Tråstad – mitt i slättlandskapet

Fint belägen gård

Välkommen till Tråstad som är veckans Gård till salu! Tråstad är en fint belägen gård mitt i slättlandskapet i gränstrakterna där Motala, Vadstena och Mjölby kommuner möts.

Totalt 77 hektar mark, varav hela 55 hektar god och lättbrukad åkermark, i rationella och fina skiften. Skogen består av 20 hektar tillväxt skog. All mark nås med lätthet via ett bra vägnät. Stor och pampig mangårdsbyggnad, vackert placerad på en liten höjd, i det annars platta landskapet, med en lättskött trädgård. Flera ekonomibyggnader med bra förvaringsmöjligheter och ett magasin med gårdskontor, omklädningsrum, kök och sociala ytor. Ett bra tillfälle för er som siktar på att utöka ert markinnehav!

Här finns en huvudbyggnad med en boarea på 340 kvm och byggår 1909 i ett och ett halvt plan, som flankeras av två flygelbyggnader de har använts för förvaring och garage. Energideklaration är inte utförd.

Huvudbyggnader har 2-glas fönster, värms upp med ved, ventilationen är självdrag, taket av eternit, fasaden i trä, bjälklaget i trä och grundläggning med torpargrund. Ladugård och loge är uppförd i trä, där i princip större delen av byggnaden har byggts om för att passa till gårdens tidigare potatisodling. Strax bakom mangårdsbyggnaden finns en äldre loge som tidigare användes som potatislager.

Till gården hör åkermark med en areal om 55,4 hektar enligt uppmätning i skogsbruksplanen, och enligt arrendekontraktet 55 hektar. Åkermarken är mycket väl samlad. Det finns en mindre så kallad utjord en bit ifrån gården. Uppgifter i fastighetstaxeringen om 58 hektar stämmer således inte. Arrendekontraktet löper från och med 2022-10-01 – 2023-09-30. Arrendatorn har erhållit samt undertecknat en uppsägning av arrendekontraktet.

Enligt skogsbruksplanen uppgår skogsarealen till 20,1 hektar. Bedömt virkesförråd är 2753 skogskubik och med en medelbonitet på 8,8 skogskubik. Skogen är på tillväxt och trädslagsfördelningen är främst tall, 64 procent, följt av gran, 17 procent. Resterande är löv.

På det östra skiftet, som gränsar mot skogen, finns en bevattningsdamm. Djupborrad brunn med framdragen el (elabonnemanget är avslutat, men elskåp finns, 35 Amp). Brunnen är cirka 100 meter djup, och när den borrades gav den cirka 300 min/l.

Vid fastighetens norra gräns finns en mindre bevattningsdamm med tre stycken grunt borrade brunnar (cirka 10 meter djupt), ca 200-250 min/liter. Dessa vattenkällor har inte brukats under en tid.

Share