”Vi måste bli självförsörjande på el”

Sol-, vind-, vatten och kärnkraft behövs

Jeanette och Hans Blackert kommer sent att glömma den varma sommardagen då Svenskt kraftnät stängde av strömmen på grund av elbrist.

SKÄNNINGE (JB)

Just nu debatteras tillgången på el och uppenbart är att samhället får räkna med att elbrist kan uppstå. El är en färskvara och ska användas samtidigt som den produceras. Lokalt uppstår elbrist när inte ledningarna klarar av… att transportera ström från en plats till en annan. Tydligast är det när man ser på förhållandet norr till söder. Norra Sverige kan ha överskott samtidigt som södra och mellersta Sverige har underskott.

Med anledningen av en debatt den 8 februari mellan Joar Forsell (L) (energiföretagen) och Lorenz Tovatt (MP) samt en intervju med kärnkraftsexperten Carl Berglöf publicerade de en sammanfattning med utgångspunkt i fakta. I inslaget nämns att elbehovet kommer att öka från 140 TWh till 200TWh inom 20 år. Då har inte LKAB:s behov av 55 TWh timmar räknats in.

Slutsaten är att utan kärnkraft går det inte att klara Sveriges elförsörjning. De gör även i artikeln en redogörelse för de högt ställda krav på säkerhet som finns i de svenska rektorerna i ett svar på Lorenz Tovatts (MP) åsikt att kärnkraften är ett säkerhetshot.

Under denna vinter har allmänheten nåtts av information om att brist på el kan uppstå. Holmens bruk minskade sin produktion och även andra industrier oroas över energibrist. Massmedia raljerade med rubriker om ”dammsug inte” och hur många av civilsamhället tog elbristens konsekvenser på allvar? Men det finns all anledning att tänka efter, elbrist kan samhällsekonomiskt orsaka större problem än man vill tänka sig.

I debatten (se ovan) framhålls att det är stängda kärnkraftsreaktorer (Oskarshamn 2015, 2017) och Ringhals (2019, 2020/2021) som vi nu börjar se konsekvenserna av. Kärnkraftens avvecklande har även orsakat att överföringskapaciteten från norr (flaskhalsen) har minskat med tio procent.

Många förknippar elbrist med kyla, men Hans Blackert på gården Blackerts lantbruk påpekar att elbrist kan uppstå även när det är varmt. Blackerts lantbruk föder upp 12 000 grisar och odlar 530 hektar. Deras målsättning är minsta möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga djuromsorg. Årsförbrukningen av el är 600 kwh.
– Det var 30 grader varmt och plötsligt stängdes elen av. Vi var jätterädda. För vår produktion är det förödande med elbrist och konsekvenserna kan vara oöverskådliga, Visserligen har vi reservkraftverk men den dagen när elen plötsligt stängdes av blev allt bara kaos, suckar han.

Utan elkraft fungerar ju ingenting och han förstår inte hur man har tänkt sig elförsörjningen för Syd- och Mellansverige i framtiden.
– Borde inte Sverige vara självförsörjande på el och hur kan man stänga kärnkraftsreaktorer när planering för framtiden är osäker, betonar han.

I en artikel (Timbro) ”Vinden har vänt för svensk kärnkraft” argumenterar Daniel Westlén (doktor i reaktorfysik KTH) hur behållen och moderniserad kärnkraft kan stabilisera energibehoven. Fler och fler förordar numera att kärnkraften måste ingå i vår energiförsörjning och ett avskaffande av kärnkraft är orealistiskt.

Det är inte bara Syd- och Mellansverige som har ett ökat behov av el. Behoven i norr växer och i slutet av 2020-talet kan Norrlands överskott vara borta.

Att utbyggnad av vindkraft ska kunna kompensera till de nivåer som behövs är orealistiskt. Det går inte att ansvaret för vårt energibehov ligger i händerna på tyckare och regleras av känslor det måste vara fakta. Ny teknik, nytt kunnande, modern forskning som säkerställer Sveriges behov av el förutsätter användningen av kärnkraft.

Daniel Westlén betonar att kärnkraft, vind, sol och vatten är den kombination som Sverige behöver.

Så en omsvängning är på gång och politiken har ett stort ansvar, vilket kan ses hos M och L samt KD. Trots att exempelvis KD smutskastas som svikare av Naturvårdsverket, förstår de bland andra allvaret och förordar kärnkraft. Politik är att vara modig.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN

Share