Slaktdjursbedömning och viltskador

Stort intresse för Jordbrukardagen i Valdemarsvik

Här läggs pannorna i djupa veck när deltagarna ska bedöma vilka trädslags löv eller barr som finns upphängda på andra sidan brädan.

VALDEMARSVIK (JB)

Jordbrukardagen inleddes som vanligt med slaktdjursbedömning och avslutades med en kväll i Folkets hus med skogs- och viltskador i fokus. Det prestigefulla

 vandringspriset lade Helena Hägg beslag på, för andra året i rad. Det var inte heller någon knapp seger, utan hon hade fyra

 poäng till godo på tvåan.

Jordbrukardagen på fältet vid Bjursunds slakteri har utvecklats till en riktig familjedag, som samlar många deltagare. För ”expertisen” är fortfarande slaktdjursbedömningen det stora dragplåstret. Som vanligt var det LRF, Valdemarsviks sparbank och Bjursunds slakteri som stod för arrangemanget.

Men det fanns en hel del övrigt att ägna sig åt. Allt från att inhandla något från dem som sålde olika produkter, till traktorer och redskap av olika slag. I det senare fallet med spridning från Grålleklubben som visade upp gamla klenoder, även med en grålle som kunde lyfta sig själv, till dagens moderna traktorer, samt en saltspridare att montera på en pick-up, med exakt utmatning av saltet. Som vanligt fanns Radio Wix på plats och sände direkt från området. Intressanta personer fångades in och intervjuades i direktsändning.

Prisutdelningen från slaktdjursbedömningen ägde rum under kaffepausen under programmet, Skogen och viltet i balans, som ett par dagar senare hölls i Folkets hus. Det var många som hade mött upp till detta event. Att inte alla var speciellt intresserade av prisutdelningen märktes tydligt, eftersom det pratades friskt medan Sven-Inge Andersson förrättade prisutdelningen. Brist på vanligt hyfs kan tyckas!

Hur som helst var det Helena Hägg som åter igen lade beslag på det prestigefyllda vandringspriset. Hon vann nämligen i fjol också. Förutom det ståtliga priset fick hon, liksom övriga 14 pristagare, plocka en vinst från det dignande prisbordet. Sven-Inge hade även i år plockat in vinsterna från lokala näringsidkare.

Resultat av slaktdjursbedömningen: 1) Helena Hägg, 47 poäng, 2) Mattias Sääf, 43 p, 3) Anne Jacobsson, 42 p, 4) Stig Karlsson 40 p, 5) Johan Karlén 40 p, 6) Birger Karlén 40 p.

Vid seminariet hälsade inledningsvis Andreas Svensson från Valdemarsviks sparbank välkommen och lämnade sedan över till kvällens moderator, Hugo Andersson. Sedan behandlades främst viltskador på skogen förorsakade av älgen. Men det hela inleddes med information om granbarkborrens härjningar, som på grund av den varma och torra sommaren varit gynnsam för den lilla gynnaren.

Från skogsägarföreningen Södra redogjorde Johan Frisk på ett synnerligen pedagogiskt sätt hur ÄBIN, älgbetesinventering, fungerar. Han pekade också på att betesskadorna fortfarande ur skoglig synpunkt är alldeles för stora.– Målet är att minst sju av tio tallplantor ska vara oskadade vid fem meters höjd, sade Frisk.

Han poängterade också att RASE, alltså rönn, asp, sälg och ek, är viktigt för älgens kvalitativa utveckling.

Martin Jeppson, viltförvaltare på Holmen, redogjorde för hur företaget jobbar med jakten på de 70 000 hektar där de har cirka 900 jägare med jakttillstånd, fördelade på 150 – 160 jaktlag.
– Ekonomin i skogen är viktig och skadorna av viltet får inte bli för stora, poängterade Jeppson. Därför styrs det jaktliga uttaget hårt och de jakter som han själv arrangerar för företaget bygger på stor effektivitet. Det handlar om få jakttillfällen på varje område, men då det istället ska fällas många djur.

Från Svenska Jägareförbundet medverkade Stefan Mårtensson som inte minst pekade på den samhällsnytta som jakten utgör. Jaktvårdskonsulent Benny Nilsson hade även ett inlägg där han poängterade vikten av att efter den extrema sommaren framförallt skjuta kalvar och svaga djur.

Den enda som nämnde den under en följd av år ringa planteringen av tall som ett skäl till det förhållandevis höga betestrycket på tallplanteringarna var Andreas Svensson från Sparbanken. För övrigt framhölls främst att övrigt viltfoder minskat drastiskt.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share