Viltolyckorna ökar i Värmland

Håll ögonen öppna – vilt på väg

Åtgärder som ska genomföras för att minska antalet viltolyckor är säkra passager för djuren, viltstängsel och lampor som blinkar vid vägkanten när djur finns i närheten. Sommarens torka har hindrat Trafikverket från att röja vilket lockar fram djuren till vägkanterna.

VÄRMLAND (VB)

Antalet vilda djur som rör sig bredvid vägen är större än många tror, och antalet viltolyckor är alldeles för många. Därför har polisen och de lokala jägarna med flertalet andra organisationer genomfört en Viltolycksvecka för att informera alla trafikanter under sista veckan i 

Share

Med bilen på landet

Karin Jonsson bor på Vikbolandet och arbetar i Norrköping

Landsbygden är beroende av biltrafik. Utan den skulle det inte vara möjligt med varutransporter, människor tar sig inte till sina arbeten eller aktiviteter som främjar kropp och själ. Lilla bilden: Karin Jonsson (C) vet hur det är att bo på landet och ha sitt arbete inne i tätorten. Karin menar att utan bilen är landsbygden inte levande. Men hon är inte för en sänkning av priset på drivmedel.

De flesta som bor på landsbygden, framför allt i glesbygdsområden, är beroende av bilen. Den möjliggör att leva och bo där vi vill. Utan biltrafik skulle leverans av varor utebli, människor tar sig inte till sina 

Share

OS eller inte OS?

Nu börjas diskussionen. Ska Sverige ansöka om att ha Vinter-OS 2026? Ja, skriker den sportintresserade självklart. Nej, säger den ekonomiskt sinnade. Som alltid är inte frågan så enkel.

Jag är fylld av respekt för den fysiska och många gånger mentala styrka som krävs för att placera sig i topp i elitidrott, oavsett om det gäller skidskytte, fotboll, rally eller

Share

Slaktdjursbedömning och viltskador

Stort intresse för Jordbrukardagen i Valdemarsvik

Här läggs pannorna i djupa veck när deltagarna ska bedöma vilka trädslags löv eller barr som finns upphängda på andra sidan brädan.

VALDEMARSVIK (JB)

Jordbrukardagen inleddes som vanligt med slaktdjursbedömning och avslutades med en kväll i Folkets hus med skogs- och viltskador i fokus. Det prestigefulla

Share

Veterantraktorer klarade jobbet

Roligt evenemang när tre vänner bjöd in till plöjning

Bara Volvotraktorer. Lägg märke till den maffiga pipan på Andreas Johanssons traktor närmast i bild.

MOTALA (JB)

Så här när naturen börjar färgas i gula, oranga och röda färger är det dags för bonden att höstplöja. Det kan vara ett ensamt jobb att sitta i sin traktor fåra upp och fåra ner och vända på jorden. Lite roligare och fortare går det om man samlas ett gäng entusiaster och plöjer tillsam

Share

Miljondonation till SLU

Forskning på mjölkkor ska förebygga juverinflammation

”Det här gör det möjligt att satsa på ett flerårigt projekt med syfte att fortsätta utvecklingen mot än mer hållbara och naturliga sätt att hålla våra mjölkkor”, säger professor Sigrid Agenäs, SLU, efter beskedet om mångmiljondonationen. Bild: JENNY SVENNÅS-GILLNER, SLU

SVERIGE

Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen ger 4,8 miljoner till en fyraårig satsning på en ung lovande forskare inom området juverinflammation hos mjölkkor samt 4,5 miljoner under tre år till forskning om nya djurhållningssystem för mjölkkor, vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Share

Minska inte avskjutningen

Ökad jakt på älgkalvar rekommenderas på grund av torkan

Att minska avskjutningen utan något egentligt faktaunderlag är fel ur både älgförvaltningsperspektiv och etiskt perspektiv. Drar man ner på avskjutningen eller till och med ställer in jakten helt och hållet kan det leda till att älgar som redan är i dålig kondition svälter ihjäl under vintern, menar Skogssällskapets viltexpert. Bild: HANS ANDERSSON

SVERIGE

Sommaren 2018 var på många håll den varmaste sommaren som någonsin har uppmätts enligt SMHI. Viltet i skogarna har påverkats av torkan, men i hur hög grad är till stor del okänt. Måndag 8 oktober startar årets älgjakt i södra Sverige. Skogssällskapets viltexpert Robert 

Share

Klimatsmart nykomling i skogen

Poppel ett snabbväxande alternativ till gran

Skogsinspektor Johan Ördell, Mellanskog Södra Värmland har inte sett något stort intresse för poppel i Värmland ännu. Men han ser många fördelar med det snabbväxande lövträdet.

VÄRMLAND (JB)

Har du kalkrika marker där du planerat att plantera eller återplantera skog kan den snabbväxande poppeln vara ett lämpligt alternativ till gran. Detta visar försök med kalkning som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort. Snabbväxande trädslag har fått ett ökat intresse bland skogsägare.

Share