Skogsbolag höjer virkespriserna

Högre priser stöttar aktiva skogsbruk i marknad med hög efterfrågan

Södras prishöjning ska stötta medlemmarnas aktiva skogsbruk med särskilt fokus på gallring och lövskogsskötsel. Bild: ANDERS ANDERSSON/SÖDRA

SVERIGE (JB)

Södra höjer priserna för massaved och bränsleved. Bakgrunden är marknadens fortsatt höga efterfrågan på kort och längre sikt.

Den höga efterfrågan på både massaved och bränsleved består. Behovet av sortimenten bedöms vara fortsatt högt under kommande månader och Södra höjde därför virkespriserna från och med den 19 augusti.

Efter höjningen är grundpriset för prima barrmassaved 435 kronor per fastkubikmeter och prima björk- och aspmassaved 475 kronor.

Grundpriset för bränsleved är 200 kronor respektive 230 kronor per fastkubikmeter.

– Efterfrågan fortsätter att vara hög på massaved och bränsleved från familjeskogsbruket. Nu höjer vi priserna för att stärka flödena från våra medlemmars skogar till industrin och samtidigt stärka lönsamheten på Södras medlemmars skogsgårdar, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Södras prishöjning ska stötta medlemmarnas aktiva skogsbruk med särskilt fokus på gallring och lövskogsskötsel. Prishöjningen ska också minska Södras importbehov av lövmassaved.

Delar av Götaland har under sommaren drabbats av granbarkborre och Södras medlemmar uppmanas inventera sin skog och så snabbt som möjligt få bort angripna träd från skogen.
– Vi bedömer att efterfrågan på fiber- och bränslesortimenten kommer vara stark under hösten och vintern, men ser samtidigt utmaningar på timmersidan utifrån det turbulenta marknadsläget. Därför följer vi utvecklingen noggrant och fortsätter arbeta aktivt med det vi kan påverka, säger Olof Hansson.

Källa: Södra.se

Share