God framtid för svenskodlade ärter

Nytt projekt satsar på ärter som passar svenska förhållanden

Projektkoordinator Cecilia Hammenhag. Bild: TIMMY LARSSON

SVERIGE (JB)

Det finns en ökande efterfrågan på svenskproducerat växtbaserat protein. Därför ska ett nytt växtförädlingsprogram nu ta fram nya, stabila ärtsorter som passar svenska odlingsförhållanden.

Share

Östergötland ska fås att blomma lite extra

Lantbrukare kan gynna mångfalden med blommande träda

Syftet med projektet Hela Sverige blommar är att öka arealen med blommande växter och förlänga tiden med blommande växter för att på så sätt gynna de pollinerande insekterna.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Projektet Hela Sverige blommar drivs av Hushållningssällskapet och har sedan 2018 varit igång i Skåne och i Mälardalen. I år ska man för första gången erbjuda lantbrukare i Östergötland att vara delaktiga i att göra länet blommande.

Share

Planmonopol på gott och ont

Jag har förmånen att sitta som ledamot i Länsstyrelsens insynsråd. Det är en form av rådgivande delegation till myndighetsledningen som i princip alla myndigheter har. Insynsrådet har ingen som helst beslutande roll. Att bara få tycka utan att ha något som helst ansvar för ett beslut är ett rätt tacksamt uppdrag.

Share

Nääs vilt och kött fördubblar

Blir Ydres första vilthanteringsanläggning

Elin Johansson, Nääs vilt och kött, har tagit emot rådjur och älg sedan 2011, nu fördubblas mottagningskapaciteten och man blir Ydres första vilthanteringsanläggning.

YDRE (JB)

Nääs vilt och kött har funnits sedan 2011 och tagit emot rådjur och älg. Mottagningskapaciteten fördubblas och anläggningen blir först i Ydre att ta emot vildsvin.

Share

Skogspriserna fortsatte uppåt 2020

Ingen avmattning trots pandemin

Kraftigt stigande pris på skogsmark när Ludvig & Co summerar 2020 års försäljningar.

Coronapandemin tycks inte ha haft någon negativ påverkan på skogspriserna. Utvecklingen fortsätter de senaste årens trend med ökad efterfrågan och stigande priser på skogsmarken.

Share

Öppna odlingslandskapet

Förslag med enklare ersättningsregler för betesmarker och slåtterängar

Det ska bli nya enklare ersättningsregler för betesmarker och slåtterängar. Bild: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

SVERIGE (JB)

För att bevara den biologiska mångfalden är det viktigt med betesmarker och slåtterängar. Dagens ersättningssystem har dock brister och därför föreslår Jordbruksverket en enklare och mer attraktiv miljöersättning.

Share

Nu ska svensk ekoproduktion öka

Pengar att söka hos Jordbruksverket

År 2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksarealen brukas ekologiskt. Nu finns pengar att söka för att uppnå det. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Sveriges produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel ska öka, det har regeringen bestämt. Nu utlyser Jordbruksverket 45 miljoner kronor till projekt som kan bidra till det målet.

Share

Litet gårdsbryggeri når nya nivåer

Gunnar Emanuelsson och Jesper Meyer smakar och diskuterar gärna öl för att hitta rätt i utvecklingen av en ny sort.

Bryggaren Jesper Meyer lyfter småbryggeriet Nääs till nya nivåer. Det tycker ägaren Gunnar Emanuelsson.
– Det är ett lagarbete vi håller på med, kontrar dansken Jesper ovillig att ta på sig mästartiteln.

Share