Ett upplevelsecenter för mat tar form

Östergötland kan få nytt besöksmål i Väderstad

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Lantbrukaren Peter Borring är konsult för projektet. Bild: MARIE BERGGREN

VÄDERSTAD (LT)

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Just nu pågår arbetet med att skapa ett “Upplevelsecenter för mat” vid Väderstad som kan bli blott det andra av sitt slag i världen, berättar Peter Borring som är konsult för projektet.

Än så länge är projektet bara i sin linda och går under det oglamorösa arbetsnamnet “Upplevelsecenter för mat”. Men intressenterna är många och engagemanget är stort.
– Idag jobbar vi med en förstudie för att bena ut förutsättningarna för det hela. Det här projektet har fått finansiering från Länsstyrelsen som löper ut 2021 så till hösten ska vi lämna en slutrapport. Då hoppas vi ha några konkreta exempel på vad vi tror det ska innehålla, säger Borring och fortsätter:

– Vi jobbar efter arbetshypotesen att det ska vara ett fysiskt upplevelsecenter där man ska kunna ta del av matens hela resa från jord till bord. Inte bara primärproduktionen utan även industrin och logistiken runt. Det ska finnas möjlighet till smakupplevelser och virtuell teknik blir en väldigt viktig del eftersom man inte kan gestalta växtodlingssäsonger och alla typer av djurproduktion på ett och samma ställe.
– Dels ska den fysiska platsen erbjuda en upplevelse, och det ska vara en premiumupplevelse gentemot att ta del av det virtuellt, men det ska också finnas möjlighet att koppla upp sig digitalt och få virtuella rundvandringar, så att exempelvis skolklasser i utanförskapsområden som inte har möjlighet att besöka Östergötland ändå ska kunna ta del av matresan.

Mjölby kommun har avsatt ett område på 35 hektar norr om E4:an, nära Väderstad. Väderstadverken är engagerade i projektet men det finns ett stort intresse från en lång rad aktörer. Alltifrån lantbruksnära verksamheter som Lantmännen till bolag som Saab och KLM.
– Vi tänker att det här ska bli ett besöksmål som ska addera besöksvärde och upplevelsevärde till hela Östgötaregionen. Till den blivande Lalandiasatsningen i Motala, till Astrid Lindgrens värld och Kolmårdens djurpark så att det blir en anledning att lägga ytterligare en dag i Östergötland när man är här på semester.

Målgruppen är i första hand allmänheten, men Borring ser också goda möjligheter att satsningen kan utvecklas mot konferenser och att på olika sätt samla näringsaktörer. Det skulle kunna bli en slags filial till Vreta Kluster som är en av samverkansparterna.

Region Östergötland och Hushållssällskapet som också är parter bedriver naturbruksutbildning och upplevelsecentret skulle kunna vara en del i den utvecklingen.

Idén kommer från Food Valley i Wageningen i Nederländerna som Östergötland har som vänregion och mycket utbyte med. Där finns en akademisk miljö som är inriktad mot livsmedelsinnovation. De har startat det första upplevelsecentret för mat i världen och nu kan Östergötland bli nummer två.

Initiativtagare till den svenska motsvarigheten är Eva Rådander som är marknadschef i Mjölby kommun. Hon fick idén under en resa som regionen ordnade till Wageningen och såg möjligheten att dra igång något liknande i Sverige. Projektledare är Caroline Davidsson, men fortfarande är planerna ganska lösa i konturerna. Nu börjar jobbat med att konkretisera och ta reda på vad samverkansparterna vill ha ut i mer handfasta förslag. Och det gäller att jobba snabbt innan andra svenska matregioner får samma idé.
– Målet är vi ska ha spaden i backen 2025, säger Peter Borring.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share