Skogsbete för miljön

Naturvårdshuggning och skogsbete öppnar åter upp markerna

I det tidiga kvällsljuset när hästarna kommit ut från skogen. Ebba hälsar på en av dem.

KINDA (JB)

Igenväxning av beten och åkrar gör att viktiga miljöer för många arter försvinner. På Rödingehults marker försöker man genom skogsbete vända på detta.

Share

Enklare handel med lokal mat

Mylla och Gordon gör det lättare att nå ut med lokalproducerad mat

På bilden Matilda Jarbin, Vismarlövsgården, Osama Meho, Gordon Delivery och Jens Thulin, Mylla.

SVERIGE (JB)

Det ska bli lättare för svenska bönder att nå ut med sin lokalproducerade mat. I ett samarbete mellan Mylla.se och Gordon Delivery testas nya vägar för att förbättra distribution och…

Share

Vilket parti får min röst?

Är du som jag rätt intresserad av politik och samhällsfrågor i allmänhet men har paradoxalt nog allt svårare att titta på valdebatter? Jag blir helt enkelt bara förbannad för de fungerar bara som bekräftelse för de som redan är övertygade om vad de ska rösta på och det krävs ett rätt stort…

Share

Upplevelserik vandring i Åtvid

Vandringar med nära till natur och kultur

Örtagården Borago är en av de platser man passerar.

ÅTVIDABERG (JB)

De sträckor av Östgötaleden som finns inom Åtvidabergs kommun erbjuder många härliga upplevelser för vandraren.

Share

Naturvårds-kompensation

Produktionsrelaterad avgift skulle stå för finansieringen

Ett avgifts- och fondsystem skulle kunna stödja ett landskapsperspektiv i skogsförvaltningen. Det skulle vara bra både gällande miljö och ekonomi. Bild: JOHNNY DE JONG

SVERIGE (JB)

Hur man ska kompensera markägare vars verksamhet inskränks när de får avsätta mycket skogsmark till naturvård har diskuterats länge. En lösning som skulle kunna fungera är…

Share

Skogsbolag höjer virkespriserna

Högre priser stöttar aktiva skogsbruk i marknad med hög efterfrågan

Södras prishöjning ska stötta medlemmarnas aktiva skogsbruk med särskilt fokus på gallring och lövskogsskötsel. Bild: ANDERS ANDERSSON/SÖDRA

SVERIGE (JB)

Södra höjer priserna för massaved och bränsleved. Bakgrunden är marknadens fortsatt höga efterfrågan på kort och längre sikt.

Share

Ny skogsmaskin

Under våren provkördes en helt ny typ av bandskogsmaskin som ger färre körskador och bättre arbetsmiljö.

Under våren testades en helt ny typ av bandskogsmaskin, vilken ger färre körskador och bättre arbetsmiljö. Bakom projektet står Holmen, sju andra skogsbolag och en maskintillverkare.

Share