Skogsmarkpris-rapporten 2022

Fortsatt prisuppgång för skogsmark

Stefan Wärdig framför en bild som visar utvecklingen av skogspriser sedan 1995. Bild: BO BÄCKMAN

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Generellt har priserna ökat i riket och Östergötlands priser har ökat mer än genomsnittet. Det visar Skogsmarkprisrapporten för helåret 2022.

Share

Välbesökt strömmingsfiske

Populärt evenemang i Frugelöt i Börrum

En mycket fin dag utmed Gropviken i Börrum. Det fanns en hel del strömming i skötarna.

BÖRRUM (JB)

Vartannat år ända sedan slutet av 1990-talet så har detta strömmingsfiske varit ett evenemang som lockat många besökare. Så även i fjol. Denna andra lördag i maj var det även…

Share

Tråstad – mitt i slättlandskapet

Fint belägen gård

Välkommen till Tråstad som är veckans Gård till salu! Tråstad är en fint belägen gård mitt i slättlandskapet i gränstrakterna där Motala, Vadstena och Mjölby kommuner möts.

Share

Vem vill ta alla uppdrag?

Under vintern har LRF:s medlemmar och styrelser inom kommungrupper och lokalavdelningar att ta ställning till en remiss där man i praktiken vill avskaffa lokalavdelningarna.

Share

Lokalt stora snöskador

Skadade träd kan locka granbarkborrar

Tung snö har orsakat brott på träd i delar av landet, något som kan leda till barkborreangrep.

SVERIGE (JB)

Tung snö som samlats i trädens kronor har orsakat snöbrott på skog i olika delar av landet. Den senaste tiden har även kraftiga vindar och stormbyar bidragit till skadorna.

Share

Dubbla hot mot naturbetesmarkerna

Viktigt att förstå konsekvenserna av varmare klimat och krympande arealer

Gamla betesmarker behöver vårdas och restaureras för att gräsmarksarter ska kunna överleva på sikt. Bild: ALISTAIR AUFFRET

SVERIGE (LT)

Forskare från SLU och Aarhus universitet har undersökt hur svenska växter har reagerat på de förändringar som har skett under de senaste 60 åren. De visar att kombinationen av…

Share

Miljoner till skogsforskning

Nio olika forskningsprojekt får dela på sju miljoner

Södras forskningsstiftelse delar nu ut sju miljoner kronor till nio olika forskningsprojekt. Bild: JOEL DITTMER.

SVERIGE (JB)

Södras forskningsstiftelse delar nu ut sju miljoner kronor till nio forskningsprojekt för att främja utvecklingen av familjeskogsbruket. Ett flertal av projekten fokuserar på hur skogsbruket…

Share

Enormt matsvinn på svenska gårdar

Stora mängder mat försvinner redan innan mataffär och konsument

Hälften av de odlade jordgubbarna tas aldrig om hand. En stor orsak är personalbrist som gör att jordgubbarna inte hinner plockas i tid. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

En tredjedel av de svenska morötterna och hälften av jordgubbarna lämnar inte ens gården. För att minska miljö- och klimatpåverkan, öka lönsamheten och stärka…

Share