, kanske är att det bara är i Sverige som det bristande ansvaret från dessa länder syns. I stora delar av övriga Europa har man ju inga tiggare på gatorna så då syns ju inte problemet….

När det gäller terrorn är vi ju på samma tema som ovan och migrationspolitiken. Vi har en mildare syn på terrorhandlingar, mildare straffskalor och bedömning, än våra grannländer.

Jag har funderat mycket på varför det kunnat bli så stora skillnader i perspektiv mellan länder med till synes relativt lika kultur och sedvänjor. Jag återkommer hela tiden och ofrånkomligen till att de andra länderna runt oss haft flera och mera krig de senaste 100 åren.

Må så gott i den humanitära stormakten önskar Peter

PETER BORRING
samhällsdebattör och opinionsbildare

Share